Connect with Us

Motra milionere e ministres së Ramës në KPK/ PS shkarkon dhe konfirmon gjyqtarë e prokurorë

Aktualitet

Motra milionere e ministres së Ramës në KPK/ PS shkarkon dhe konfirmon gjyqtarë e prokurorë

Publikuar

-

qeveria e re Rama3 ne elbasan

Komisioni i Vettingut është përzgjedhur në bazë të lidhjeve politike. Nuk është përceptim por fakt.

Kjo duket dhe nga vendimet me dy standarte në raste të njëjta. Një numër jo i vogël i anëtarëve kanë lidhje direkte me politikën, më saktë me partinë që është në pushtet.

Njëra prej anetarëve të Komisionit të Vettingut përkatësisht KPK, që ka lidhje me Partinë Socialiste është Pamela Qirko.

Kjo e fundit është motra e ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.

Lidhjet politike të anëtares së KPK -së Qirko,  janë të pastra dhe duken hapur, por edhe për nga pasuria ajo nuk mbetet pas.

                                              Pamela Qirko

Në të dhënat e pasurisë së CNA.al ka marrë pranë ILDKPKI-së, rezulton se Pamela Qirko, se të ardhurat më të shumta i ka nga bashkëshorti.  Ky i fundit, të paktën në vitin 2018, rezulton administrator në 10 biznese.

Ndërsa në vitin 2017, bashkëshortja e tij, pikërisht anëtarja e KPK -së, Pamela Qirko i ka dhuruar pjesën e saj të aksioneve të një biznesei ku ajo bënte pjesë.

Ndër të tjera si pasuri të patundshme, Qirko deklaron një apartament 128m2, me kontratë shitje dt. 11.10.2017. Ajo thorë se 100 000 Euro i ka marrë  kredi, ndërsa 20 000 Euro nga kursimet kesh si dhe nga të ardhura personale e borxhi nga biznesi i bashkëshortit. Vlera totale e apartamentit është 120 000 Euro.

Patundshmëri ajo deklaron dhe një tokë arë me sip 3480 m2, në Petrelë, të blerë në dt. 18/11/2016 me vlerë 1.548.600.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga anëtarja e KPK-së, Pamela Qirko.

Viti 2017 (Deklarata fillestare)

Tokë are me sip 3480 m2 me adresë, Komuna Petrelë e blerë në dt. 18/11/2016 me vlerë 1.548.600.

Autoveturë Dacia Duster e vit prodhimit 2011 blere në dt 10/04/2012 Burimi i kriiimit:6750 Euro të ardhura nga personale të Bashkëshortit dhe 6750 Euro kontratë. Në total, 13.500 Euro.

Llogari rrjedhëse: Gjendja në dt 17.06.2017

Llogari page, 292.541 Lekë.

Llogari Rrjedhëse ne 17/06/2017 16.418 Leke

Para CASH ne shumën 1.410.000 Leke

Juriste e Lartë Telekom Albania SH.A. Janar — 17.06.2017,  585.664 Lekë.

Bashkëshorti Meland Qirko Administrator i Meleon Tirana shpk Janar — 17.06.2017,  700.000 Lekë.

Bashkëshorti Meland Qirko Administrator i XL Market shpk Janar — 17.06.2017, 345.000 Lekë.

Bashkëshorti Meland Qirko Administrator i Maxi Hippo shpk Janar — 17.06.2017,  110.000 Lekë.

Bashkëshorti Meland Qirko Administrator i Hippo Studenti shpk Janar — 17.06.201,7 36.000 Lekë.

Bashkëshorti Meland Qirko Administrator i Hippo Tregu Elektrik shpk Janar — 17.06.2017,  45.000 Lekë.

Bashkëshorti Meland Qirko Administrator i Hippo shpk Janar — 17.06.2017,  110.000 Lekë.

Bashkëshorti Meland Qirko Administrator i Retail&Marketing Systems shpk Janar — 17.06.2017,  425.000 Lekë.

Bashkëshorti Meland Qirko Administrator i Meleon shpk Janar — 17.06.2017,  591.150 Lekë.

Kredi konsumatore e marrë në 21/07/2011 me vlerë 517.500 Lekë

Kredia fillon në dt. 21/07/2011 dhe mbaron në dt 21/07/2018. Kësti mujor 10278 me interes 16% në 5 vitet e para, në shumën 118.668 Lekë.

Kartë krediti e marrë me datë 02/05/2006. Vlera Limit 240.000 mijë Balanca dt. 17/06/2017 ( – 81.492 ).

Apartment 124m2, i regjistruar në dt 24/07/2013. Burimi i dhuruar nga prindërit e gjithë shuma, Mobilimi dhe rregullime të brendshme 2.500.000 lekë.Burimi i kriiimit: Te ardhura personale

Autoveturë e tipit SMART, viti prodhimit 2002 e blerë në 10 Nëntor 2014. Burimi: Të ardhura personale, 2.300 Euro.

Autoveture Dacia Duster, viti i prodhimit 2011 blerë me dt. 10/04/2012. Burimi i krijimit:  6750 Euro të ardhura nga personale b) 6750 Euro kontratë. Në total,13.500 Euro.

Aksione në kompaninë Meleon shpk,themeluar ne 13/11/2010 NIPT L07324201N, 50% te aksioneve (vlera totale e kapitalit 6.717.520 Lekë) Burimi i të ardhura personale, 3.358.760 Lekë.

Aksione ne kompanine Melon Tirana shpk. themeluar ne 24/07/2012 NIPT L22003004S. 50% të aksioneve (vlera totale e kapitalit 100.000 Leke) Burimi i kriiimit: Te ardhura personale, 50.000 Lekë.

Aksione në kompaninë XL Market shpk, themeluar ne 30/06/2015 me NIPT L51 906031M, 51% të aksioneve (vlera totale e kapitalit 100.000 Leke) Burimi i kriiimit: Dhuruar nga bashkëshortja ne dt 15/06/2017, me vlerë 51.000 Lekë.

Aksione në kompaninë HIPPO shpk, themeluar në 06/07/2015 NIPT 60.000 Lekë L519090191. 60% te aksioneve (vlera totale e kapitalit 100.000  lekë. Burimi i krijimit: Të ardhura personale

LEXO EDHE:  Të gjitha detajet/ Rikonfigurohet marrëveshja e re Rama-Basha

Aksione në kompanine HIPPO STUDENTI shpk, 40% të aksioneve 40.000 Lekë (vlera totale e kapitalit 100.000 Leke). Burimi i krijimit: dhuruar 25% dhe 15% te kuotave nga aksionerët e mëparshërn, përkatësisht në dt 11/3/2017.

Aksione në kompaninë Hippo Tregu Elektrik shpk, themeluar ne 13/04/2017 NIPT L71 6200/9R, 51% të aksioneve (vlera totale e kapitalit 100.000 Lekë)

Burimi i krijimit:Të ardhura personale 51.000 Lekë.

Aksione në kompaninë Retail&Marketing Systems, themeluar në 15/10/2015 me NIPT L52223022K, 60% të aksioneve (vlera totale e kapitalit 100.000 Lekë)

Burimi i krijimit:Të ardhura personale 60.000 Lekë.

Person Fizik Meland Qirko, regjistruar ne 05/06/2015 NIPT L51805006A. Burimi i kriiimit: Të ardhura personale 10.000 Lekë.

Dhënë hua një shtetasi ne dt. 26/10/2016.  Burimi i krijimit: Të ardhura personale nga pagat 1.000.000 Lekë.

Llogari rrjedhëse hapur ne 29/06/2011. Gjendje në dt 17/06/2017 310.000 Lekë.

Llogari rrjedhëse e hapur në 26/09/2005. Gjendje në dt 17/06/2017 80.000 Lekë.

Burimi i krijimit:Të ardhura nga paga 80.000 Lekë.

Llogari Fleksi gjendje në dt 29/12/2011, 115 Lekë.

Depozitë, për fëmijë të mitur. Gjendje dt 17/06/2017, 664.945 Lekë. Burimi i krijimit: Të ardhura personale dt. 664.945 Lekë.

Administrator i Meleon Tirana shpk Janar— 17.06.2017, 700.000 Lekë.

Administrator i XL Market shpk Janar— 17.06.2017, 345.000 Lekë. Administrator i Maxi Hippo shpk Janar — 17.06.2017, 110.000 Lekë. Administrator i Hippo Studenti shpk Janar — 17.06.2017, 36.000 Lekë. Administrator i Hippo Tregu Elektrik shpk Janar— 17.06.2017, 45.000 Lekë.

Administrator i Hippo shpk Janar— 17.06.2017, 110.000 Lekë

Administrator i Retail&Marketing Systems shpk Janar — 17.06.2017, 425.000 Lekë.

Administrator i Meleon shpk Janar — 17.06.2017,  591.150 Lekë.

Kartë krediti. Gjendje për tu paguar 210.000 Lekë.

Viti 2017 (Deklarata vjetore)

Apartament 128m2, me kontratë shitje dt. 11.10.2017. Burimi: 100 000 Euro kredi nga 20 000 Euro nga kursimet kesh,të ardhura personale e borxh nga biznesi i bashkëshortit. Vlera 120 000 Euro.

Zvogëlim prej 1.410.000 Lekë, shpenzuar për blerjen e apartamentit.

Llogari pagë krijuar në 19/08/2005. Gjendje në dt 31.12.2017 në 1000 Lekë, zvogëlim me 291.541 Lekë.

Paga e muajit Qershor, shpërblimi për vjetërsinë dhe leje të papaguara nga punëdhënësi Telekom Albania Sh.A. derdhur në llogarinë rrjedhëse tek nëe muajt Qershor — Korrik 2017 , 358 605 Lekë.

Të ardhura nga paga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (Paga e dhjetorit do të reflektohet në deklaraten e vitit 2018), 1 576 226 Lekë.

Detyrim Kredie me shumë 100.000 Euro, kohëzgjatje 25 vjet, dhe këst mujor 542 Euro

Kartë krediti e marrë ne 02/05/2006. Vlera Limit 240.000 mijë. Balanca dt. 31/12/2017 ( – 63.134 leke )

Kartë krediti,  në dt 30.11.2017 me limit 5000 euro.

Shlyer detvrimi i kredisë konsumatore marrë me dt 21/07/2011 me vlerë 517.500 Lekë. Pagesa e fundit prej 84061 Lekë është bërë në dt. 20 Tetor 2107 pa penalitet, 118.668 Lekë.

Llogari rrjedhëse e hapur në 29/06/2011. Gjendje në dt 31/12/2017: 480 000 Lekë, shtesa 170.000 Lekë.

Llogari rrjedhëse, hapur në 26/09/2005. Gjendje në dt 31/12/2017 46.300 Lekë, zvogëlim me 33.700 Lekë.

Llogari Futura. Gjendje në dt 31/12/2017, në 696.94 shtesë 32.000 Lekë. Burimi i krijimit:  Interesa dhe transferta nga Ilogaria rrjedhëse Ilogarinë e fëmijes në 696.945 Lekë.

Administrator i Meleon Tirana 17.06.2017 — 31.122017 980.000 Lekë.

Administrator i XL Market shpk 17.06.2017 —31.12.2017, 455.000 Lekë.

Administrator i Maxi Hippo shpk 17.06.2017 — 31.12.2017, 350.000 Lekë.

Administrator i Hippo Tregu Elektrik shpk 17.06.2017 — 31.12.2017, 350.000 Lekë.

Administrator i Retail&Marketing Systems shpk 17.06.2017 — 31.12.2017, 645.000 Lekë.

Administrator i Meleon shpk 17.06.2017 —31.12.2017,  474.690 Lekë.

Viti 2018

Llogari page, 125 000 lekë.

Llogari page, 2098 lekë.

Të ardhura nga paga KPK, 3 459 564 lekë.

Të ardhura, shpërblime nga KPK, 77 000 lekë.

Bashkëshorti:

Llogari rrjedhëse, 1 300 000 lekë.

Llogari futura, 737 718 lekë.

Para cash, 1 500 000 lekë.

Administrator i Meleon Tirana, 1 855 000 lekë.

Administrator i XL Market, 780 000 lekë.

Administrator i Maxi Hippo, 1 053 000 lekë.

Administrator i Hippo Tregu Elektrik, 600 000 lekë.

Administrator i Retail&Marketing Systems, 1070 000 lekë.

Administrator i Meleon shpk, 360 000 lekë.

Administrator i Hippo shpk, 1 272 000 lekë.

Administrator i Hippo, pazari i ri, 119 000 lekë.

Administrator Stacioni shpk, 110 000 lekë.

Administrator HIPPO studenti, 658 000 lekë./CNA.al

 

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualitet

Këshilla-Si të mbroni veten dhe familjen tuaj nga tërmetet

Publikuar

-

Për dallim nga llojet e tjera të fatkeqësive natyrore, tërmetet mund të ndodhin në çdo kohë, pa ndonjë njoftim. Të jesh i përgatitur për një tërmet do të bëjë ndryshimin në aftësinë për të mbrojtur veten, familjen ose shtëpinë tënde në rast të tërmetit. Vazhdoni të lexoni për të mësuar se si të përgatisni shtëpinë dhe familjen tuaj për një tërmet, si dhe çfarë të bëni gjatë dhe pas tërmetit për të qëndruar të sigurt.

Çfarë të bëni gjatë një tërmeti

Tërmetet mund të godasin krejt papritur dhe pa paralajmërim. E rëndësishme është që që në dridhjen e parë të merrni masa mbrojtëse.

Gjeni strehë në vendin më të afërt

Nëse ndodheni jashtë, gjeni strehë ku të mundeni por mos u fusni brenda.

Nëse jeni në zyrë a shtëpi, gjeni strehë në një vend të sigurt ku të jeni të mbrojtur nga gjërat që bien.

Mos lëvizni prej andej deri sa tërmeti të ketë ndalur.

Strehohu, mbulohu dhe mbahu fort

Që në goditjen e parë futuni nën një mobilje siç mund të jetë tavolina dhe qëndroni aty.

LEXO EDHE:  60 prokurorë dhe gjyqtarë u shkarkuan në 6 muaj/ 37 prej tyre u dorëhoqën nga frika e Vettingut

LEXO EDHE:  Akuzat për ministren e Ramës/Belinda është një hajdute që konkurron me Damianin

Mos u fusni poshtë krevatëve apo dollapëve të lartë që mund të shemben.

Mbuloni kokën dhe sytë mbajini mbuluar për t’u mbrojtur nga objektet fluturuese ose ato që bien.

Me njërën dorë mbuloni kokën dhe me tjetrën mund të mbaheni në një cep të mobiljes nën të cilën jeni strehuar.

Nëse mobilja lëviz, lëvizni bashkë me të.

Qëndroni nën të deri sa të jeni të sigurtë që goditjet kanë mbaruar.

Nëse nuk qëndroni dot nën pragun e derës apo nën një mobile, qëndroni pranë një shtylle të brendshme të shtëpisë dhe mbroni kokën dhe qafën.

Pragu i Derës

Pragu i derës është një nga më të fortat e të gjithë pallatit apo godinës.

Në prag duhet të përpiqeni të mbani këmbët hapur për të ruajtur ekuilibrin, të mbështeteni në njërën anë dhe me krahë të mbani fort derën./

CNA.al

 

SHPERNDAJE KETE MATERIAL INFORMUES

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Termet i frikshem ne Shqiperi

Publikuar

-

Nga

Nje termet 5.8 balle ka goditur Shqiperine 32 km larg Tiranes, ne detin Adriatik.

Njoftohen deme materiale dhe panik tek njerzit qe kane dale ne rruget e Tiranes.

Lekundjet jane ndjere te forta  ne Tirane, Elbasan, Durres. Korce, Fier etj…

Njoftohen deme materiale…vijon

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Provokimi i Mustafa Nanos: Duhet të jemi më racionalë me Enver Hoxhën

Publikuar

-

Nga

Këtë verë, libri i Isuf Kalos “Blloku” ka bërë jehonë të madhe. Libri është një dëshmi e njeriut, i cili ka qenë pranë ish-diktatorit Enver Hoxha për vite me radhë, duke qenë se ishte doktori i tij personal. Megjithatë, “Blloku” i Kalos ka marrë shumë kritika.

Në monologun e kësaj të premteje në emisionin “Provokacija”, gazetari Mustafa Nano ndalet pikërisht tek ky libër. Ai thotë se mënyra se si Isuf Kalo ka folur për Enver Hoxhën është e pakuptueshme dhe e pafalshme për shumë njerëz.

 

 

Sipas tij, Kalo e ka nxjerrë diktatorin si tepër human, baba të devotshëm, bashkëshort të mirë dhe si një politikan serioz. Edhe pse ka një mendim tjetër për Enver Hoxhën, Nano thotë se “Blloku” është një dokument historik i rëndësishëm, për të cilin në të ardhmen shumë njerëz do jenë të kënaqur që ekziston.

“Më duhet të them se as mua nuk më puqet Enver Hoxha i Kalos me Enver Hoxhën që unë njoh. E megjithatë nuk jam dakord me ata që sulmojnë Isuf Kalon. Blloku i tij mund të ketë provokuar shumë vetë, ndoshta ndokënd edhe mund ta ketë lënduar por, përtej të gjitha shijeve e ndjesive individuale, ky libër është një dëshmi interesante për kohët e komunizmit. Pas 50 vjetësh askush nuk do të kujtohet ta sulmojë Isufin për anëmbajtje apo empati për të ligun. Të gjithë do jenë të kënaqur që kjo dëshmi është dhënë. E që është dhënë në mënyrë të sinqertë. Blloku është një dokument historik i rëndësishëm”, thotë Nano.

Por moderatori i “Provokacijas” thotë se ka bërë edhe një vëzhgim të fundit. Sipas tij, tashmë që jemi 30 vite pas përmbysjes së komunizmit, duhet ta gjykojmë në mënyrë më racionale diktatorin Enxer Hoxha.

Sipas tij, nuk duhen thënë thënë deklarata të panevojshme që e shndërrojnë figurën e Hoxhës si bartës të të gjitha të këqijave dhe veseve të botës.

Nano merr shembull librin e Ylljet Aliçkës në librin e tij më të fundit, ku thuhet se një grua e dënuar me vdekje u fut e gjallë në dhé. Kur fshatarët i bënë gropën u lemerisën teksa dëgjonin rënkime të dala nga thellësia e tokës.

Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai, thotë Nano.

 “Kam vënë re që ca e ca vijojnë të flasin për Enver Hoxhën ashtu si kanë folur një ditë pas përmbysjes së regjimit të tij, domethënë duke shtënë në punë veç mllef, urrejtje, neveri, apo ku di unë. Kur bëhet ky diskutim, njerëz të tillë, që rëndom kanë edhe përvoja personale vuajtjesh e persekucioni, përpiqen ta likujdojnë Enver Hoxhën si personazh të historisë thjesht duke thënë se ai ishte një maskara, qen e bir qeni, një armik i popullit të vet, një tradhtar, etj, etj. Unë mendoj se 30 vjet pas rënies së komunizmit mund të jemi pak më racionalë. Dhe të jesh racional nuk do të thotë të mohosh që ai ka qenë një diktator. Jo, kjo gjë tanimë është e dokumentuar. Edhe komunisti më budalla, thellë-thellë, bie dakord se Enver Hoxha ishte një diktator.

Të jesh racional do të thotë të mos thuash mufka që synojnë panevojshmërisht ta shndërrojnë figurën e Hoxhës nga katran në katran me bojë, që e nxjerrin atë si bartës të gjithë të këqijave apo veseve të botës, që e nxjerrin atë edhe pervers, pedofil, manjak seksual, vrasës manjak. Ah, se harrova, edhe homoseksual. Sepse dihet se çfarë mendojnë shqiptarët për një homoseksual.

Të jesh racional është edhe të mos thuash, siç thotë Ylljet Aliçka në një libër që sapo e ka publikuar, që një grua u dënua me vdekje thjesht se Enver Hoxha donte ta kishte si të dashur dhe se ajo i tha “jo”. Për këtë “krim”, ajo u fut në dhé e gjallë. Madje, fshatarët e zonës, ku kësaj gruaje i bënë gropën, u lemerisën teksa dëgjonin ca rënkime të dala nga thellësia e tokës, që ishin rënkimet e kësaj gruaje duke dhënë shpirt. Tani, gjatë regjimit të Enver Hoxhës ka pasur pa fund drama e tragjedira humane. Kjo nuk diskutohet, siç nuk diskutohet që fajtori kryesor për ato ka qenë Enver Hoxha. Ne mund të stisim edhe tragjedira të tjera në një roman fiction. Por mund t’i vëmë pak fré fantazisë dreqi ta hajë! Një njeri që futet i gjallë nën dhé nuk ka se si të rënkojë. Aq më pak ka gjasa që rënkimet e saj të jenë dëgjuar nga fshatarët e lemerisur. Sepse do të ketë dhënë shpirt shumë kohë para se toga e varrmihësve apo xhelatëve të kenë mbledhur rraqet e të jenë larguar. Le ta themi copë: Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai”, u shpreh moderatori i “Provokacijas”./abcnews.al

LEXO EDHE:  60 prokurorë dhe gjyqtarë u shkarkuan në 6 muaj/ 37 prej tyre u dorëhoqën nga frika e Vettingut

LEXO EDHE:  Fitorja e Trump/ Zi në PS, feston vetëm Tahiri

 

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: