Connect with Us

Sheiku, vegël e SOROS-it në KLP/ Kunati i Rilindjes “çmend” me pasuri  

Aktualitet

Sheiku, vegël e SOROS-it në KLP/ Kunati i Rilindjes “çmend” me pasuri  

Publikuar

-

Në institucionet e prodhuara nga e ashtuquajtura reforma në drejtësi, janë vendosur njerëz të politikës, apo njerëz që kanë punuar për SOROS-in.

Njëri prej tyre është Gent Ibrahimi, i cili dyshohet se falë lidhjes që ka është zgjedhur në krye të KLP.

Kunati i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ka pasuri marramendëse.

Gent Ibrahimi por që pak e njohin me një identitet të tillë, deklaron vila, apartamente, llogari të tëra bankare në mijëra euro dhe dollarë.

Sipas të dhënave të pasurisë së marrë nga CNA.al pranë  ILDKPKI-së, rezulton se Ibrahimi është pronar i një vile me sipërfaqe 238 m2, me vlerë 237 500 euro.

Gjithashtu ai ka në pronësi dhe një apartament me sipërfaqe 128 m2, me vlerë 62 700 dollarë, dy depozita bankare në vlerën 132 823 euro dhe llogari rrjedhëse 8 814 euro, një benz me vlerë 30 mijë euro.

Ashtu si gjyqtarët dhe prokurorët, Ibrahimi deklaron edhe 35 mijë euro dhuratë nga prindërit.

Ndërsa bashkëshortja e tij, ka një apartament me sipërfaqe 75 m2, me vlerë 7 500 000 lekë.

Viti 2007 (Deklarimi fillestar)

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë.

Vilë 2 kate dhe nënçati, 237 500 euro.

Depozitë bankare, 26 000 euro.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Drejtor ekzekutiv, Instituti i Studimeve publike, 800 000 lekë.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 28 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së, 1 500 000 lekë.

Bashkëshortja: Apartament banimi, 75 m2, Tiranë.

Viti 2007 (Deklarata vjetore)

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro.

Depozitë bankare, 8 000 euro.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Drejtor ekzekutiv, Instituti i Studimeve publike, 160 000 lekë.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 56 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së, 1 300 000 lekë.

Viti 2008

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro.

Depozitë bankare, 22 000 euro.

Depozitë bankare, 50 000 euro.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Drejtor ekzekutiv, Instituti i Studimeve publike, 960 000 lekë.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 300 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  1 800 000 lekë.

Konsulent i pavarur, për National Center off State Courts, projekt i USAID-it, në Kosovë, 25 157 dollarë.

Konsulent i pavarur, për OECD/ SIGNA për hartimin e projektligjit për gjykatat administrative, 4 500 euro.

Bashkëshortja: Apartament banimi, 75 m2, Tiranë.

Viti 2009

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro.

Depozitë bankare, 18 365 euro.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Autoveturë “Peugeot 308”, blerë me 1.6. 2009, në shumën 18 000 euro.

Drejtor ekzekutiv, Instituti i Studimeve publike, 880 000 lekë.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 300 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  1 800 000 lekë.

Konsulent në Këshillin e Evropës, projekti PACA, 7 000 Euro.

Konsulent i pavarur, për National Center off State Courts, projekt i USAID-it, në Kosovë, 36 317 lekë.

Kësti i fundit për blerjen e shtëpisë, 25 000 euro.

Bashkëshortja, depozitë bankare, 10 365 euro.

Bashkëshortja, Agjencia për Zhvillim ndërkombëtar, në Kosovë, 36 317 dollarë. Viti 2010

Depozitë bankare, 25 000 lekë.

Depozitë bankare e tipit “Futura”,12 072 euro.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, 1 000 euro.

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Autoveturë “Peugeot 308”, blerë me 1.6. 2009, në shumën 18 000 euro.

Depozitë bankare, m 11 359 euro, 103 90 lekë dhe 501 47 dollarë.

Këshilltar i projekti PACA, Këshilli i Ministrave, 84 000 euro.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 300 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  1 800 000 lekë.

Bashkëshortja, depozita bankare, 7 006 euro dhe 25 000 lekë.

Viti 2011

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro, trashëgimi.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Autoveturë “Peugeot 308”, blerë me 1.6. 2009, në shumën 18 000 euro.

Llogari bankare shtuar me, 28 795 euro, 503 dollarë dhe 15 395 lekë.

Llogari bankare, pakësuar me 250 000 lekë.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, shtuar me 3 952 euro.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, shtuar  me 1 225 euro.

Këshilltar i projektit kundër korrupsionit, Këshilli i Ministrave, 84 000 euro.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 300 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  2 150 000 lekë.

Bashkëshortja, llogari bankare, 7 283 euro.

Viti 2012

Llogari bankare në Euro/USD/ Lekë,  shtuar me 81, 730 Euro, shtuar me 6657 USD, shtuar me 69, 049 lekë nga shitja e një trualli pronë e familjes dhe të ardhura nga puna. Në total,  121.884.55 euro,  6,657.32 dollarë dhe  84,444.52 lekë.

Depozite bankare e tipit “Futura”,  17.000.00 euro.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, 2000 euro.

31.12.2011 – 28.02.2012 Këshilltar i Projektit kundër Korrupsionit në Shqipëri Këshilli i Ministrave, 14,000  Euro.

6 31.12.2011 — 31.12.2012 anëtar i Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit, 304,020 lekë.

1 01.03.2012 — 31.12.2012, Studiues – Instituti i Studimeve Publike dhe Ligjore 300,000 lekë.

1 01.06.2012 — 31.12.2012 Konsulent i Fondacionit Soros për Monitorimin e Strategjisë së Drejtësisë 4500 dollarë.

12.06.2012 — 31.12.2012 Konsulent i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim për monitorimin e strategjisë anti-korrupsion 2250 lekë.

Bashkëshortja, llogari bankare, 7 283 euro.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  2 580 000 lekë.

Viti 2013

Depozitë bankare në euro— pakësuar me 11.884.55, të ardhura nga shitja e një  trualli pronë e familjes dhe të ardhura nga puna., 110 000.00 euro.

Llogari rrjedhëse në Euro, Dollarë dhe Lekë,  përkatësisht shtuar me 2,084.00, pakësuar me 1,070,64, pakësuar me 84,068.41. Në total, 3,968.34  euro, 5,586.68 dollarë, 376.11 lekë.

Llogari rrjedhëse ne Lekë pa lëvizje me të ardhura nga puna, 492,00 lekë.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, shtuar me 558,39 Euro, të ardhura nga puna dhe interesat,  në total 2,558.392 euro.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, shtuar me 510.54 euro, në total 17,510.54 euro.

Shitur Autovetura tip “Chevrolet Kalos” 1000  Euro.

01.01/2013-31/12/2013 Drejtor i Institutit për Studime Publike & Ligjore Organizatë Studimore Jo fitimprurëse 756,000  Lekë.

01/07/2013 – 26/11/2013 honorare nga Instituti për Studime Publike & Ligjore 6400 Euro.

01/11/2013 – 12/11/2013 honorare nga Instituti për Studime Publike & Ligjore 1170 dollarë.

01/01/2013 – 31/12/2013 Bashkëshortja, Alba Ibrahimi, Punonjëse e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara, 2.520,000  lekë.

01/01/2013 – 28/10/2013 Shërbime konsulence për Delegacionin e Bashkimit Evropian  7000 Euro.

1/01/2013 – 31/07/2013 Anëtar i Autoritetit të Mediave Audiovizive 194. 292 lekë.

01/06/2013 – 31/12/2013 Shërbime konsulence për Fondacionin Shoqeria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), 2025 dollarë.

01/05./2013 – 30/11/2013 Shërbime konsulence për Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim 2227 dollarë.

01/01/2013 – 15/12/2013 Shërbime konsulence për Qendrën Rajonale për Parandalimin e Krimit 2570 dollarë.

Llogari bankare në emër të bashkëshortes, 7 283 euro.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  2 520 000 lekë.

Viti 2018 (Deklarata fillestare)

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro, trashëgimi.

Automjet , Mercedes Benz GLK, blerë në vitin 2014. Burimi i krijimit Të ardhurat nga puna 30.000.00 Euro.

Llogari rrjedhëse 304,308.84 lekë.

Llogari  rrjedhëse në euro. Të ardhurat nga puna 8.814.64 euro.

Llogari rrjedhëse në Dollarë amerikanë në 1 7.71

Llogari rrjedhëse në Paund Britanik në 2.71.

Llogari rrjedhëse, 748.95 lekë.

Depozitë bankare nga shitja e disa pronave të prindërve, 125,000.00 euro.

Depozitë bankare e tipit “Futura” 7,823.76 euro.

Deklaruesi, pagë dhe honorare, nga Isntituti i Studimeve Politike, në shumat 334 400 00 lekë, 5 760 dollarë, 7 030 euro.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  1 979 887 00 lekë.

Të ardhurata nga kontrata e qirasë, 3 000 000 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia në Shkollën e Magjistraturës, 215 924 lekë.

Dhuratë transferuar nga llogaria e prindërve, 35 000 00 euro.

Bashkëshortja apartament banimi, sipërfaqja 75 metra katrorë, ndërtuar në vitin 1975, rivleresuar në vitin 2005, 7,500.000.00 Lekë.

Automjet tip “Peugeot” 308, Blerë në vitin 2015, në shumën 18,800.00 Euro.

Viti 2018

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro, trashëgimi.

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Automjet , Mercedes Benz GLK, blerë në vitin 2014. Burimi i krijimit Të ardhurat nga puna 30.000.00 Euro.

Llogari rrjedhëse, pakësuar me 94, 926.98 lekë.

19/12/2019 — 31/12/2019, Bashkëshortja, Alba Ibrahimi, e punësuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,78 704 00 lekë

19/12/2019 — 31/12/2019 lnteresa depozite, 40130  lekë.

Bashkëshortja apartament banimi, sipërfaqja 75 metra katrorë, ndërtuar në vitin 1975, rivleresuar në vitin 2005, 7,500.000.00 Lekë.

Automjet tip “Peugeot” 308, Blerë në vitin 2015, në shumën 18,800.00 Euro./CNA.al

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualitet

Këshilla-Si të mbroni veten dhe familjen tuaj nga tërmetet

Publikuar

-

Për dallim nga llojet e tjera të fatkeqësive natyrore, tërmetet mund të ndodhin në çdo kohë, pa ndonjë njoftim. Të jesh i përgatitur për një tërmet do të bëjë ndryshimin në aftësinë për të mbrojtur veten, familjen ose shtëpinë tënde në rast të tërmetit. Vazhdoni të lexoni për të mësuar se si të përgatisni shtëpinë dhe familjen tuaj për një tërmet, si dhe çfarë të bëni gjatë dhe pas tërmetit për të qëndruar të sigurt.

Çfarë të bëni gjatë një tërmeti

Tërmetet mund të godasin krejt papritur dhe pa paralajmërim. E rëndësishme është që që në dridhjen e parë të merrni masa mbrojtëse.

Gjeni strehë në vendin më të afërt

Nëse ndodheni jashtë, gjeni strehë ku të mundeni por mos u fusni brenda.

Nëse jeni në zyrë a shtëpi, gjeni strehë në një vend të sigurt ku të jeni të mbrojtur nga gjërat që bien.

Mos lëvizni prej andej deri sa tërmeti të ketë ndalur.

Strehohu, mbulohu dhe mbahu fort

Që në goditjen e parë futuni nën një mobilje siç mund të jetë tavolina dhe qëndroni aty.

LEXO EDHE:  Tre kandidatë në garë për të zënë vendin e Arta Markut/ Kur përfundon afati

Mos u fusni poshtë krevatëve apo dollapëve të lartë që mund të shemben.

Mbuloni kokën dhe sytë mbajini mbuluar për t’u mbrojtur nga objektet fluturuese ose ato që bien.

Me njërën dorë mbuloni kokën dhe me tjetrën mund të mbaheni në një cep të mobiljes nën të cilën jeni strehuar.

Nëse mobilja lëviz, lëvizni bashkë me të.

Qëndroni nën të deri sa të jeni të sigurtë që goditjet kanë mbaruar.

Nëse nuk qëndroni dot nën pragun e derës apo nën një mobile, qëndroni pranë një shtylle të brendshme të shtëpisë dhe mbroni kokën dhe qafën.

Pragu i Derës

Pragu i derës është një nga më të fortat e të gjithë pallatit apo godinës.

Në prag duhet të përpiqeni të mbani këmbët hapur për të ruajtur ekuilibrin, të mbështeteni në njërën anë dhe me krahë të mbani fort derën./

CNA.al

 

SHPERNDAJE KETE MATERIAL INFORMUES

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Termet i frikshem ne Shqiperi

Publikuar

-

Nga

Nje termet 5.8 balle ka goditur Shqiperine 32 km larg Tiranes, ne detin Adriatik.

Njoftohen deme materiale dhe panik tek njerzit qe kane dale ne rruget e Tiranes.

Lekundjet jane ndjere te forta  ne Tirane, Elbasan, Durres. Korce, Fier etj…

Njoftohen deme materiale…vijon

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Provokimi i Mustafa Nanos: Duhet të jemi më racionalë me Enver Hoxhën

Publikuar

-

Nga

Këtë verë, libri i Isuf Kalos “Blloku” ka bërë jehonë të madhe. Libri është një dëshmi e njeriut, i cili ka qenë pranë ish-diktatorit Enver Hoxha për vite me radhë, duke qenë se ishte doktori i tij personal. Megjithatë, “Blloku” i Kalos ka marrë shumë kritika.

Në monologun e kësaj të premteje në emisionin “Provokacija”, gazetari Mustafa Nano ndalet pikërisht tek ky libër. Ai thotë se mënyra se si Isuf Kalo ka folur për Enver Hoxhën është e pakuptueshme dhe e pafalshme për shumë njerëz.

 

 

Sipas tij, Kalo e ka nxjerrë diktatorin si tepër human, baba të devotshëm, bashkëshort të mirë dhe si një politikan serioz. Edhe pse ka një mendim tjetër për Enver Hoxhën, Nano thotë se “Blloku” është një dokument historik i rëndësishëm, për të cilin në të ardhmen shumë njerëz do jenë të kënaqur që ekziston.

“Më duhet të them se as mua nuk më puqet Enver Hoxha i Kalos me Enver Hoxhën që unë njoh. E megjithatë nuk jam dakord me ata që sulmojnë Isuf Kalon. Blloku i tij mund të ketë provokuar shumë vetë, ndoshta ndokënd edhe mund ta ketë lënduar por, përtej të gjitha shijeve e ndjesive individuale, ky libër është një dëshmi interesante për kohët e komunizmit. Pas 50 vjetësh askush nuk do të kujtohet ta sulmojë Isufin për anëmbajtje apo empati për të ligun. Të gjithë do jenë të kënaqur që kjo dëshmi është dhënë. E që është dhënë në mënyrë të sinqertë. Blloku është një dokument historik i rëndësishëm”, thotë Nano.

Por moderatori i “Provokacijas” thotë se ka bërë edhe një vëzhgim të fundit. Sipas tij, tashmë që jemi 30 vite pas përmbysjes së komunizmit, duhet ta gjykojmë në mënyrë më racionale diktatorin Enxer Hoxha.

Sipas tij, nuk duhen thënë thënë deklarata të panevojshme që e shndërrojnë figurën e Hoxhës si bartës të të gjitha të këqijave dhe veseve të botës.

Nano merr shembull librin e Ylljet Aliçkës në librin e tij më të fundit, ku thuhet se një grua e dënuar me vdekje u fut e gjallë në dhé. Kur fshatarët i bënë gropën u lemerisën teksa dëgjonin rënkime të dala nga thellësia e tokës.

Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai, thotë Nano.

 “Kam vënë re që ca e ca vijojnë të flasin për Enver Hoxhën ashtu si kanë folur një ditë pas përmbysjes së regjimit të tij, domethënë duke shtënë në punë veç mllef, urrejtje, neveri, apo ku di unë. Kur bëhet ky diskutim, njerëz të tillë, që rëndom kanë edhe përvoja personale vuajtjesh e persekucioni, përpiqen ta likujdojnë Enver Hoxhën si personazh të historisë thjesht duke thënë se ai ishte një maskara, qen e bir qeni, një armik i popullit të vet, një tradhtar, etj, etj. Unë mendoj se 30 vjet pas rënies së komunizmit mund të jemi pak më racionalë. Dhe të jesh racional nuk do të thotë të mohosh që ai ka qenë një diktator. Jo, kjo gjë tanimë është e dokumentuar. Edhe komunisti më budalla, thellë-thellë, bie dakord se Enver Hoxha ishte një diktator.

Të jesh racional do të thotë të mos thuash mufka që synojnë panevojshmërisht ta shndërrojnë figurën e Hoxhës nga katran në katran me bojë, që e nxjerrin atë si bartës të gjithë të këqijave apo veseve të botës, që e nxjerrin atë edhe pervers, pedofil, manjak seksual, vrasës manjak. Ah, se harrova, edhe homoseksual. Sepse dihet se çfarë mendojnë shqiptarët për një homoseksual.

Të jesh racional është edhe të mos thuash, siç thotë Ylljet Aliçka në një libër që sapo e ka publikuar, që një grua u dënua me vdekje thjesht se Enver Hoxha donte ta kishte si të dashur dhe se ajo i tha “jo”. Për këtë “krim”, ajo u fut në dhé e gjallë. Madje, fshatarët e zonës, ku kësaj gruaje i bënë gropën, u lemerisën teksa dëgjonin ca rënkime të dala nga thellësia e tokës, që ishin rënkimet e kësaj gruaje duke dhënë shpirt. Tani, gjatë regjimit të Enver Hoxhës ka pasur pa fund drama e tragjedira humane. Kjo nuk diskutohet, siç nuk diskutohet që fajtori kryesor për ato ka qenë Enver Hoxha. Ne mund të stisim edhe tragjedira të tjera në një roman fiction. Por mund t’i vëmë pak fré fantazisë dreqi ta hajë! Një njeri që futet i gjallë nën dhé nuk ka se si të rënkojë. Aq më pak ka gjasa që rënkimet e saj të jenë dëgjuar nga fshatarët e lemerisur. Sepse do të ketë dhënë shpirt shumë kohë para se toga e varrmihësve apo xhelatëve të kenë mbledhur rraqet e të jenë larguar. Le ta themi copë: Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai”, u shpreh moderatori i “Provokacijas”./abcnews.al

LEXO EDHE:  Në krye të Punëve të Brendshme/ Avokati zbulon të kaluarën e errët të Sandër Lleshit

 

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: