Connect with Us

Sheiku, vegël e SOROS-it në KLP/ Kunati i Rilindjes “çmend” me pasuri  

Aktualitet

Sheiku, vegël e SOROS-it në KLP/ Kunati i Rilindjes “çmend” me pasuri  

Publikuar

-

Në institucionet e prodhuara nga e ashtuquajtura reforma në drejtësi, janë vendosur njerëz të politikës, apo njerëz që kanë punuar për SOROS-in.

Njëri prej tyre është Gent Ibrahimi, i cili dyshohet se falë lidhjes që ka është zgjedhur në krye të KLP.

Kunati i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ka pasuri marramendëse.

Gent Ibrahimi por që pak e njohin me një identitet të tillë, deklaron vila, apartamente, llogari të tëra bankare në mijëra euro dhe dollarë.

Sipas të dhënave të pasurisë së marrë nga CNA.al pranë  ILDKPKI-së, rezulton se Ibrahimi është pronar i një vile me sipërfaqe 238 m2, me vlerë 237 500 euro.

Gjithashtu ai ka në pronësi dhe një apartament me sipërfaqe 128 m2, me vlerë 62 700 dollarë, dy depozita bankare në vlerën 132 823 euro dhe llogari rrjedhëse 8 814 euro, një benz me vlerë 30 mijë euro.

Ashtu si gjyqtarët dhe prokurorët, Ibrahimi deklaron edhe 35 mijë euro dhuratë nga prindërit.

Ndërsa bashkëshortja e tij, ka një apartament me sipërfaqe 75 m2, me vlerë 7 500 000 lekë.

Viti 2007 (Deklarimi fillestar)

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë.

Vilë 2 kate dhe nënçati, 237 500 euro.

Depozitë bankare, 26 000 euro.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Drejtor ekzekutiv, Instituti i Studimeve publike, 800 000 lekë.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 28 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së, 1 500 000 lekë.

Bashkëshortja: Apartament banimi, 75 m2, Tiranë.

Viti 2007 (Deklarata vjetore)

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro.

Depozitë bankare, 8 000 euro.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Drejtor ekzekutiv, Instituti i Studimeve publike, 160 000 lekë.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 56 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së, 1 300 000 lekë.

Viti 2008

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro.

Depozitë bankare, 22 000 euro.

Depozitë bankare, 50 000 euro.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Drejtor ekzekutiv, Instituti i Studimeve publike, 960 000 lekë.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 300 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  1 800 000 lekë.

Konsulent i pavarur, për National Center off State Courts, projekt i USAID-it, në Kosovë, 25 157 dollarë.

Konsulent i pavarur, për OECD/ SIGNA për hartimin e projektligjit për gjykatat administrative, 4 500 euro.

Bashkëshortja: Apartament banimi, 75 m2, Tiranë.

Viti 2009

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro.

Depozitë bankare, 18 365 euro.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Autoveturë “Peugeot 308”, blerë me 1.6. 2009, në shumën 18 000 euro.

Drejtor ekzekutiv, Instituti i Studimeve publike, 880 000 lekë.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 300 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  1 800 000 lekë.

Konsulent në Këshillin e Evropës, projekti PACA, 7 000 Euro.

Konsulent i pavarur, për National Center off State Courts, projekt i USAID-it, në Kosovë, 36 317 lekë.

Kësti i fundit për blerjen e shtëpisë, 25 000 euro.

Bashkëshortja, depozitë bankare, 10 365 euro.

Bashkëshortja, Agjencia për Zhvillim ndërkombëtar, në Kosovë, 36 317 dollarë. Viti 2010

Depozitë bankare, 25 000 lekë.

Depozitë bankare e tipit “Futura”,12 072 euro.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, 1 000 euro.

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Autoveturë “Peugeot 308”, blerë me 1.6. 2009, në shumën 18 000 euro.

Depozitë bankare, m 11 359 euro, 103 90 lekë dhe 501 47 dollarë.

Këshilltar i projekti PACA, Këshilli i Ministrave, 84 000 euro.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 300 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  1 800 000 lekë.

Bashkëshortja, depozita bankare, 7 006 euro dhe 25 000 lekë.

Viti 2011

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro, trashëgimi.

Autoveturë blerë me 28.07.2004, 10 250 euro.

Autoveturë “Peugeot 308”, blerë me 1.6. 2009, në shumën 18 000 euro.

Llogari bankare shtuar me, 28 795 euro, 503 dollarë dhe 15 395 lekë.

Llogari bankare, pakësuar me 250 000 lekë.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, shtuar me 3 952 euro.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, shtuar  me 1 225 euro.

Këshilltar i projektit kundër korrupsionit, Këshilli i Ministrave, 84 000 euro.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit, 300 000 lekë.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  2 150 000 lekë.

Bashkëshortja, llogari bankare, 7 283 euro.

Viti 2012

Llogari bankare në Euro/USD/ Lekë,  shtuar me 81, 730 Euro, shtuar me 6657 USD, shtuar me 69, 049 lekë nga shitja e një trualli pronë e familjes dhe të ardhura nga puna. Në total,  121.884.55 euro,  6,657.32 dollarë dhe  84,444.52 lekë.

Depozite bankare e tipit “Futura”,  17.000.00 euro.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, 2000 euro.

31.12.2011 – 28.02.2012 Këshilltar i Projektit kundër Korrupsionit në Shqipëri Këshilli i Ministrave, 14,000  Euro.

6 31.12.2011 — 31.12.2012 anëtar i Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit, 304,020 lekë.

1 01.03.2012 — 31.12.2012, Studiues – Instituti i Studimeve Publike dhe Ligjore 300,000 lekë.

1 01.06.2012 — 31.12.2012 Konsulent i Fondacionit Soros për Monitorimin e Strategjisë së Drejtësisë 4500 dollarë.

12.06.2012 — 31.12.2012 Konsulent i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim për monitorimin e strategjisë anti-korrupsion 2250 lekë.

Bashkëshortja, llogari bankare, 7 283 euro.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  2 580 000 lekë.

Viti 2013

Depozitë bankare në euro— pakësuar me 11.884.55, të ardhura nga shitja e një  trualli pronë e familjes dhe të ardhura nga puna., 110 000.00 euro.

Llogari rrjedhëse në Euro, Dollarë dhe Lekë,  përkatësisht shtuar me 2,084.00, pakësuar me 1,070,64, pakësuar me 84,068.41. Në total, 3,968.34  euro, 5,586.68 dollarë, 376.11 lekë.

Llogari rrjedhëse ne Lekë pa lëvizje me të ardhura nga puna, 492,00 lekë.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, shtuar me 558,39 Euro, të ardhura nga puna dhe interesat,  në total 2,558.392 euro.

Depozitë bankare e tipit “Futura”, shtuar me 510.54 euro, në total 17,510.54 euro.

Shitur Autovetura tip “Chevrolet Kalos” 1000  Euro.

01.01/2013-31/12/2013 Drejtor i Institutit për Studime Publike & Ligjore Organizatë Studimore Jo fitimprurëse 756,000  Lekë.

01/07/2013 – 26/11/2013 honorare nga Instituti për Studime Publike & Ligjore 6400 Euro.

01/11/2013 – 12/11/2013 honorare nga Instituti për Studime Publike & Ligjore 1170 dollarë.

01/01/2013 – 31/12/2013 Bashkëshortja, Alba Ibrahimi, Punonjëse e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara, 2.520,000  lekë.

01/01/2013 – 28/10/2013 Shërbime konsulence për Delegacionin e Bashkimit Evropian  7000 Euro.

1/01/2013 – 31/07/2013 Anëtar i Autoritetit të Mediave Audiovizive 194. 292 lekë.

01/06/2013 – 31/12/2013 Shërbime konsulence për Fondacionin Shoqeria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), 2025 dollarë.

01/05./2013 – 30/11/2013 Shërbime konsulence për Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim 2227 dollarë.

01/01/2013 – 15/12/2013 Shërbime konsulence për Qendrën Rajonale për Parandalimin e Krimit 2570 dollarë.

Llogari bankare në emër të bashkëshortes, 7 283 euro.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  2 520 000 lekë.

Viti 2018 (Deklarata fillestare)

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro, trashëgimi.

Automjet , Mercedes Benz GLK, blerë në vitin 2014. Burimi i krijimit Të ardhurat nga puna 30.000.00 Euro.

Llogari rrjedhëse 304,308.84 lekë.

Llogari  rrjedhëse në euro. Të ardhurat nga puna 8.814.64 euro.

Llogari rrjedhëse në Dollarë amerikanë në 1 7.71

Llogari rrjedhëse në Paund Britanik në 2.71.

Llogari rrjedhëse, 748.95 lekë.

Depozitë bankare nga shitja e disa pronave të prindërve, 125,000.00 euro.

Depozitë bankare e tipit “Futura” 7,823.76 euro.

Deklaruesi, pagë dhe honorare, nga Isntituti i Studimeve Politike, në shumat 334 400 00 lekë, 5 760 dollarë, 7 030 euro.

Bashkëshortja Alba Ibrahimi, punonjëse e Ambasadës së SHBA-së,  1 979 887 00 lekë.

Të ardhurata nga kontrata e qirasë, 3 000 000 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënia në Shkollën e Magjistraturës, 215 924 lekë.

Dhuratë transferuar nga llogaria e prindërve, 35 000 00 euro.

Bashkëshortja apartament banimi, sipërfaqja 75 metra katrorë, ndërtuar në vitin 1975, rivleresuar në vitin 2005, 7,500.000.00 Lekë.

Automjet tip “Peugeot” 308, Blerë në vitin 2015, në shumën 18,800.00 Euro.

Viti 2018

Vilë 2 kate dhe nënçati, sip. 238 m2, me vlerë 237 500 euro, trashëgimi.

Apartament banimi me sipërfaqe 128 m2, 62 700 dollarë. Blerë më 30.02.2002.

Automjet , Mercedes Benz GLK, blerë në vitin 2014. Burimi i krijimit Të ardhurat nga puna 30.000.00 Euro.

Llogari rrjedhëse, pakësuar me 94, 926.98 lekë.

19/12/2019 — 31/12/2019, Bashkëshortja, Alba Ibrahimi, e punësuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,78 704 00 lekë

19/12/2019 — 31/12/2019 lnteresa depozite, 40130  lekë.

Bashkëshortja apartament banimi, sipërfaqja 75 metra katrorë, ndërtuar në vitin 1975, rivleresuar në vitin 2005, 7,500.000.00 Lekë.

Automjet tip “Peugeot” 308, Blerë në vitin 2015, në shumën 18,800.00 Euro./CNA.al

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualitet

Plas në Digitalb, stafi letër aksionarëve: Me detyrim të dalim në rrugë të madhe

Publikuar

-

Nga

Stafi i Digitalb, gati 80 drejtues në vite të kompanisë nëpëmjet një emaili në mbrëmjen e 14 Gushtit, i janë drejtuar aksionarëve të kompanisë, pas largimeve masive të filluara kohët e fundit nga Vjollca Hoxha, cna.al ka siguruar emalin e plotë.

Shumë emra të rëndesishëm, themelues dhe menaxherë të kompanisë po hiqen dhe po hidhen në rrugë me detyrim, shkruhet në emailin që stafi ka shpërndarë pë aksionarë e kompanisë.

Më poshte teksti i plotë dhe nje foto e emailit që qarkullon në Digitalb.

Përshëndetje aksionarë të DigitAlb-it!
Të gjithë ju që ju bashkuat ëndrrës së Tan Hoxhës për të ngritur Platformën që do bënte dhe vazhdonte revolucionin mediatik në Shqipëri e do ishte “URA” lidhëse e gjithë shqiptarëve!
ËNDRRËS që ne, stafi, I BESUAM dhe jetuam duke punuar për 15 VITE…
Po ju shprehim direkt shqetësimin tonë, për çfarë po ndodh në DigitAlb-in ku ne me vite punuam, sakrifikuam po edhe shijuam, se e kishim Familjen tonë!
Siç besojmë jeni në dijeni;
Që me ardhjen e Administratorëve të rinj të gjitha gjërat në DigitAlb nisën dhe vazhdojnë të ndryshojnë për keq në çdo aspekt.
Dhe këtë, s’ka mbetur njeri pa e ndjerë e pa e folur edhe në popull apo thënë ndryshe, klientët…
Plus kësaj, nisi një fushatë spastrimi “etnik” tek punonjësit, pa u bazuar në asnjë kriter profesional. Për më tepër; Heqje masive profesionistësh nga puna, pa mbështetje në asnjë strategji zhvillimi apo financiare, afatmesme apo aftgjatë, siç do duhej të funksiononte vërtet në një kompani e siç ndodh kudo në botë. Por mbi të gjitha e më flagrantja, pa asnjë vendimarrje tuajën si ‘Asamble e Aksionarëve’ të DigitAlb!
Mjafton të përmendim largimin e mbi 90% të Drejtorëve kryesorë të kompanisë, që bashkë edhe me kërkesat ULTIMATIVE për dorëheqje të menjëhershme deri edhe tek stafi ekzekutiv në bazë, arrijnë aktualisht në rreth 80 vetë!
Por ky spastrim po vazhdon dita ditës dhe fryma e pasigurisë që ka asgjësuar atë të familjaritetit që ekzistonte dhe e karakterizonte deri dje DigitAlb, shto këtu dhe uljet e rrogave në nivele ordinere, deri edhe tek shoferët, ka bërë që edhe ata të mbeturit ende momentalisht të jenë me CV në dorë, gati për të ikur sapo t’ju dalë alternativa e parë…
Tani, pavarësisht problematikave tuaja me ish-Administratorin, Albanin që gjithësesi për ne në ato vite ishte një lider; po me ne stafin ç’patët…?!
Tek e fundit të gjithë ne punonjësit e larguar deri më tani, që në fakt U PËRZUMË pa asnjë motiv mospërmbushjeje profesionale në gjithë këto vite pune, sakrifice e jete në DigitAlb, jemi gati 80 FAMILJE me gjithë peshat sociale që rëndojnë në Shqipëri. Si mundet që kështu befas, brenda ditës, të na kërkohet me detyrim të dalim në rrugë të madhe, ndërkohë që jemi familjarë me fëmijë për të rritur e shkolluar dhe kredi për të paguar…?!
Ka mes nesh nga ata që ishin të vetmit të punësuar nga pjesëtarët e familjes. Dhe tani s’janë më!
Me çfarë ta paguaj tani unë çerdhen e fëmijës tim?
Me çfarë ta paguajë ai tjetri qeranë e shtëpisë ku ka futur familjen apo ajo kolegia tjetër kredinë bankare, që tek e fundit i është miratuar me garancinë se punonte në DigitAlb?!
Ç’kusur kanë fëmijët tanë që tani s’mbajmë dot as premtimet që u kemi dhënë, edhe për shkollën e tyre…?!
Ça faji kemi që besuam tek ju?
Deri dje të gjithë ndiheshim krenarë në familjet tona sepse punonim në DigitAlb…
Deri dje në DigitAlb organizonim fushata bamirësie për familjet në nevojë…
Tani vetëm prej tekave të shfrenuara të një zonje, krejt ndryshe nga vizioni i themeluesit, DigitAlb ka arritur ne pikën që po nxjerr me radhë sa e sa familje në mes të rrugës, duke i detyruar të luftojnë deri për bukën e gojës!
Pse tani heshtni të gjithë dhe bëni sikur s’na njihni e as na keni parë kurrë?!
Kemi punuar per ju! Me vite! Me plot përkushtim!
Kishim investuar pasion e besim me punën tonë gjithë këto vite, duke refuzuar jo një herë edhe Oferta joshëse më të larta, pasi BESONIM në ëndrrën që po punonim të ndërtonim, në atë Platformë ku ju të gjithë jeni aksionarë, por jo pa përgjegjësi!
Po tani? Çfarë bëmë ne gabim, që pas gjithë atyre viteve punë, përkushtim e besim, nga ju aksionarë të merrnim këtë “shpërblim”…?!
Stafi i DigitAlb

 

 

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

KQZ u “mbyll derën” aleatëve të Bashës/ LSI: Nuk do të ndalemi

Publikuar

-

Nga

Mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dështoi pasi anëtarët e KQZ nuk u paraqitën, me përjashtim të kreut të saj, Klement Zguri. Duke qenë se nuk mund të ketë diskutime pasi nuk formohet kuorumi, mbledhja u anulua pa përcaktuar një datë tjetër se kur mund të mblidhet.

Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar edhe përfaqësuesi i LSI-së, Muharrem Caka i cili tha se mungesa është e qëllimtë dhe politike.

Caka tha se LSI-ja ditën e hënë do të sjellë kërkesën për regjistrimin në zgjedhjet lokale të 13 tetorit.

“Në respekt të dekretit të Presidentit për caktimin e datës së zgjedhjeve në 13 Tetor dhe afatit në 2 gusht, LSI, PR dhe PAA paraqitën kërkesën për fillimin e procedurave. 30 qershori u shfuqizua si datë zgjedhjesh nga Presidenti. Vetëm Kushtetuesja mund të shprehet për dekretin e Presidentit. Mungesa e anëtarëve është e qëllimtë, politike.

Dekreti i Presidentit është në fuqi dhe ne do të respektojmë parashikimet. Do të sjellim të hënën kërkesën për regjistrimin në zgjedhje. Kodi parashikon që KQZ-ja ka detyrimin të nisë procedurat dhe së pari duhet të merrte parasysh kërkesën. Në Kolegj? Do të ndjekim të gjitha hapat. Prevalon Kushtetuta mbi lejen e tyre vjetore” tha përfaqësuesi i LSI-së, Muharrem Caka./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Teuta i ‘rrëmben’ Kukësit Stivi Frashërin

Publikuar

-

Nga

Ende s’është bërë zyrtare, por Stivi Frashëri do të jetë largimi i radhës te skuadra e Kukësit. Burime të sigurta pranë futbollistit bëjnë me dije për newsport.al që titullari i portës verilindore nuk do të vijojë më bashkëpunimin me nënkampionët.

28-vjeçari korçar preferon të ndërrojë ambient në sezonin e ri dhe të njëjtat burime tregojnë se është arritur akordi me “Djemtë e Detit”. Pra, në edicionin e ri futbollistik ai do të mbrojë katërkëndëshin e skuadrës së Bledi Shkëmbit.

Kujtojmë që “gardiani” i njohur është prej dy vitesh pjesë e Kukësit. Paraqitjet e tij me verilindorët kanë qenë relativisht pozitive, por shpesh herë nuk ka mundur t’i shpëtojë edhe kritikave.

Ka një CV të pasur pasi ka kontribuar me skuadra me emër si Flamurtari, Tirana, ndërsa është formuar te ekipi i Bylisit. Tashmë pritet të shihet se si do të vijojë aventura e tij e re në portën e durrsakëve.

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: