Connect with Us

Makinë mijëra euro me qira dhe dhurata nga halla/ Gjyqtarja e Shullazit, e pastreha me miliona

Aktualitet

Makinë mijëra euro me qira dhe dhurata nga halla/ Gjyqtarja e Shullazit, e pastreha me miliona

Publikuar

-

Emiliano Shullazi dhe grupi i tij janë tmerrri i prokurorëve dhe gjyqtarëve. Skandali që ndodhi vitin e kaluar me Prokurorinë e Krimeve të rënda u zhvendos tek Gjykata e Apelit për Krime të Rënda.

U dha pretenca, u dha vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe pasi çështja kaloi në Apel u bllokua.

Gjyqtarja Saida Dollani u tërhoq nga trupi gjykues. Në media u raportua se ajo ishte marrë në mbrojtje nga policia. Mirëpo askush nuk e konfirmoi, nëse ishte një blof i gjyqtares, apo vërtet ishte kërcënuar për rastin Shullazi.

Në këtë amulli seanca për Shullazin në Apel u shty disa herë pasi edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk ishte në gjendje të caktonte një gjyqtar për të plotësuar trupën gjykuese.

Pas shumë zvarritjes, dje KLGJ u kujtua që ta caktonte gjyqtaren Valdete Hoxha, në trupin gjykues, për të shqyrtuar rastin Shullazi.

CNA.al bëri një vëzhgim si në aspektin profesional dhe atë pasuror të gjyqtares Hoxha dhe suprizat janë të shumta.

Nga e pastrehë që ishte, pra koha kur jetonte me qira, ajo ka rritur të bëhet milionere, sipas asaj që ka deklaruar.

Në vitin 2003, pra në deklarimin fillestar ajo thotë se ka qenë në banesë me qira. Deri në vitin 2005 ajo ka jetuar me qira, ndërsa në vitin 2006 ajo thotë se ka nënshkruar një kontratë huapërdorimi për një pasurie të paluajtshme,(shtëpia ku banon pa shpërblim), sipas kontratës dt. 09.08.2006.

Një vit më vonë, në  2007, ajo ka blerë një apartament 1+1 me sipërfaqe 63 m2 në Tiranë, në shumën 2 000 000 lekë. Apartamenti ka edhe një shtesë pa leje, të paregjistruar me sipërfaqe 62 m2.

Në vitin 2008, nuk ka shtim të pasurisë, por në 2009 bashkëshorti i saj rezulton me tre paga. Bashkëshorti, Asim Hoxha ka të ardhura nga paga (ZVRPP) Tiranë, 558 000 lekë,  të ardhura nga pagesa si pedagog i jashtëm (UPT) dhe si anëtar i Bordit të Inkubatorit të Biznesit, Shkodër, 35 000 lekë.

Në vitin 2010, nuk ka ndonjë lëvizje pasurore, ndërsa në vitin 2011, ajo deklaron se ka nënshkruar një kontratë për marrjen me qira financiare në dt. 25.07.2011 të një makine tip ‘Ford Fokus’ me vlerë 14 000 euro, normë interesi 8 % ose 1 202 euro. 7 000 euro, deklaron se janë paguar dhe 7 000 euro është detyrimi që duhet të shlyhet sipas qirasë financiare për 4 vite.

Në vitin 2012, gjyqtarja e Apelit deklaron dhuratat. Sipas saj, vajza, Siva Hoxha, ka marrë dhuratë nga halla 2 000 dollarë, dhe 1 500 dollarë, një herë tjetër.

Ndërkaq deklaron se ka marrë hua për studimet e vajzës në Kanada në shumën 11 487.92 CAD (dollarë kanadezë). Po në vitin 2012 ajo ka paguar edhe qiranë e makinës në shumën 2 050 euro.

Në vitin 2013, nuk ka shtim të pasurisë, ndërsa në vitin 2014 thotë se bashkëshorti ka marrë dy paga në hipotekë. Bashkëshorti, të ardhura nga paga si specialist hartograf pranë ZVRPP, Tiranë, (janar – korrik), 390 053 lekë si dhe  të ardhura nga paga si specialist pranë ZQRPP, Tiranë, (gusht – dhjetor), 328 912 lekë. Ndërsa për vajza, të ardhura nga puna gjatë verës në Universitetin “Alberta”, në Kanada, në shumën 5 568 dollarë.

Në vitin  2015 deklaron patundshmëri si trashëgimi. Bashkëshorti, deklaron se është, pronar i 1 e 8 pjesë të një trualli me sip. 420 m2 plus ndërtesë me sipërfaqe 110 m2 trashëguar nga babai.

Ndërsa në vitin 2016, vajza e gjyqtares është bërë aksionere në një kompani kanadeze, në vlerën 1 608.04 dollarë kanadezë.

ndërkohë që fillimisht në rolin e inxhinieres mekanike pranë kompanisë NASON Industrial (pjesë e BIRD Construction 17007 107 Ave Edmonton, AB T5S 1G3, Canada), ajo merret 50 174.94 dollarë.

Edhe për shkollimin e djalit gjyqtarja deklaron se shpenzuar  756 800 lekë, pavarësisht se nuk e deklaron se ku po shkollohet, por mjafton një vëzhgim në rrjetet sociale për të parë se edhe djali i saj studion në Kanada.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga gjyqtarja e Krimeve të Rënda, sipas të dhënave të Open Spending Albania.

 

Viti 2003 (deklarimi fillestar)

Gjendja e depozitës bankare, kursime nga të ardhurat e punës, 1 000 000 lekë.

Shpenzime për qira banese, 300 000 lekë.

Letra me vlerë privatizimi, vlera 200 000 lekë.

Të ardhura nga paga në Gjykatën e Apelit Shkodër dhe Gjykatën Ushtarake të Apelit Tiranë, 1 000 000 lekë bruto.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga në Minierën e Bakrit Shkodër, 240 000 lekë bruto.

Viti 2004

Të ardhura nga paga në Gjykatën Ushtarake Tiranë, 1 132 500 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të depozitës, 56 000 lekë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga në ‘Albbakër’ sh.a, filiali Shkodër, 300 000 lekë.

Gjendja cash, kursime nga të ardhurat vjetore dhe mospagimi i qirasë, 600 000 lekë.

Detyrim për shlyerjen e qirasë së banesës, 300 000 lekë. Detyrimi nuk është shlyer se personat janë në emigrim.

Viti 2005

Të ardhura nga paga, 1 164 200 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të depozitës, 56 000 lekë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga, 300 000 lekë.

Gjendja cash, kursime nga të ardhurat vjetore dhe depozita bankare, 250 000 lekë.

Shpenzime për shlyerjen e qirasë së banesës, sipas kontratës dt. 15.11.2202, për periudhën 2005 – 1 dhjetor 2005, shuma 450 000 lekë.

Viti 2006

Të ardhura nga paga, 1 186 830 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të depozitës, 80 000 lekë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga dhe shpërblime si anëtar i bordit të Inkubatorit te Biznesit Shkodër, 320 000 lekë.

Gjendja cash, kursime nga të ardhurat vjetore dhe depozita bankare, 600 000 lekë.

Kontratë huapërdorimi të një pasurie të paluajtshme, (shtëpia ku banon deklaruesja, pa shpërblim), sipas kontratës dt. 09.08.2006.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, gjendja e depozitës bankare, shtesë 850 000 lekë si kursime nga të ardhurat ndër vite.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, gjendja e depozitës bankare, shtesë 150 000 lekë si kursime nga interesat vjetore të depozitës.

Viti 2007

Të ardhura nga paga, 1 329 900 lekë

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga dhe shpërblimi si anëtar i Bordit të Inkubatorit të Biznesit, Shkodër, 360 000 lekë.

Pronare me 50 %, (pjesa e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një apartament 1plus 1 me sip. 63 m2 në Tiranë, vlera 2 000 000 lekë. Apartamenti ka edhe një shtesë pa leje, të paregjistruar me sip. 62 m2.

Gjendja e kursimeve nga të ardhurat vjetore, 700 000 lekë.

Gjendja e depozitës bankare, të ardhura nga kursimet cash të vitit 2006 dhe 2007, shuma 1 000 000 lekë.

Gjendja cash, kursim të vitit 2007, shuma 300 000 lekë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, gjendja e depozitës bankare, pakësim 2 000 000 lekë, për likujdim të vlerës së apartamentit të blerë.

Viti 2008

Të ardhura nga paga, 1 329 900 lekë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga 540 000 lekë.

Gjendja cash nga të ardhurat vjetore dhe interesat e depozitës bankare, 500 000 lekë, pjesa takuese 50 %

Viti 2009

Të ardhura nga paga, 1 209 272 lekë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga (ZVRPP) Tiranë, 558 000 lekë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga pagesa si pedagog i jashtëm (UPT) dhe si anëtar i Bordit të Inkubatorit të Biznesit, Shkodër, 35 000 lekë.

Gjendja cash nga të ardhurat vjetore dhe interesat e depozitës bankare, 500 000 lekë.

Viti 2010

Të ardhura nga paga, 1 283 447 lekë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga (ZVRPP) Tiranë, 600 000 lekë.

Gjendja cash nga të ardhurat vjetore dhe interesat e depozitës bankare, 700 000 lekë.

Gjendja e depozitës bankare krijuar me kursimet cash të viteve të mëparshme, 1 000 000 lekë.

Viti 2011

Të ardhura nga paga, 1 232 437 lekë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga si specialist hartograf pranë ZVRPP, Tiranë, 600 000 lekë.

Kontratë për marrjen me qira financiare në dt. 25.07.2011 të një makine tip ‘Ford Fokus’ me vlerë 14 000 euro, normë interesi 8 % ose 1 202 euro (e rishikueshme). 7 000 euro janë paguar dhe 7 000 euro është detyrimi që duhet të shlyhet sipas qirasë financiare për 4 vite. Nga data 12.08.2011 – 31.12.2011 janë shlyer 755 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 7 447 euro. Makina është në bashkëpronësi.

Gjendja e depozitës bankare krijuar me kursimet cash të kaluara nga viti 2010, shuma 1 000 000 lekë.

Shpenzime gjatë vitit 2011 për shlyerjen e qirasë financiare për blerjen e makinës, 755 euro.

Viti 2012

Të ardhura nga paga për vitin 2012 si gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, 1 262 825 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të depozitës, 127 588 lekë, pjesa takuese 50 %.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga si specialist hartograf pranë ZVRPP, Tiranë, 613 074 lekë.

Gjendja cash, kursime nga paga, 500 000 lekë, pjesa takuese 50 %.

Kontratë për marrjen me qira financiare në dt. 25.07.2012 të një makine tip ‘Ford Fokus’ me vlerë 14 000 euro, normë interesi 8 % ose 1 202 euro (e rishikueshme). 7 000 euro janë paguar dhe 7 000 euro është detyrimi që duhet të shlyhet sipas qirasë financiare për 4 vite. Nga data 01.01.2012 – 31.12.2012 janë shlyer 2 050 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, (principal+interes), 5 236 euro.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, gjendja e llogarisë bankare në TD Bank, 2 000 dollarë, dhuratë nga halla.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, gjendja e llogarisë bankare në TD Bank, 1 500 dollarë, dhuratë nga halla.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, gjendja e depozitës në TD Bank, 4 500 euro, bursë e fituar nga Univesity of Alberta.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, hua e marrë për ndjekjen e studimeve pranë University of Alberta, Edmonton, Kanada. Huaja nis nga shtatori 2012, detyrimi i mbetur pashlyer, 11 487.92 CAD (dollarë kanadezë).

Shpenzime gjatë vitit 2011 për shlyerjen e qirasë financiare për blerjen e makinës, 2 050 euro.

Viti 2013

Të ardhura nga paga për vitin 2012 si gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, 1 281 997 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të depozitës, 114 110 lekë, pjesa takuese 50 %

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga si specialist hartograf pranë ZVRPP, Tiranë, 638 169 lekë.

Gjendja cash, kursime nga paga, 300 000 lekë, pjesa takuese 50 %.

Kontratë për marrjen me qira financiare në dt. 25.07.2012 të një makine tip ‘Ford Fokus’ me vlerë 14 000 euro, normë interesi 8 % ose 1 202 euro (e rishikueshme). 7 000 euro janë paguar dhe 7 000 euro është detyrimi që duhet të shlyhet sipas qirasë financiare për 4 vite. Nga data 01.01.2013 – 31.12.2013 janë shlyer 2 051 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, principal plus interes, 3 246 euro.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, gjendja e llogarisë bankare në TD Bank, pakësim 5 808.4 dollarë.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, hua e marrë për ndjekjen e studimeve pranë University of Alberta, Edmonton, Kanada. Fillimi i huasë janar 2013, detyrimi i mbetur pashlyer, 13 727.23 dollarë.

Shpenzime gjatë vitit 2011 për shlyerjen e qirasë financiare për blerjen e makinës, 2 051 euro.

Viti 2014

Të ardhura nga paga, 1 366 577 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare, 80 110 lekë.

Bashkëshorti, të ardhura nga paga si specialist hartograf pranë ZVRPP, Tiranë, (janar – korrik), 390 053 lekë.

Bashkëshorti, të ardhura nga paga si specialist pranë ZQRPP, Tiranë, (gusht – dhjetor), 328 912 lekë.

Vajza, të ardhura nga puna gjatë verës në Universitetin “Alberta”, Kanada, 5 568 dollarë.

Gjendja cash, 500 000 lekë.

Detyrim ndaj shoqërisë “Tirana Leasing” për makinën e marrë me qira me vlerë 14 000 euro, detyrimi financiar i pashlyer 1 024 euro.

Vajza, detyrim për shlyerje huaje për ndjekjen e studimeve në Universitetin “Alberta”, Kanada, detyrimi financiar i pashlyer 28 405 dollarë.

Viti 2015

Të ardhura nga paga për vitin 2015 si gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, 1 378 464 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të depozitës, 34 255 lekë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga për vitin 2015 si specialist pranë ZVRPP, Tiranë, 773 638 lekë.

Gjendja cash, kursime nga paga për vitin 2015, shuma 320 000 lekë.

Gjendja e depozitës bankare në Raiffeisen Bank në vitin 2015, (kursime të deklaruara cash dhe në llogari rrjedhëse), 1 000 000 lekë. Kontratë për marrjen me qira financiare në dt. 25.07.2012 të një makine tip ‘Ford Fokus’ me vlerë 14 000 euro, normë interesi 8 % ose 1 202 euro (e rishikueshme). 7 000 euro janë paguar dhe 7 000 euro është detyrimi që duhet të shlyhej sipas qirasë financiare për 4 vite. Nga data 01.01.2015 – 31.07.2012 janë shlyer gjithë detyrimet e mbetura në shumën 1 024 euro.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, pronar i 1 e 8 pjesë të një trualli me sip. 420 m2 plus ndërtesë me sip. 110 m2 trashëguar nga babai sipas dëshmisë së trashëgimisë dt.29.10.2015.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, gjendja e llogarisë bankare në TD Bank, të ardhura nga punësimi gjatë verës 2015 nga University of Alberta, 5 578.5 dollarë.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, hua e marrë për ndjekjen e studimeve pranë University of Alberta, Edmonton, Kanada. Fillimi i huasë janar 2015, detyrimi i mbetur pashlyer, 27 577.35 dollarë.

Shpenzime gjatë vitit 2011 për shlyerjen e qirasë financiare për blerjen e makinës, 1 024 euro

Viti 2016

Të ardhura nga paga për vitin 2016 si gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, 1 402 546 lekë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, të ardhura nga paga për vitin 2016 si specialist pranë ZVRPP, Tiranë, 756 800 lekë.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, të ardhura si inxhiniere mekanike pranë kompanisë NASON Industrial (pjesë e BIRD Construction 17007 107 Ave Edmonton, AB T5S 1G3, Canada), duke filluar nga 09.05.2016 – 31.12.2016, shuma 50 174.94 dollarë.

Gjendja cash, kursime nga paga e deklarueses dhe bashkëshortit, 210 000 lekë, pjesa takuese 50 %.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Raiffeisen Bank, kursime nga paga, 207 000 lekë.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, aksione pranë BIRD Construction Inc, të mbajtura nga rroga, vlera e aksioneve 1 608.04 dollarë kanadezë.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, gjendja e llogarisë rrjedhëse në TD Bank, 20 133.59 dollarë kanadezë.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, gjendja e depozitës bankare në TD Bank, 5 675.54 dollarë kanadezë.

Vajza, Znj. Siva Hoxha, hua për arsimin pranë Universitetit të Albertës sipas aktmarrëveshjes dt. 05.01.2016 në shumën 12 754.14 dollarë kanadezë. Detyrimi i shlyer, 13 775.48 dollarë kanadezë. Detyrimi i mbetur pashlyer për shkollimin pranë Universitetit të Albertës për vitet 2012-2016 është, 68 845.86 dollarë kanadezë.

Bashkëshorti, Z. Asim Hoxha, gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank, 83 000 lekë.

Shpenzime për shkollimin e djalit, Z. Orsel Hoxha, 756 800 lekë. Këto lekë ishin të ardhura nga kursimet cash dhe nga llogaria rrjedhëse e deklarueses dhe bashkëshortit, 50 % secili.

 

 

 

 

 

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualitet

Provokimi i Mustafa Nanos: Duhet të jemi më racionalë me Enver Hoxhën

Publikuar

-

Nga

Këtë verë, libri i Isuf Kalos “Blloku” ka bërë jehonë të madhe. Libri është një dëshmi e njeriut, i cili ka qenë pranë ish-diktatorit Enver Hoxha për vite me radhë, duke qenë se ishte doktori i tij personal. Megjithatë, “Blloku” i Kalos ka marrë shumë kritika.

Në monologun e kësaj të premteje në emisionin “Provokacija”, gazetari Mustafa Nano ndalet pikërisht tek ky libër. Ai thotë se mënyra se si Isuf Kalo ka folur për Enver Hoxhën është e pakuptueshme dhe e pafalshme për shumë njerëz.

 

 

Sipas tij, Kalo e ka nxjerrë diktatorin si tepër human, baba të devotshëm, bashkëshort të mirë dhe si një politikan serioz. Edhe pse ka një mendim tjetër për Enver Hoxhën, Nano thotë se “Blloku” është një dokument historik i rëndësishëm, për të cilin në të ardhmen shumë njerëz do jenë të kënaqur që ekziston.

“Më duhet të them se as mua nuk më puqet Enver Hoxha i Kalos me Enver Hoxhën që unë njoh. E megjithatë nuk jam dakord me ata që sulmojnë Isuf Kalon. Blloku i tij mund të ketë provokuar shumë vetë, ndoshta ndokënd edhe mund ta ketë lënduar por, përtej të gjitha shijeve e ndjesive individuale, ky libër është një dëshmi interesante për kohët e komunizmit. Pas 50 vjetësh askush nuk do të kujtohet ta sulmojë Isufin për anëmbajtje apo empati për të ligun. Të gjithë do jenë të kënaqur që kjo dëshmi është dhënë. E që është dhënë në mënyrë të sinqertë. Blloku është një dokument historik i rëndësishëm”, thotë Nano.

Por moderatori i “Provokacijas” thotë se ka bërë edhe një vëzhgim të fundit. Sipas tij, tashmë që jemi 30 vite pas përmbysjes së komunizmit, duhet ta gjykojmë në mënyrë më racionale diktatorin Enxer Hoxha.

Sipas tij, nuk duhen thënë thënë deklarata të panevojshme që e shndërrojnë figurën e Hoxhës si bartës të të gjitha të këqijave dhe veseve të botës.

Nano merr shembull librin e Ylljet Aliçkës në librin e tij më të fundit, ku thuhet se një grua e dënuar me vdekje u fut e gjallë në dhé. Kur fshatarët i bënë gropën u lemerisën teksa dëgjonin rënkime të dala nga thellësia e tokës.

Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai, thotë Nano.

 “Kam vënë re që ca e ca vijojnë të flasin për Enver Hoxhën ashtu si kanë folur një ditë pas përmbysjes së regjimit të tij, domethënë duke shtënë në punë veç mllef, urrejtje, neveri, apo ku di unë. Kur bëhet ky diskutim, njerëz të tillë, që rëndom kanë edhe përvoja personale vuajtjesh e persekucioni, përpiqen ta likujdojnë Enver Hoxhën si personazh të historisë thjesht duke thënë se ai ishte një maskara, qen e bir qeni, një armik i popullit të vet, një tradhtar, etj, etj. Unë mendoj se 30 vjet pas rënies së komunizmit mund të jemi pak më racionalë. Dhe të jesh racional nuk do të thotë të mohosh që ai ka qenë një diktator. Jo, kjo gjë tanimë është e dokumentuar. Edhe komunisti më budalla, thellë-thellë, bie dakord se Enver Hoxha ishte një diktator.

Të jesh racional do të thotë të mos thuash mufka që synojnë panevojshmërisht ta shndërrojnë figurën e Hoxhës nga katran në katran me bojë, që e nxjerrin atë si bartës të gjithë të këqijave apo veseve të botës, që e nxjerrin atë edhe pervers, pedofil, manjak seksual, vrasës manjak. Ah, se harrova, edhe homoseksual. Sepse dihet se çfarë mendojnë shqiptarët për një homoseksual.

Të jesh racional është edhe të mos thuash, siç thotë Ylljet Aliçka në një libër që sapo e ka publikuar, që një grua u dënua me vdekje thjesht se Enver Hoxha donte ta kishte si të dashur dhe se ajo i tha “jo”. Për këtë “krim”, ajo u fut në dhé e gjallë. Madje, fshatarët e zonës, ku kësaj gruaje i bënë gropën, u lemerisën teksa dëgjonin ca rënkime të dala nga thellësia e tokës, që ishin rënkimet e kësaj gruaje duke dhënë shpirt. Tani, gjatë regjimit të Enver Hoxhës ka pasur pa fund drama e tragjedira humane. Kjo nuk diskutohet, siç nuk diskutohet që fajtori kryesor për ato ka qenë Enver Hoxha. Ne mund të stisim edhe tragjedira të tjera në një roman fiction. Por mund t’i vëmë pak fré fantazisë dreqi ta hajë! Një njeri që futet i gjallë nën dhé nuk ka se si të rënkojë. Aq më pak ka gjasa që rënkimet e saj të jenë dëgjuar nga fshatarët e lemerisur. Sepse do të ketë dhënë shpirt shumë kohë para se toga e varrmihësve apo xhelatëve të kenë mbledhur rraqet e të jenë larguar. Le ta themi copë: Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai”, u shpreh moderatori i “Provokacijas”./abcnews.al

 

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Ish-futbollisti austriak del bllof/ Zbulohet e vërteta e akuzave ndaj Takaj dhe Skënderbeut

Publikuar

-

Nga

Lajmi që u përhap me shpejtësi këtë javë nga të gjitha mediat ishin akuzat e Sanel Kuljiç, ish-futbollisti i kombëtares austriake, që pretendon se drejtuesit e Skënderbeut janë të përfshirë në trukime ndeshjesh në kampionatin austriak. Madje, ai shkon dhe më tutje ku thotë se i rrezikohet jeta.

Për këtë arsye, Gerhard Takaj, djali i presidentit Ardian Takaj, ka udhëtuar drejt Austrisë dhe ka dhënë për gazetën “Krone”, e cila publikoi intervistën e Kuljiç, provat se korçarët nuk kishin gisht në këtë mes.

Takaj, përmes ndërmjetësimi të Roland Luçit, ish-futbollist shqiptar që jeton në Austri prej 30 vitesh tregon se Kuljic e ka bërë gjithë këtë gjë për interesa dhe përftim personal.

“Babai im është i frikësuar dhe ndjehet i shqetësuar për sigurinë e tij. Mohoj të kemi ndonjë kontakt apo njohje me Kjuliç. Kush e di se çfarë gjëje tjetër janë në gjendje të bëjnë njerëz si Kuljiç, me aludime të tilla? Ai akuzohet për zhvatje dhe shpifje”.

Kuljic, në tetor të vitit 2014 u përfshi në skandalin më të madh të basteve në Austri. Ai akuzua për mashtrime, zhvatje dhe për kërcënime. Në fund te hetimeve dhe gjykimit u dënua me 5 vite burg.

“Ai e di se ne ende po luftojmë kundër vendimit të UEFA-s, e di se çdo gjë që ku përmendemi negativisht është e keqe për ne. Ai dhe personat që e mbështetin deshën të përdorin këtë metodë për të na zhvatur para. Ndaj ne po flasim me avokatë në Austri, duam ta padisim për zhvatje dhe shpifje dhe prishje imazhi”, vazhdon Takaj.

Gjithashtu ai foli edhe për videon ku dukej Kjuliç në “Tropikal Resort”.

“Si mund të jetë i frikësuar një person kur vjen në hotelin e Presidentit dhe stadiumin e tij? Kjo është apsolutisht qesharake”, shprehet Takaj.

CNA.al publikon ekskluzivisht dy videot në fjalë, ku duket qartë që askush nuk i ka bërë presion apo kërcënuar siç pretendon ai.

Kjo nuk është hera e parë që ekipin e Skënderbeut dhe drejtuesit e tij mundohen t’i përbaltin sa më shumë brenda dhe jashtë vendin, për suksesin që arritën në Kupat e Europës duke bërë krenar gjithë shqiptarët, por duke zemëruar edhe disa të të tjerë. Nuk duhet shumë për të kuptuar që qëllimi i këtyre gazetave, mediave dhe personazheve të tyrë komikë është të zhvatin ku dhe sa të mundin para, pa pyetur për dëmin moral, monetar dhe jo vetëm mbi palët e përmendura në to. /CNA.al

https://sport.cna.al/2019/09/12/akuzat-per-kercenim-nga-austria-reagon-ardjan-takaj/

https://sport.cna.al/2019/09/12/skandali-i-trukimeve-media-austriake-permend-presidentin-e-skenderbeut/

 

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Denoncimi: Drejtori makinën e shkollës ja ka dhënë gruas

Publikuar

-

Nga

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka denoncuar drejtorin e një shkolle në Durrës që sipas qytetarit dixhital makinën e shkollës ja ka dhënë gruas.

Postimi i plote i Berishes:

Drejtori i shkolles se mesme profesionale ben te lumtur nusen me nje makine te shkolles.
Akuzohet per vjedhje dhe shperdorime te tjera.

Lexoni mesazhin e mesuesit dixhital. sb

Zoti berisha pershendetje.jam nje mesues qe jap mesim ne shkollen profesionale beqir cela durres.doja te ndaja me ju dhe me publikun disa mangesi te qellimshme ne kete shkolle.kjo shkolle qe nxjerr nxenes profesionist qe i sherbejne tregut te punes ne shqiperi dhe jashte saj .ka 3 vite qe drejtohet nga nje drejtor z fatmir merkuri i cili eshte nje militant i partise socialiste qe nuk ka arsim perkates per kete fetyre ose me sakt nuk e ka mbaruar akoma shkollen e larte.eksperienca e tij ne arsim eshte 0.ai u vu ne detyre pasi sherbeu si ushtare i betuar i Vangjush Dakos .puna e tij e meparshme ka qene shiste kepuce ne tregun e durresit.keto vite ai e ka kthyer kete shkolle ne baze te partise socialiste.ku ka punesuar ne vende te mesuesve profesionist militante partie pa arsimin perkates dhe pa njohuri ne lenden qe ato japin mesim.kuptohet vet sa te pregatitur po dalin nxenesit keto vitet e fundit.nje tem tjeter eshte vjedhja e fondeve qe vijne per kete shkolle .posi asaj i duhet nje baze materiale e konsiderueshme per cdo vit shkollor.keto materiale qe blihe i ngarkohen mrsuesve te praktikes me 6 apo 8 fishin e vleres reale.domethene nje kif kamje makine nga 23.000 leke tereja vjen ne shkolle me nje vlere 90. 000 leke te reja .keto manipulime apo vjedhje sido qe te quhen.ai i kryen me magazijeten e shkolles dhe me ndrejtoren Z M Zh dhe keto te dyja militante ke partise socialiste.pervec ketyre te larte permendura drejtori i shkolles ka nxjerr n ga shkolla nje makine golf 5 dhe ja ka dhene ne perdorim nuses se tij.gje qe absolutishte nuk lejohet.nje sasi e konsiderueshme nafte dhe benzine duhet te vije ne shkolle.por tollonat shiten rruges .shume mesues te lidhur me drejtorine kryejne mit marrje nxenesve per te kaluar klasen.etj me respekte doktor dhe te lutem anonim .besoj ky mesazh nuk do bjeri ne vesh te shurdher.

LEXO TE PLOTE