Connect with Us

Të panjohurit e Kuvendit/ Pasuria e deputetit që “fle” në seanca

Aktualitet

Të panjohurit e Kuvendit/ Pasuria e deputetit që “fle” në seanca

Publikuar

-

Kuvendi i Shqiperise, seancat plenare

Deputetët, ata që quhen përfaqësuesit e drejtpërdrejtë të qytetarëve, zotërojnë pasuri marramendëse, si apartamente, biznese, toka, llogari bankare dhe automjete.

Gjithashtu ata përfitojnë disa paga dhe honorare. Ndërkaq kemi deputetë që vetëm familja i njeh dhe askush tjetër, pasi në Kuvend nuk i kemi parë dhe dëgjuar të flasin.

Thjesht i shohim në rresht me grupin, që hyjnë e dalin në Kuvend sa për të marrë pagat.

Kështu përveç rrogës mujore, mbi 1 milion lekë, ata gëzojnë dhe të drejtën e marrjes së dietave gjatë aktivitetit të mandatit të tyre. Saktësisht paga neto e një deputeti në Shqipëri është 119 460 lekë.

Në bazë të ligjit 8550, neni 14,  deputeti që nuk banon në qytetin e Tiranës përfiton dieta gjatë kohës që merr pjesë në mbledhjet e Kuvendit, të komisioneve e mbledhjet e grupit parlamentar, ndërsa deputetët që banojnë në Tiranë përfitojnë dieta për ditët e shërbimit jashtë Tiranës.

Me pak fjalë, përfitimet e deputetëve janë të shumta, por qytetarët çfarë përfitojnë prej tyre?

Një nga deputetët që nuk e kemi parë dhe dëgjuar të flasë në Kuvend është edhe deputeti socialist Arben Kamami, i cili është i zgjedhur nga Qarku i Elbasanit.

Deputeti i PS, Arben Kamami
Deputeti i PS, Arben Kamami

Nëse nuk do të identifikohej me foto në faqen zyrtare të Parlamentit, dyshohet se as qytetarët e Qarkut që përfaqëson nuk do ta njihnin.

CNA.al ka bërë një vëshgim mbi pasurinë e deklaruar prej tij, sipas të dhënave të Open Spending Albania.

 Fillimisht në vitin 2003 deputeti Arben Kamami deklaron vetëm një shtëpi banimi në emër të prindërve që kushton vlera 3 000 000 lekë, si dhe një autoveturë.

Ndërsa në pasurinë e deklaruar para se të hynte në Kuvend, në vitin 2013, ai deklaron një apartament banimi me sipërfaqe 95.5 m2 blerë nga bashkëshortja në vitin 2011 me kursime familjare, vlera 4 775 000 lekë, një autoveture tip “VW Tiguan”, blerë me të ardhura ndër vite, vlera 26 700 euro si dhe një  autoveture “Ford Fiesta”, e bashkëshortes që ka kushtuar 13 200 euro.

Ndërsa përgjatë viteve 2014-2017 ai ka deklaruar një sërë llogari bankare në emër të tij dhe bashkëshortes.

Të ardhurat e deputetit Kamami kanë qenë nga puna si mjek, bashkë me bashkëhorten, nga qënia anëtar i Këshillit Bashkiak Elbasan, si Prefekt i Elbasanit, si pedagog dhe në fund si deputet.

18 llogari bankare ka deklaruar Kamami së bashku me bashkëshorten në vitet 2014, 2015 dhe 2016,  ku shifra më e madhe e lëvizur shkon në 40 mijë euro.

Ajo çfarë bie në sy është një lojë e bëra me llogaritë, diku hiq para e diku shto.

Në vitin 2017, Arben Kamami ka deklaruar shpenzime për shlyerjen e kredisë, shuma 310 648 lekë.

Viti 2003 (deklarimi fillestar)

Shtëpi banimi me sip. 100 m2 në Elbasan, vlera 3 000 000 lekë, shtëpia e prindërve.

Pronar i një autoveture tip ‘Fiat’ blerë me të ardhurat personale, vlera 1 180 000 lekë.

Viti 2013 (Deklarimi fillestar)

Shtëpi banimi me sip. 140 m2 në Elbasan, hipotekuar në emër të prindërve.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, pronare e një ap. banimi me sip. 95.5 m2 blerë në vitin 2011 me kursime familjare, vlera 4 775 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga të ardhurat ndër vite, 36 227 euro.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga të ardhurat ndër vite, 561 798 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga të ardhurat ndër vite, 200 euro.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga të ardhurat ndër vite, 50 000 lekë.

Kredi bankare, kredi konsumatore në një bankë të nivelit të dytë marrë më 09.10.2013, detyrimi financiar i mbetur pashlyer, 874 996 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga të ardhurat familjare ndër vite, 2 329 697 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga të ardhurat familjare ndër vite, 2 110 200 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga të ardhurat familjare ndër vite, 20 162 euro.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 366 900 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, garantuese e një kredie marrë nga një person i tretë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, marrë hua në vlerën 20 000 dollarë.

Pronar me 100 % i një autoveture tip ‘VË Tiguan’, blerë me të ardhura ndër vite, vlera 26 700 euro.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, pronare me 100 % e një autoveture ‘Ford Fiesta’, 13 200 euro.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, bono thesari në Bankën e Shqipërisë (kursime familjare ndër vite 3 000 000 lekë; trashëgimi nga prindërit dhe 20 000 dollarë dërguar nga motra në SHBA), 12 210 000 lekë.

Viti 2013

 Të ardhura nga paga janar – 8 tetor 2013.

Të ardhura neto janar – 8 tetor 2013 nga mësimdhënia në Fakultetin e Infermierisë.

Të ardhura janar – 8 tetor 2013 si anëtar i Këshillit Bashkiak, Elbasan.

Të ardhura nga paga për vitin 2013 si prefekt i qarkut Elbasan, 229 809 lekë.

Të ardhura nga interesa bankare në vitin 2013, 87 753 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura neto janar – 8 tetor 2013, Bashkia Elbasan.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura si pedagoge nga Fakulteti i Infermierisë, janar – 8 tetor 2013.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura neto nga paga e vitit 2013 si drejtoreshë në Qendrën Sociale Balashe, 159 600 lekë.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë (shtuar me 83 700 lekë nga interesat bankare dhe 2 350 000 transferuar në 23.12.

2013), 2 483 700 lekë.

2) Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të parë, 405 850 lekë. (Gjendja më 30.09.2013 ishte 561 797 lekë por më 13.11.2013 janë tërhequr 161 000 lekë ndërkohë që interesat e fituara nga llogaria e kursimit deri më 23.12.2013 janë 4 053 lekë).

Kredi bankare në shumën 1 000 000 me afat 36 muaj, fillon më 22.05.2013 – 17.05.2016, me këst mujor 31 336.37 lekë. Detyrimi i shlyer 202 024.5 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer 797 975.5 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 0 lekë. (Më 19.12.2013 janë shtuar 131 045 lekë nga interesat të depozitës së deklaruar më parë, janë tërhequr 110 742.6 lekë më 23.12.2013 dhe janë transferuar te Arben Kamami më 23.12.2013, 2 350 000 lekë.

Viti 2014

Të ardhura neto nga paga si prefekt i qarkut Elbasan, 1 021 094 lekë.

Të ardhura nga paga si mjek me kohë të pjesshme pranë Qendrës Spitalore “Xhafer Kongoli”, Elbasan, 162 792 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura nga paga si drejtoreshë e Qendrës Sociale Balashe, 641 059 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura nga paga si presidente e Urdhrit të Infermierit të Qarkut Elbasan, 292 500 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga paga si lektore e jashtme në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, 72 120 lekë.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 457 100 lekë. (Më 18.08.2014 janë tërhequr 83 700 lekë dhe janë shtuar 57 100 lekë nga interesi vjetor).

Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 312 118 lekë. (Më 19.05.2014 janë tërhequr 100 000 lekë dhe më 13.05.2014 janë tërhequr 2 300 lekë ndërsa janë shtuar interesat vjetore në vlerën 8 568 lekë.

Gjendja e depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 0 euro, pas tërheqjes më 18.08.2014 të 200 eurove.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 1 000 lekë, pas tërheqjes më 06.05.2014 në vlerën 80 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0.91 euro. (Më 15.08.2014 janë transferuar 40 000 euro. më 18.08.2014 ka marrë pjesë në ankandin e bonove 2-vjeçare në euro në vlerën 40 000 euro).

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 940 euro. (Më datë 27.06.2014 janë tërhequr 10 000 euro. Më 30.06.2014 janë tërhequr 10 000 euro dhe janë transferuar 8 200.81 euro.

Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në shumën 1 000 000 lekë me afat 36 muaj (22.05.2013-17.05.2016.) dhe këst mujor 31 033 lekë. Detyrimi i shlyer 376 036.44 lekë. Detyrimi i mbetur pashlyer 502 060.84 lekë.

Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, 800 euro.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 591 lekë. (Më 01.08.2014 janë transferuar nga BSH në llogari 5 106 251 lekë. Më 12.08.2014 janë transferuar 102 000 lekë. Më 13.08.2014 pjesëmarrje në obligacione 5 000 000 lekë. Më 18.08.2014 interes nga obligacionet 50 829 lekë. Më 19.08.2014 tërheqje në vlerën 50 000 lekë. Komisione gjithsej 5 150 lekë).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, depozitë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 euro. (Më 27.06.2014 tërheqje 10 000 euro. Më 30.06.2014 tërheqje 9 352 euro, penalitet 810 euro).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë – 2 euro. (Më 30.06.2014 shtesë 8 281 euro transferuar nga Arben Kamani + interesa 184 euro. Më 02.07.2014 tërheqje 8 465 euro).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 72 238 lekë. (Më 20.06.2014 pagë 81 000 lekë. Më 30.07.2014 tërheqje 81 000 lekë. Më 11.2.2014 shtesë me kalimin e pagës 72 120 lekë).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 8 000 euro. (Më 11.07.2014 derdhje në llogari 48 000 euro të tërhequra nga një tjetër bankë. Më 15.08.2014 transferuar te Arben Kamami 40 000 euro).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në Bankën e Shqipërisë, 0 lekë. (Gjatë vitit ka pasur shtim në llogari nga interesat bankare dhe tërheqje ndërkohë që më 31.07.2014 janë transferuar në llogari nga një bankë e nivelit të dytë, 5 106 251 lekë. Janë riinvestuar në bono thesari 2 200 000 lekë më 13.02.2014 dhe 5 010 000 lekë më 31.07.2014.).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës bankare me afat 6 muaj në një bankë të nivelit të dytë, 710 322 lekë. (Gjatë vitit ka shtesa nga interesat bankare dhe pakësim nga tatimet).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës bankare me afat 6 muaj në një bankë të nivelit të dytë, 150 000 lekë. (Gjatë vitit ka shtesa nga interesat bankare dhe pakësim nga tatimet).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës bankare me afat 6 muaj në një bankë të nivelit të dytë, 506 543 lekë. (Gjatë vitit ka shtesa nga interesat bankare dhe pakësim nga tatimet).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 294 lekë. (Gjatë vitit ka pasur xhirime apo tërheqje në llogari).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 500 euro. Detyrimi i mbetur pashlyer, 31 euro.

Viti 2015

Të ardhura neto nga paga si prefekt i qarkut Elbasan, 1 027 488 lekë.

Të ardhura nga paga si mjek me kohë të pjesshme pranë Qendrës Spitalore “Xhafer Kongoli”, Elbasan, 153 756 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura nga paga si drejtoreshë e Qendrës Sociale Balashe, 641 940 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura nga paga si presidente e Urdhrit të Infermierit të Qarkut Elbasan, 255 000 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga paga si lektore e jashtme në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, 49 380 lekë.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 lekë. (Më 26.01.2015 kanë kaluar në llogari rrjedhëse 2 397 914 lekë dhe janë zbritur interesat e paguar në advancë në vlerë 59 185 lekë).

Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 136 368 lekë. (Gjatë vitit ka pasur lëvizje në llogari nga e cila paguhet edhe një kredi në vlerën 50 000 lekë.

Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 0 euro. (Më 22.07.2015 janë tërhequr 3 600 euro dhe janë transferuar në llogari kursimi 4 424 euro ndërsa 35 euro ishin interesat vjetore).

Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë 4 444 euro. (Më 22.07.2015 shtesë nga një transfertë në vlerën 4 424 euro + 20 euro interesat vjetore).

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0.66 euro. (Gjatë vitit ka pasur 2 shtesa në vlerën e 700 eurove secila nga kuponi i obligacioneve dhe tërheqje nga llogaria).

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 140 548 lekë. (Llogaria është shtuar me 1 027 488 lekë nga paga; pakësuar me 262 600 lekë për pagesën e kësteve të kredisë; pakësuar më 26.01.2015 me 2 499 914 lekë që janë transferuar në llogari të tjera dhe 2 503 680 lekë që janë përdorur për pagesën e këstit të parë sipas kontratës për blerje ap.. Më 28.01.2015 janë shtuar 3 500 000 lekë nga një kredi ndërsa janë pakësuar 72 340 lekë si shpenzime të kredisë dhe 475 802 lekë për mbylljen e kredisë ekzistuese. Më 30.01.2015 është shtuar llogaria me 50 000 lekë transfertë nga një llogari tjetër dhe pakësuar me 3 000 000 lekë që kanë kaluar në ‘Konald’ sh.p.k për pagesën e këstit të dytë sipas kontratës për blerje ap.).

Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në shumën 1 000 000 lekë me afat 36 muaj (22.05.2013-17.05.

2016) dhe këst mujor 31 333 lekë. Detyrimi i shlyer 31 336 më 17.01.2015 lekë (kësti i muajit janar) dhe më 29.01.2015 shlyerja para kohe e vlerës 474 071 lekë duke shlyer plotësisht detyrimin.

Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, 800 euro.

Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë 3 500 000 lekë me afat 240 muaj (28.01.2015 – 25.01.

2035) dhe këst mujor 21 024 lekë. Detyrimi i shlyer, 231 278 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 3 392 104 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare, 399 lekë. (Gjatë vitit llogaria ka pasur shtesa nga interesat e bonove, kuponi i obligacioneve dhe pakësim nga detyrimet tatimore dhe transferimet në llogarinë e Arben Kamamit).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 49 420 lekë. (Gjatë vitit janë tërhequr nga llogaria 72 200 lekë dhe janë shtuar 49 380 lekë, paga nga universiteti “Aleksandër Xhuvani”.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 9 euro.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në Bankën e Shqipërisë, 0 lekë. (Më 12.02.2015 janë riinvestuar në bono thesari 2 200 000 lekë, janë përfituar 80 346 lekë interesa që janë transferuar në një bankë të nivelit të dytë dhe janë pakësuar 12 242 lekë nga tatimet. Më 30.07.2015 janë riinvestuar në bono thesari 5 010 000 lekë, janë përfituar 155 747 lekë interesa që janë transferuar në një bankë të nivelit të dytë dhe janë pakësuar 23 362 lekë nga tatimet).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë me afat 6 muaj, 721 522 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë me afat 6 muaj, 150 000 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë me afat 6 muaj, 514 537 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës së lirë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 4 670 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë me vlerë 500 euro. Detyrimi i mbetur pashlyer, 31 euro.

Shpenzime për blerje ap. Sipas kontratës së sipërmarrjes me sip. 109 m2, i pahipotekuar, vlera 5 503 680 lekë. (Për pagesën e ap. janë tërhequr 3 000 000 lekë nga një bankë e nivelit të dytë dhe 2 503 680 janë transferuar).

Viti 2016

Të ardhura neto nga paga si Prefekt i Qarkut, Elbasan, 1 021 887 lekë.

Të ardhura neto nga paga si mjek me kohë të pjesshme pranë Qendrës Spitalore “Xhafer Kongoli”, Elbasan, 150 960 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura nga paga si drejtoreshë e Qendrës Sociale Balashe, 883 710 lekë.

Të ardhura bruto si shpërblim vjetor si presidente e Urdhrit të Infermierit të Qarkut, Elbasan, 325 000 lekë.

Të ardhura neto nga paga si lektore e jashtme në Universitetin e “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, 76 500 lekë.

Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, (shtuar me interesa dhe pakësuar me tatime 1 772 lekë), 138 140 lekë.

Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, (shtuar me interesa dhe pakësuar me tatime 18 euro), 4 458 euro.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 251 lekë.

Gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, 0.56 euro. (Më 18.05.2016 është maturuar obligacioni me vlerë 40 000 euro, janë shtuar interesat 1 400 euro dhe pakësuar tatimet 210 euro ndërsa më 02.12.2016 është rinvestuar në obligacione vlera 40 000 euro).

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 9 217 lekë. (Gjatë vitit është shtuar në llogari paga 1 021 887 lekë, është pakësuar llogaria me 305 786.60 lekë nga pagesa e kësteve të kredisë dhe me 847 432 lekë pas një tërheqje.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 124 660 lekë. (Gjatë vitit është shtuar vlera 150 960 lekë, pagë nga Qendra Spitalore ‘Xhafer Kongoli”, Elbasan).

Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë 3 500 000 lekë, marrë më 28.01.2015 me afat 20 vjet. Detyrimi i shlyer, 305 786.60 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 3 296 874 lekë.

Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 800 euro.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 109 lekë. (Më 11.02.2016 llogaria është shtuar me 2 188 658lekë nga maturimi i bonove të thesarit nga BSH, më 15.02.2016 dhe 15.08.2016 me nga 165 500 lekë nga kuponët e obligacionit, më 18.02.02106 me 2 110 200lekë transferuar nga një depozitë ndërsa më 18.02.2016 është pakësuar me 4 435 000 lekë pas transferimit në një llogari tjetër dhe me 140 000 lekë pas një tërheqje).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 lekë, pas transferimit të vlerës 2 110 200 lekë në llogarinë bankare po në të njëjtën bankë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 76 521 lekë. (Llogaria është pakësuar fillimisht me 49 400 lekë nga një tërheqje dhe shtuar me 76 500 lekë nga paga nga Universiteti ‘Aleksandër Xhuvani”).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 994.56 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 630 995 lekë. (Gjatë vitit llogaria është pakësuar fillimisht 4 435 000 lekë transferuar në një llogari tjetër dhe me 4 400 000 lekë investuar në obligacione. Ndërsa janë shtuar 596 200 lekë si kthim fondesh Pro Rate, pakësuar 43 743 për pagesë kuponi dhe 37 000 lekë pas një tërheqje. Vlera totale e obligacionit të RBAL është 3 803 800 lekë.)

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë në Bankën e Shqipërisë, 0 lekë. (Vlera 5 010 000 lekë e përfituar nga maturimi i bonove të thesarit është riinvestuar ndërsa interesi i përfituar prej 39 848 lekësh ka kaluar në një llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë me afat 6 muaj, 731 821 lekë.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë me afat 6 muaj, 150 000 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë me afat 6 muaj, 521 336 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës së lirë në një bankë të nivelit të dytë, 7 329 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 91 516 lekë. (Llogaria është shtuar me 883 710 lekë nga paga nga Qendra Sociale Balashe, me 39 848 lekë nga interesat e bonove të thesarit ndërsa është pakësuar me 856 483 të tërhequra për shpenzime gjatë vitit).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 64 500 lekë. (Llogaria është shtuar me 276 250 lekë nga paga e UISH dhe pakësuar me 275 500 lekë pas një tërheqje).

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, 500 euro. Detyrimi i pashlyer, 31 euro.

Viti 2017

Të ardhura neto nga paga si Prefekt i qarkut Elbasan për vitin 2017 dhe shpërblim për largim nga funksioni, 552 568 lekë.

Të ardhura neto nga paga, honorare dhe dieta si deputet, 699 806 lekë.

Të ardhura neto nga paga si mjek me kohë të pjesshme pranë Qendrës Spitalore “Xhafer Kongoli”, Elbasan, 89 467 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura neto nga paga si drejtoreshë e Qendrës Sociale Balashe, 939 771 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura bruto si shpërblim vjetor si presidente e Urdhrit të Infermierit të Qarkut Elbasan, 331 500 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura neto nga paga si lektore e jashtme në universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, 76 968 lekë.

Gjendja e llogarisë së kursimit në First Investment Bank, shtesë nga interesat dhe pakësim nga tatimet në vlerën 382 lekë, gjendja totale në fund të vitit, 139 024 lekë.

Gjendja e llogarisë së kursimit në First Investment Bank, shtesë nga interesat dhe pakësim nga tatimet në vlerën 10 euro, gjendja totale në fund të vitit, 4 473 euro.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Raiffeisen Bank, shtesë me vlerë 201 110 lekë më 13.07.2017 dhe pakësim nga komisionet bankare dhe nga tërheqja e shumës 200 000 lekë më 27.07.2017. Gjendja totale në fund të vitit, 210 lekë.

Gjendja e llogarisë në Raiffeisen Bank, shtesë nga kuponi i obligacioneve dhe pakësim nga komisionet, gjendja 241 euro.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Fibank, shtesë nga paga 939 033 lekë dhe pakësim 789 033 lekë pas tërheqjes për pagesën e kredisë. Gjendja totale në fund të vitit, 141 000 lekë.

Gjendja e llogarisë në BKT shtesë 114 370 lekë pas pagesës nga Qendra Spitalore “Xhafer Kongoli” dhe pakësim me 39 030 lekë. Gjendja totale në fund të vitit, 0 lekë.

Kredi bankare në Fibank marrë më 28.01.2015 në shumën 3 500 000 lekë e cila maturohet më 25.01.2035. Detyrimi i shlyer për vitin 2017 është 310 648 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 3 197 926 lekë.

Kartë krediti në bankën First Investment Bank në vlerën 800 euro.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë në Fibank shtesë nga kuponi i obligacionit 331 000 lekë, pakësim 332 850 lekë për të paguar këstin e kredisë. Gjendja totale në fund të vitit, 259 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë në Raiffeisen Bank, shtesë 76 970 lekë nga honoraret, pakësim pas tërheqjes në shumën 124 523 lekë. Gjendja në fund të vitit, 28 969 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë në Raiffeisen Bank, pakësim për komisionet 24 euro, gjendja në fund të vitit 7 971 euro.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë në Raiffeisen Bank, shtesë 81 554 lekë dhe pakësim 14 933 lekë. Gjendja totale në fund të vitit 703 616 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës në Veneto Bank me afat 6 muaj, shtesë nga interesat vjetore dhe pakësim nga komisionet, gjendja 736 806 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës në Veneto Bank me afat 6 muaj, shtesë nga interesat vjetore dhe pakësim nga komisionet, gjendja 524 887 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e depozitës në Veneto Bank, shtesë nga interesat vjetore dhe pakësim nga komisionet, gjendja 8 352 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë bë BKT, shtesë nga paga vjetore nga Qendra Sociale Balashe dhe nga interesat e bonove të thesarit në vlerën 1 031 306 lekë dhe pakësim pas tërheqjes në vlerën 1 118 900 lekë. Gjendja totale në fund të vitit, 3 923 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendja e llogarisë Credins, shtesë nga paga në UISH në vlerën 306 000 lekë dhe pakësim pas tërheqjes, në vlerën 290 000 lekë. Gjendja totale në fund të vitit, 80 500 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, kartë krediti në First Investment Bank në vlerën 500 euro.

Shpenzime për shlyerjen e kredisë për vitin 2017, shuma 310 648 lekë./ CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualitet

Këshilla-Si të mbroni veten dhe familjen tuaj nga tërmetet

Publikuar

-

Për dallim nga llojet e tjera të fatkeqësive natyrore, tërmetet mund të ndodhin në çdo kohë, pa ndonjë njoftim. Të jesh i përgatitur për një tërmet do të bëjë ndryshimin në aftësinë për të mbrojtur veten, familjen ose shtëpinë tënde në rast të tërmetit. Vazhdoni të lexoni për të mësuar se si të përgatisni shtëpinë dhe familjen tuaj për një tërmet, si dhe çfarë të bëni gjatë dhe pas tërmetit për të qëndruar të sigurt.

Çfarë të bëni gjatë një tërmeti

Tërmetet mund të godasin krejt papritur dhe pa paralajmërim. E rëndësishme është që që në dridhjen e parë të merrni masa mbrojtëse.

Gjeni strehë në vendin më të afërt

Nëse ndodheni jashtë, gjeni strehë ku të mundeni por mos u fusni brenda.

Nëse jeni në zyrë a shtëpi, gjeni strehë në një vend të sigurt ku të jeni të mbrojtur nga gjërat që bien.

Mos lëvizni prej andej deri sa tërmeti të ketë ndalur.

Strehohu, mbulohu dhe mbahu fort

Që në goditjen e parë futuni nën një mobilje siç mund të jetë tavolina dhe qëndroni aty.

LEXO EDHE:  Maxhoranca braktis seancën/ Opozita kërkon Ramën dhe Ahmetajn

LEXO EDHE:  Nga kamarier në luks të shfrenuar/ Ku i gjeti paratë Lulzim Basha?

Mos u fusni poshtë krevatëve apo dollapëve të lartë që mund të shemben.

Mbuloni kokën dhe sytë mbajini mbuluar për t’u mbrojtur nga objektet fluturuese ose ato që bien.

Me njërën dorë mbuloni kokën dhe me tjetrën mund të mbaheni në një cep të mobiljes nën të cilën jeni strehuar.

Nëse mobilja lëviz, lëvizni bashkë me të.

Qëndroni nën të deri sa të jeni të sigurtë që goditjet kanë mbaruar.

Nëse nuk qëndroni dot nën pragun e derës apo nën një mobile, qëndroni pranë një shtylle të brendshme të shtëpisë dhe mbroni kokën dhe qafën.

Pragu i Derës

Pragu i derës është një nga më të fortat e të gjithë pallatit apo godinës.

Në prag duhet të përpiqeni të mbani këmbët hapur për të ruajtur ekuilibrin, të mbështeteni në njërën anë dhe me krahë të mbani fort derën./

CNA.al

SHPERNDAJE KETE MATERIAL INFORMUES

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Termet i frikshem ne Shqiperi

Publikuar

-

Nga

Nje termet 5.8 balle ka goditur Shqiperine 32 km larg Tiranes, ne detin Adriatik.

Njoftohen deme materiale dhe panik tek njerzit qe kane dale ne rruget e Tiranes.

Lekundjet jane ndjere te forta  ne Tirane, Elbasan, Durres. Korce, Fier etj…

Njoftohen deme materiale…vijon

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Provokimi i Mustafa Nanos: Duhet të jemi më racionalë me Enver Hoxhën

Publikuar

-

Nga

Këtë verë, libri i Isuf Kalos “Blloku” ka bërë jehonë të madhe. Libri është një dëshmi e njeriut, i cili ka qenë pranë ish-diktatorit Enver Hoxha për vite me radhë, duke qenë se ishte doktori i tij personal. Megjithatë, “Blloku” i Kalos ka marrë shumë kritika.

Në monologun e kësaj të premteje në emisionin “Provokacija”, gazetari Mustafa Nano ndalet pikërisht tek ky libër. Ai thotë se mënyra se si Isuf Kalo ka folur për Enver Hoxhën është e pakuptueshme dhe e pafalshme për shumë njerëz.

 

 

Sipas tij, Kalo e ka nxjerrë diktatorin si tepër human, baba të devotshëm, bashkëshort të mirë dhe si një politikan serioz. Edhe pse ka një mendim tjetër për Enver Hoxhën, Nano thotë se “Blloku” është një dokument historik i rëndësishëm, për të cilin në të ardhmen shumë njerëz do jenë të kënaqur që ekziston.

“Më duhet të them se as mua nuk më puqet Enver Hoxha i Kalos me Enver Hoxhën që unë njoh. E megjithatë nuk jam dakord me ata që sulmojnë Isuf Kalon. Blloku i tij mund të ketë provokuar shumë vetë, ndoshta ndokënd edhe mund ta ketë lënduar por, përtej të gjitha shijeve e ndjesive individuale, ky libër është një dëshmi interesante për kohët e komunizmit. Pas 50 vjetësh askush nuk do të kujtohet ta sulmojë Isufin për anëmbajtje apo empati për të ligun. Të gjithë do jenë të kënaqur që kjo dëshmi është dhënë. E që është dhënë në mënyrë të sinqertë. Blloku është një dokument historik i rëndësishëm”, thotë Nano.

Por moderatori i “Provokacijas” thotë se ka bërë edhe një vëzhgim të fundit. Sipas tij, tashmë që jemi 30 vite pas përmbysjes së komunizmit, duhet ta gjykojmë në mënyrë më racionale diktatorin Enxer Hoxha.

Sipas tij, nuk duhen thënë thënë deklarata të panevojshme që e shndërrojnë figurën e Hoxhës si bartës të të gjitha të këqijave dhe veseve të botës.

Nano merr shembull librin e Ylljet Aliçkës në librin e tij më të fundit, ku thuhet se një grua e dënuar me vdekje u fut e gjallë në dhé. Kur fshatarët i bënë gropën u lemerisën teksa dëgjonin rënkime të dala nga thellësia e tokës.

Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai, thotë Nano.

 “Kam vënë re që ca e ca vijojnë të flasin për Enver Hoxhën ashtu si kanë folur një ditë pas përmbysjes së regjimit të tij, domethënë duke shtënë në punë veç mllef, urrejtje, neveri, apo ku di unë. Kur bëhet ky diskutim, njerëz të tillë, që rëndom kanë edhe përvoja personale vuajtjesh e persekucioni, përpiqen ta likujdojnë Enver Hoxhën si personazh të historisë thjesht duke thënë se ai ishte një maskara, qen e bir qeni, një armik i popullit të vet, një tradhtar, etj, etj. Unë mendoj se 30 vjet pas rënies së komunizmit mund të jemi pak më racionalë. Dhe të jesh racional nuk do të thotë të mohosh që ai ka qenë një diktator. Jo, kjo gjë tanimë është e dokumentuar. Edhe komunisti më budalla, thellë-thellë, bie dakord se Enver Hoxha ishte një diktator.

Të jesh racional do të thotë të mos thuash mufka që synojnë panevojshmërisht ta shndërrojnë figurën e Hoxhës nga katran në katran me bojë, që e nxjerrin atë si bartës të gjithë të këqijave apo veseve të botës, që e nxjerrin atë edhe pervers, pedofil, manjak seksual, vrasës manjak. Ah, se harrova, edhe homoseksual. Sepse dihet se çfarë mendojnë shqiptarët për një homoseksual.

Të jesh racional është edhe të mos thuash, siç thotë Ylljet Aliçka në një libër që sapo e ka publikuar, që një grua u dënua me vdekje thjesht se Enver Hoxha donte ta kishte si të dashur dhe se ajo i tha “jo”. Për këtë “krim”, ajo u fut në dhé e gjallë. Madje, fshatarët e zonës, ku kësaj gruaje i bënë gropën, u lemerisën teksa dëgjonin ca rënkime të dala nga thellësia e tokës, që ishin rënkimet e kësaj gruaje duke dhënë shpirt. Tani, gjatë regjimit të Enver Hoxhës ka pasur pa fund drama e tragjedira humane. Kjo nuk diskutohet, siç nuk diskutohet që fajtori kryesor për ato ka qenë Enver Hoxha. Ne mund të stisim edhe tragjedira të tjera në një roman fiction. Por mund t’i vëmë pak fré fantazisë dreqi ta hajë! Një njeri që futet i gjallë nën dhé nuk ka se si të rënkojë. Aq më pak ka gjasa që rënkimet e saj të jenë dëgjuar nga fshatarët e lemerisur. Sepse do të ketë dhënë shpirt shumë kohë para se toga e varrmihësve apo xhelatëve të kenë mbledhur rraqet e të jenë larguar. Le ta themi copë: Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai”, u shpreh moderatori i “Provokacijas”./abcnews.al

LEXO EDHE:  PD shqyrton 2.000 emrat e propozuar si kandidatë për deputetë

LEXO EDHE:  PD shqyrton 2.000 emrat e propozuar si kandidatë për deputetë

 

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: