Connect with Us

Milionerët e selisë së Rilindjes/ Nga floriri tek pikturat, Eglantina Gjermeni “çmend” me pasuri

Aktualitet

Milionerët e selisë së Rilindjes/ Nga floriri tek pikturat, Eglantina Gjermeni “çmend” me pasuri

Publikuar

-

Ministra, deputetë të pasur dhe qytetarë të zhytur në varfëri. Kjo është panorama ekonomike që të ofron sot Shqipëria. Pa dallim pozitë, opozitë janë të mbytur në luks.

E nënvizojmë shpesh fjalën të “mbytur”, në luks, pasi deri në atë pikë kanë arritur, saqë nuk shohin më përtej mirëqenies së tyre.

Në këto rrethana, duket se edhe Vettingu do të ketë punë me politikanët, ose edhe mund të dështojë, pasi mund të vihen në zbatim dy standartet apo dhe pazaret siç po ndodh me Vettingun në drejtësi.

Mazhoranca është vet’etiketuar si Rilindja. Kur e kanë bërë këtë etiketim thuhet se kanë pasur parasysh qytetarët, por nëse shikojmë pasuritë e tyre, qytetarët nuk duken gjëkundi.

Që do të thotë  se Rilindja ka shërbyer për këta që e shpikën.

Në fokus do të jetë sot deputetja socialiste Eglantina Gjermeni dhe pasuria e saj, bazuar në të dhënat e Open Spending Albania.

Ajo ka deklaruar një sërë llogarish bankare në emër të saj dhe të bashkëshortit, i cili punon si Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare në Bankën e Shqipërisë dhe paga e tij vjetore është 3.8 milionë lekë.

Në vitin 2014 bashkëshorti ka shpenzuar 1 380 000 lekë për blerjen e pjesës prej 25 % të një toke në Mullet, me sipërfaqe 230 m2, blerë më 18.06.2014.

Pasuria e deklaruar në vite

Viti 2012

Paga dhe shpërblime si deputete 2 550 434 lekë.

Paga si pedagoge e jashtme tek Fakulteti i Punëve Sociale 239 760 lekë.

Paga si pedagoge e jashtme tek ISSAT 66 000 lekë.

Të ardhura nga angazhimi në projektin Netëork East west women 1 550 dollar.

Të ardhura nga angazhimi në projektin CO-plan 1 350 euro.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni paga dhe shpërblime si Drejtor i Operacioneve Monetare në BSH 4 156 023lekë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni interesa neto 1 073 985 lekë nga investimi në Letra me Vlerë të Qeverisë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni interesa nga depozita në valutë 494 dollar.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni detyrim të pashlyer në vlerën 3 969 025 për kredi për shtëpi në Bankën e Shqipërisë.

Bashkëshorti shlyer kredi për shtëpi në Bankën e Shqipërisë në vlerën -205 294 lekë.

Bashkëshorti blerë 3 ONC flori në vlerën -500 000 lekë.

Bashkëshorti blerë Piktura në vlerën -600 000 lekë.

Viti 2013

Paga dhe shpërblime si deputete 1 851 850 lekë.

Paga dhe shpërblime si Ministre 347 751 lekë.

Paga si pedagoge e jashtme tek Fakulteti i Punëve Sociale 140 400 lekë.

Paga si pedagoge e jashtme tek ISSAT 30 000 lekë.

Të ardhura nga angazhimi në projektin PDS2 në vlerën 720 euro.

Bashkëshorti zoti Gjermeni paga dhe shpërblime si Drejtor i Operacioneve Monetare në BSH 4 175 618 lekë.

Bashkëshorti zoti Gjermeni interesa neto 1 110 218 lekë që vijnë nga investimi në Letra me Vlerë të Qeverisë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni shitje Obligacione në vlerën 1 300 000 lekë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni detyrim të pashlyer në vlerën 3 763 730 për kredi për shtëpi në Bankën e Shqipërisë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni ble Obligacione në vlerën -1 500 000 lekë.

Bashkëshorti blerë 2 ONC flori në vlerën -250 000 lekë.

Bashkëshorti detyrime të paguara në vlerën -205 295 lekë për një kredi bankare

Viti 2014

Të ardhura nga paga dhe shpërblime, 1 595 776 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në KKT, 77 000 lekë.

Të ardhura si anëtare e bordit të FSHZH-së, 31 624 lekë.

Bashkëshorti, të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare në BSH, 3 472 193 lekë.

Bashkeshorti te ardhura nga interesat nga investimi ne LV te Qeverise 1 079 235 leke

Gjendja e llogarisë personale në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 140 147 lekë .

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 33 282 lekë.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 10 990 lekë.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 124 dollarë.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 348 euro.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 5 004 euro.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 4 504 dollarë.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 000 000 lekë, nga maturimi i LVL në 08.05.2014.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 327 576 lekë nga shitja e LVL në 21.04.2014.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 3 054 157 lekë nga shitja e LVL në 20.102014.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 1 300 000 lekë nga blerja e LVL në 25.04.2014.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 3 000 000 lekë nga blerja e LVL në 24.10.2014.

Bashkëshorti, gjendja cash, shtuar me 350 000 lekë.

Bashkëshorti, gjendja cash, shtuar me 1 500 paund britanikë.

Bashkëshorti, gjendja cash pakësuar me 500 dollarë.

Bashkëshorti, gjendja cash pakësuar me 3 000 euro.

Bashkëshorti, kredi për shtëpi nga Banka e Shqipërisë, me vlerë detyrimi financiar 3 558 436 lekë.

Bashkëshorti ka shpenzuar 1 380 000 lekë për blerjen e pjesës prej 25 % të një toke në Mullet, me sip. 230 m2, blerë më 18.06.2014.

Viti 2015

Paga dhe Shpërblime viti 2015, 1 569 253 (një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mije e dyqind e pesëdhjetë e tre) lekë.

Pagesa për pjesëmarrje në KKT 92 400 (nëntëdhjetë e dymijë e katërqind) lekë.

Pagesa për pjesëmarrje anëtare e bordit FSHZH 59 118 (pesëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë) lekë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni paga dhe shpërblime, viti 2015, Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare Banka e Shqipërisë 3 445 816 (tre milion e katërqind e dyzet e pesë mijë e tetëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni Interesa neto nga investimet në Letra me Vlerë në Lek 921 398 (nëntëqind e njëzet e një mijë e treqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë.

Djali moshë madhore zoti Erik Gjermeni jeton sëbashku me prindërit dhe deklaron se nuk disponon të ardhura dhe pasuri në emrin e tij.

Zonja Gjermeni ka pakësuar llogarinë personale me 3 966 lekë. Zoti Marian Gjermeni ka ndryshuar llogari dhe gjendje paraje personale si vijon.

Një llogari në lek është pakësuar me -37 090 lekë dhe është mbyllur.

LEXO EDHE:  Obobo çe gjeti Nikon!/ Ditë me lotë dhe dhimbje në Korçë

Një llogari bankare në lek është shtuar me 223 731 lekë.

Një llogari në USD është pakësuar me – 1099 USD.

Një llogari në GBP (paund) është pakësuar shtuar me 2 978 lekë.

një llogari në Euro është shtuar me 2 569 Euro.

Një llogari në Euro është shtuar me 1 912 euro.

një llogari në GBP shtuar me 900 GBP.

Një llogari në lekë është shtuar me 192 277 lekë.

Janë shitur Letra me Vlerë të datës 18.02.2015 dhe është shtuar likuiditeti me 1 017 926 lekë.

janë shitur Letra me Vlerë të datës 10. 09. 105 dhe është shtuar likuiditetit në vlerën 1 028 475.

pakësuar shuma cash ne lek me 300 000 lekë.

pakësuar shuma Cash në GBP me 3 000 GBP.

Shtuar Cash në usd me 500USD.

shtuar shuma Cash në Euro me 3 500 euro. Zonja Gjermeni ka pakësuar llogarinë personale me 3 966 lekë. Zoti Marian Gjermeni ka ndryshuar llogari dhe gjendje paraje personale si vijon.

Një llogari në lek është pakësuar me -37 090 lekë dhe është mbyllur.

Një llogari bankare në lek është shtuar me 223 731 lekë.

Një llogari në USD është pakësuar me – 1099 USD.

Një llogari në GBP (paund) është pakësuar shtuar me 2 978 lekë.

një llogari në Euro është shtuar me 2 569 Euro.

Një llogari në Euro është shtuar me 1 912 euro.

një llogari në GBP shtuar me 900 GBP

Një llogari në lekë është shtuar me 192 277 lekë.

Janë shitur Letra me Vlerë të datës 18.02.2015 dhe është shtuar likuiditeti me 1 017 926 lekë.

janë shitur Letra me Vlerë të datës 10. 09. 105 dhe është shtuar likuiditetit në vlerën 1 028 475.

pakësuar shuma cash ne lek me 300 000 lekë.

pakësuar shuma Cash në GBP me 3 000 GBP.

Shtuar Cash në usd me 500USD.

shtuar shuma Cash në Euro me 3 500 euro. Zonja Gjermeni ka pakësuar llogarinë personale me 3 966 lekë. Zoti Marian Gjermeni ka ndryshuar llogari dhe gjendje paraje personale si vijon.

Një llogari në lek është pakësuar me -37 090 lekë dhe është mbyllur./

Një llogari bankare në lek është shtuar me 223 731 lekë.

Një llogari në USD është pakësuar me – 1099 USD.

Një llogari në GBP (paund) është pakësuar shtuar me 2 978 lekë.

një llogari në Euro është shtuar me 2 569 Euro.

Një llogari në Euro është shtuar me 1 912 euro.

një llogari në GBP shtuar me 900 GBP.

Një llogari në lekë është shtuar me 192 277 lekë.

Janë shitur Letra me Vlerë të datës 18.02.2015 dhe është shtuar likuiditeti me 1 017 926 lekë.

janë shitur Letra me Vlerë të datës 10. 09. 105 dhe është shtuar likuiditetit në vlerën 1 028 475.

pakësuar shuma cash ne lek me 300 000 lekë.

pakësuar shuma Cash në GBP me 3 000 GBP.

Shtuar Cash në usd me 500USD.

shtuar shuma Cash në Euro me 3 500 euro.

Shlyer kredi për shtëpi në vitin 2015 vlera 205 294 lekë, mbetet për tu shlyer në datën 31 dhjetor 2015 shuma prej 3 353 142 lekë.

Viti 2016

Të ardhura nga paga si Ministre pranë Ministria e Zhvillimit Urban, 1 566 461 lekë.

Pagesa për pjesëmarrje në KKT, 169 400 lekë.

Pagesa për pjesëmarrje anëtare e bordit FSHZH, 28 702 lekë.

Bashkëshorti, Marian Gjermeni, paga dhe shpërblime si Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare Banka e Shqipërisë 3 863 278 lekë.

Bashkëshorti, Interesa neto nga investimet në Letra me Vlerë në Lek, 853 023 lekë.

Djali, Erik Gjermeni, paga si Specialist në Bussiness Integration Partners, Dega Londër, 17 987 paund britanik.

Bashkëshorti Marian Gjermeni, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 28 479 lekë.

Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 10 037 dollar.

Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 2 400 paund britanik.

Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 6 111 euro.

Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 1 904 euro.

Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 101 234 lekë.

Bashkëshorti, gjendje parave kesh, shtuar me 2 000 paund britanik.

Bashkëshorti, gjendje parave kesh, pakësuar me 1 000 euro.

Bashkëshorti, blerë monedha me vlerë 150 000 lekë.

Gjendje llogarisë bankare, shtuar me 48 063 lekë.

Djali, Erik Gjermeni, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 691 paund britanik.

Bashkëshorti shlyer për vitin 2016 -205 294 lekë për kredi për shtëpi, për të cilën më 31 dhjetor mbeten papaguar 3 147 847 lekë.

Viti 2017

Të ardhura nga paga dhe shpërblime neto për vitin 2017 si ministre, 1 288 199 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblime neto për vitin 2017 si deputete, 588 530 lekë.

Të ardhura si shpërblim neto nga Helvetas Sëiss Intercooperation, 593 euro.

Të ardhura si shpërblim neto nga pjesëmarrja në KKT, 77 000 lekë.

Të ardhura si shpërblim neto, si anëtare bordi e FSHZH-së, 28 870 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, të ardhura nga paga dhe shpërblime neto për vitin 2017 si Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare, Banka e Shqipërisë, 3 934 950 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, të ardhura nga interesat neto, nga investimi në Letra me Vlerë të qeverisë, 790 051 lekë.

Djali, Z. Erik Gjermeni, të ardhura nga paga neto për vitin 2017 (2 muaj) si specialist në Business Integration Partners, dega Londër, 3 544.48 GBP.

Djali, Z. Erik Gjermeni, të ardhura si pagesë shërbimi ndaj kompanisë ‘Delmore’ me qendër në Tiranë, 2 000 dollarë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, pakësim, 161 310.83 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, shtesë, 5 001.2 dollarë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, shtesë, 6 606.71 GBP.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, shtesë, 1 769.02 euro.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Alpha Bank, shtesë, 3 005 550.77 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, obligacion në Alpha Bank, pakësim, 2 500 000 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Alpha Bank, shtesë, 100 000 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja cash, shtesë, 2 000 dollarë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja cash, shtesë, 150 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në Credins Bank, pakësim 47 526.62 lekë.

Djali, Z. Erik Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në HSBC Bank, dega Londër, shtesë, 800 GBP./CNA.al

 

 

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualitet

Këshilla-Si të mbroni veten dhe familjen tuaj nga tërmetet

Publikuar

-

Për dallim nga llojet e tjera të fatkeqësive natyrore, tërmetet mund të ndodhin në çdo kohë, pa ndonjë njoftim. Të jesh i përgatitur për një tërmet do të bëjë ndryshimin në aftësinë për të mbrojtur veten, familjen ose shtëpinë tënde në rast të tërmetit. Vazhdoni të lexoni për të mësuar se si të përgatisni shtëpinë dhe familjen tuaj për një tërmet, si dhe çfarë të bëni gjatë dhe pas tërmetit për të qëndruar të sigurt.

Çfarë të bëni gjatë një tërmeti

Tërmetet mund të godasin krejt papritur dhe pa paralajmërim. E rëndësishme është që që në dridhjen e parë të merrni masa mbrojtëse.

Gjeni strehë në vendin më të afërt

Nëse ndodheni jashtë, gjeni strehë ku të mundeni por mos u fusni brenda.

Nëse jeni në zyrë a shtëpi, gjeni strehë në një vend të sigurt ku të jeni të mbrojtur nga gjërat që bien.

Mos lëvizni prej andej deri sa tërmeti të ketë ndalur.

Strehohu, mbulohu dhe mbahu fort

Që në goditjen e parë futuni nën një mobilje siç mund të jetë tavolina dhe qëndroni aty.

LEXO EDHE:  Nga manipulimi i një vrasjeje tek skandali seksual/ Bëmat e gjyqtarit të Fierit në filtër

LEXO EDHE:  Nga manipulimi i një vrasjeje tek skandali seksual/ Bëmat e gjyqtarit të Fierit në filtër

Mos u fusni poshtë krevatëve apo dollapëve të lartë që mund të shemben.

Mbuloni kokën dhe sytë mbajini mbuluar për t’u mbrojtur nga objektet fluturuese ose ato që bien.

Me njërën dorë mbuloni kokën dhe me tjetrën mund të mbaheni në një cep të mobiljes nën të cilën jeni strehuar.

Nëse mobilja lëviz, lëvizni bashkë me të.

Qëndroni nën të deri sa të jeni të sigurtë që goditjet kanë mbaruar.

Nëse nuk qëndroni dot nën pragun e derës apo nën një mobile, qëndroni pranë një shtylle të brendshme të shtëpisë dhe mbroni kokën dhe qafën.

Pragu i Derës

Pragu i derës është një nga më të fortat e të gjithë pallatit apo godinës.

Në prag duhet të përpiqeni të mbani këmbët hapur për të ruajtur ekuilibrin, të mbështeteni në njërën anë dhe me krahë të mbani fort derën./

CNA.al

SHPERNDAJE KETE MATERIAL INFORMUES

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Termet i frikshem ne Shqiperi

Publikuar

-

Nga

Nje termet 5.8 balle ka goditur Shqiperine 32 km larg Tiranes, ne detin Adriatik.

Njoftohen deme materiale dhe panik tek njerzit qe kane dale ne rruget e Tiranes.

Lekundjet jane ndjere te forta  ne Tirane, Elbasan, Durres. Korce, Fier etj…

Njoftohen deme materiale…vijon

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Provokimi i Mustafa Nanos: Duhet të jemi më racionalë me Enver Hoxhën

Publikuar

-

Nga

Këtë verë, libri i Isuf Kalos “Blloku” ka bërë jehonë të madhe. Libri është një dëshmi e njeriut, i cili ka qenë pranë ish-diktatorit Enver Hoxha për vite me radhë, duke qenë se ishte doktori i tij personal. Megjithatë, “Blloku” i Kalos ka marrë shumë kritika.

Në monologun e kësaj të premteje në emisionin “Provokacija”, gazetari Mustafa Nano ndalet pikërisht tek ky libër. Ai thotë se mënyra se si Isuf Kalo ka folur për Enver Hoxhën është e pakuptueshme dhe e pafalshme për shumë njerëz.

 

 

Sipas tij, Kalo e ka nxjerrë diktatorin si tepër human, baba të devotshëm, bashkëshort të mirë dhe si një politikan serioz. Edhe pse ka një mendim tjetër për Enver Hoxhën, Nano thotë se “Blloku” është një dokument historik i rëndësishëm, për të cilin në të ardhmen shumë njerëz do jenë të kënaqur që ekziston.

“Më duhet të them se as mua nuk më puqet Enver Hoxha i Kalos me Enver Hoxhën që unë njoh. E megjithatë nuk jam dakord me ata që sulmojnë Isuf Kalon. Blloku i tij mund të ketë provokuar shumë vetë, ndoshta ndokënd edhe mund ta ketë lënduar por, përtej të gjitha shijeve e ndjesive individuale, ky libër është një dëshmi interesante për kohët e komunizmit. Pas 50 vjetësh askush nuk do të kujtohet ta sulmojë Isufin për anëmbajtje apo empati për të ligun. Të gjithë do jenë të kënaqur që kjo dëshmi është dhënë. E që është dhënë në mënyrë të sinqertë. Blloku është një dokument historik i rëndësishëm”, thotë Nano.

Por moderatori i “Provokacijas” thotë se ka bërë edhe një vëzhgim të fundit. Sipas tij, tashmë që jemi 30 vite pas përmbysjes së komunizmit, duhet ta gjykojmë në mënyrë më racionale diktatorin Enxer Hoxha.

Sipas tij, nuk duhen thënë thënë deklarata të panevojshme që e shndërrojnë figurën e Hoxhës si bartës të të gjitha të këqijave dhe veseve të botës.

Nano merr shembull librin e Ylljet Aliçkës në librin e tij më të fundit, ku thuhet se një grua e dënuar me vdekje u fut e gjallë në dhé. Kur fshatarët i bënë gropën u lemerisën teksa dëgjonin rënkime të dala nga thellësia e tokës.

Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai, thotë Nano.

 “Kam vënë re që ca e ca vijojnë të flasin për Enver Hoxhën ashtu si kanë folur një ditë pas përmbysjes së regjimit të tij, domethënë duke shtënë në punë veç mllef, urrejtje, neveri, apo ku di unë. Kur bëhet ky diskutim, njerëz të tillë, që rëndom kanë edhe përvoja personale vuajtjesh e persekucioni, përpiqen ta likujdojnë Enver Hoxhën si personazh të historisë thjesht duke thënë se ai ishte një maskara, qen e bir qeni, një armik i popullit të vet, një tradhtar, etj, etj. Unë mendoj se 30 vjet pas rënies së komunizmit mund të jemi pak më racionalë. Dhe të jesh racional nuk do të thotë të mohosh që ai ka qenë një diktator. Jo, kjo gjë tanimë është e dokumentuar. Edhe komunisti më budalla, thellë-thellë, bie dakord se Enver Hoxha ishte një diktator.

Të jesh racional do të thotë të mos thuash mufka që synojnë panevojshmërisht ta shndërrojnë figurën e Hoxhës nga katran në katran me bojë, që e nxjerrin atë si bartës të gjithë të këqijave apo veseve të botës, që e nxjerrin atë edhe pervers, pedofil, manjak seksual, vrasës manjak. Ah, se harrova, edhe homoseksual. Sepse dihet se çfarë mendojnë shqiptarët për një homoseksual.

Të jesh racional është edhe të mos thuash, siç thotë Ylljet Aliçka në një libër që sapo e ka publikuar, që një grua u dënua me vdekje thjesht se Enver Hoxha donte ta kishte si të dashur dhe se ajo i tha “jo”. Për këtë “krim”, ajo u fut në dhé e gjallë. Madje, fshatarët e zonës, ku kësaj gruaje i bënë gropën, u lemerisën teksa dëgjonin ca rënkime të dala nga thellësia e tokës, që ishin rënkimet e kësaj gruaje duke dhënë shpirt. Tani, gjatë regjimit të Enver Hoxhës ka pasur pa fund drama e tragjedira humane. Kjo nuk diskutohet, siç nuk diskutohet që fajtori kryesor për ato ka qenë Enver Hoxha. Ne mund të stisim edhe tragjedira të tjera në një roman fiction. Por mund t’i vëmë pak fré fantazisë dreqi ta hajë! Një njeri që futet i gjallë nën dhé nuk ka se si të rënkojë. Aq më pak ka gjasa që rënkimet e saj të jenë dëgjuar nga fshatarët e lemerisur. Sepse do të ketë dhënë shpirt shumë kohë para se toga e varrmihësve apo xhelatëve të kenë mbledhur rraqet e të jenë larguar. Le ta themi copë: Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai”, u shpreh moderatori i “Provokacijas”./abcnews.al

LEXO EDHE:  I preferuari i Nanos/ Zbardhet pasuria e “përgjuesit” të Adriatik Llallës

LEXO EDHE:  Nga manipulimi i një vrasjeje tek skandali seksual/ Bëmat e gjyqtarit të Fierit në filtër

 

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: