Connect with Us

Milionerët e selisë së Rilindjes/ Nga floriri tek pikturat, Eglantina Gjermeni “çmend” me pasuri

Aktualitet

Milionerët e selisë së Rilindjes/ Nga floriri tek pikturat, Eglantina Gjermeni “çmend” me pasuri

Publikuar

-

Ministra, deputetë të pasur dhe qytetarë të zhytur në varfëri. Kjo është panorama ekonomike që të ofron sot Shqipëria. Pa dallim pozitë, opozitë janë të mbytur në luks.

E nënvizojmë shpesh fjalën të “mbytur”, në luks, pasi deri në atë pikë kanë arritur, saqë nuk shohin më përtej mirëqenies së tyre.

Në këto rrethana, duket se edhe Vettingu do të ketë punë me politikanët, ose edhe mund të dështojë, pasi mund të vihen në zbatim dy standartet apo dhe pazaret siç po ndodh me Vettingun në drejtësi.

Mazhoranca është vet’etiketuar si Rilindja. Kur e kanë bërë këtë etiketim thuhet se kanë pasur parasysh qytetarët, por nëse shikojmë pasuritë e tyre, qytetarët nuk duken gjëkundi.

Që do të thotë  se Rilindja ka shërbyer për këta që e shpikën.

Në fokus do të jetë sot deputetja socialiste Eglantina Gjermeni dhe pasuria e saj, bazuar në të dhënat e Open Spending Albania.

Ajo ka deklaruar një sërë llogarish bankare në emër të saj dhe të bashkëshortit, i cili punon si Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare në Bankën e Shqipërisë dhe paga e tij vjetore është 3.8 milionë lekë.

Në vitin 2014 bashkëshorti ka shpenzuar 1 380 000 lekë për blerjen e pjesës prej 25 % të një toke në Mullet, me sipërfaqe 230 m2, blerë më 18.06.2014.

Pasuria e deklaruar në vite

Viti 2012

Paga dhe shpërblime si deputete 2 550 434 lekë.

Paga si pedagoge e jashtme tek Fakulteti i Punëve Sociale 239 760 lekë.

Paga si pedagoge e jashtme tek ISSAT 66 000 lekë.

Të ardhura nga angazhimi në projektin Netëork East west women 1 550 dollar.

Të ardhura nga angazhimi në projektin CO-plan 1 350 euro.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni paga dhe shpërblime si Drejtor i Operacioneve Monetare në BSH 4 156 023lekë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni interesa neto 1 073 985 lekë nga investimi në Letra me Vlerë të Qeverisë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni interesa nga depozita në valutë 494 dollar.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni detyrim të pashlyer në vlerën 3 969 025 për kredi për shtëpi në Bankën e Shqipërisë.

Bashkëshorti shlyer kredi për shtëpi në Bankën e Shqipërisë në vlerën -205 294 lekë.

Bashkëshorti blerë 3 ONC flori në vlerën -500 000 lekë.

Bashkëshorti blerë Piktura në vlerën -600 000 lekë.

Viti 2013

Paga dhe shpërblime si deputete 1 851 850 lekë.

Paga dhe shpërblime si Ministre 347 751 lekë.

Paga si pedagoge e jashtme tek Fakulteti i Punëve Sociale 140 400 lekë.

Paga si pedagoge e jashtme tek ISSAT 30 000 lekë.

Të ardhura nga angazhimi në projektin PDS2 në vlerën 720 euro.

Bashkëshorti zoti Gjermeni paga dhe shpërblime si Drejtor i Operacioneve Monetare në BSH 4 175 618 lekë.

Bashkëshorti zoti Gjermeni interesa neto 1 110 218 lekë që vijnë nga investimi në Letra me Vlerë të Qeverisë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni shitje Obligacione në vlerën 1 300 000 lekë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni detyrim të pashlyer në vlerën 3 763 730 për kredi për shtëpi në Bankën e Shqipërisë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni ble Obligacione në vlerën -1 500 000 lekë.

Bashkëshorti blerë 2 ONC flori në vlerën -250 000 lekë.

Bashkëshorti detyrime të paguara në vlerën -205 295 lekë për një kredi bankare

Viti 2014

Të ardhura nga paga dhe shpërblime, 1 595 776 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në KKT, 77 000 lekë.

Të ardhura si anëtare e bordit të FSHZH-së, 31 624 lekë.

Bashkëshorti, të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare në BSH, 3 472 193 lekë.

Bashkeshorti te ardhura nga interesat nga investimi ne LV te Qeverise 1 079 235 leke

Gjendja e llogarisë personale në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 140 147 lekë .

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 33 282 lekë.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 10 990 lekë.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 124 dollarë.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 348 euro.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 5 004 euro.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 4 504 dollarë.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 000 000 lekë, nga maturimi i LVL në 08.05.2014.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 327 576 lekë nga shitja e LVL në 21.04.2014.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 3 054 157 lekë nga shitja e LVL në 20.102014.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 1 300 000 lekë nga blerja e LVL në 25.04.2014.

Bashkëshorti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 3 000 000 lekë nga blerja e LVL në 24.10.2014.

Bashkëshorti, gjendja cash, shtuar me 350 000 lekë.

Bashkëshorti, gjendja cash, shtuar me 1 500 paund britanikë.

Bashkëshorti, gjendja cash pakësuar me 500 dollarë.

Bashkëshorti, gjendja cash pakësuar me 3 000 euro.

Bashkëshorti, kredi për shtëpi nga Banka e Shqipërisë, me vlerë detyrimi financiar 3 558 436 lekë.

Bashkëshorti ka shpenzuar 1 380 000 lekë për blerjen e pjesës prej 25 % të një toke në Mullet, me sip. 230 m2, blerë më 18.06.2014.

Viti 2015

Paga dhe Shpërblime viti 2015, 1 569 253 (një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mije e dyqind e pesëdhjetë e tre) lekë.

Pagesa për pjesëmarrje në KKT 92 400 (nëntëdhjetë e dymijë e katërqind) lekë.

Pagesa për pjesëmarrje anëtare e bordit FSHZH 59 118 (pesëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë) lekë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni paga dhe shpërblime, viti 2015, Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare Banka e Shqipërisë 3 445 816 (tre milion e katërqind e dyzet e pesë mijë e tetëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë.

Bashkëshorti zoti Marian Gjermeni Interesa neto nga investimet në Letra me Vlerë në Lek 921 398 (nëntëqind e njëzet e një mijë e treqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë.

Djali moshë madhore zoti Erik Gjermeni jeton sëbashku me prindërit dhe deklaron se nuk disponon të ardhura dhe pasuri në emrin e tij.

Zonja Gjermeni ka pakësuar llogarinë personale me 3 966 lekë. Zoti Marian Gjermeni ka ndryshuar llogari dhe gjendje paraje personale si vijon.

Një llogari në lek është pakësuar me -37 090 lekë dhe është mbyllur.

Një llogari bankare në lek është shtuar me 223 731 lekë.

Një llogari në USD është pakësuar me – 1099 USD.

Një llogari në GBP (paund) është pakësuar shtuar me 2 978 lekë.

një llogari në Euro është shtuar me 2 569 Euro.

Një llogari në Euro është shtuar me 1 912 euro.

një llogari në GBP shtuar me 900 GBP.

Një llogari në lekë është shtuar me 192 277 lekë.

Janë shitur Letra me Vlerë të datës 18.02.2015 dhe është shtuar likuiditeti me 1 017 926 lekë.

janë shitur Letra me Vlerë të datës 10. 09. 105 dhe është shtuar likuiditetit në vlerën 1 028 475.

pakësuar shuma cash ne lek me 300 000 lekë.

pakësuar shuma Cash në GBP me 3 000 GBP.

Shtuar Cash në usd me 500USD.

shtuar shuma Cash në Euro me 3 500 euro. Zonja Gjermeni ka pakësuar llogarinë personale me 3 966 lekë. Zoti Marian Gjermeni ka ndryshuar llogari dhe gjendje paraje personale si vijon.

Një llogari në lek është pakësuar me -37 090 lekë dhe është mbyllur.

Një llogari bankare në lek është shtuar me 223 731 lekë.

Një llogari në USD është pakësuar me – 1099 USD.

Një llogari në GBP (paund) është pakësuar shtuar me 2 978 lekë.

një llogari në Euro është shtuar me 2 569 Euro.

Një llogari në Euro është shtuar me 1 912 euro.

një llogari në GBP shtuar me 900 GBP

Një llogari në lekë është shtuar me 192 277 lekë.

Janë shitur Letra me Vlerë të datës 18.02.2015 dhe është shtuar likuiditeti me 1 017 926 lekë.

janë shitur Letra me Vlerë të datës 10. 09. 105 dhe është shtuar likuiditetit në vlerën 1 028 475.

pakësuar shuma cash ne lek me 300 000 lekë.

pakësuar shuma Cash në GBP me 3 000 GBP.

Shtuar Cash në usd me 500USD.

shtuar shuma Cash në Euro me 3 500 euro. Zonja Gjermeni ka pakësuar llogarinë personale me 3 966 lekë. Zoti Marian Gjermeni ka ndryshuar llogari dhe gjendje paraje personale si vijon.

Një llogari në lek është pakësuar me -37 090 lekë dhe është mbyllur./

Një llogari bankare në lek është shtuar me 223 731 lekë.

Një llogari në USD është pakësuar me – 1099 USD.

Një llogari në GBP (paund) është pakësuar shtuar me 2 978 lekë.

një llogari në Euro është shtuar me 2 569 Euro.

Një llogari në Euro është shtuar me 1 912 euro.

një llogari në GBP shtuar me 900 GBP.

Një llogari në lekë është shtuar me 192 277 lekë.

Janë shitur Letra me Vlerë të datës 18.02.2015 dhe është shtuar likuiditeti me 1 017 926 lekë.

janë shitur Letra me Vlerë të datës 10. 09. 105 dhe është shtuar likuiditetit në vlerën 1 028 475.

pakësuar shuma cash ne lek me 300 000 lekë.

pakësuar shuma Cash në GBP me 3 000 GBP.

Shtuar Cash në usd me 500USD.

shtuar shuma Cash në Euro me 3 500 euro.

Shlyer kredi për shtëpi në vitin 2015 vlera 205 294 lekë, mbetet për tu shlyer në datën 31 dhjetor 2015 shuma prej 3 353 142 lekë.

Viti 2016

Të ardhura nga paga si Ministre pranë Ministria e Zhvillimit Urban, 1 566 461 lekë.

Pagesa për pjesëmarrje në KKT, 169 400 lekë.

Pagesa për pjesëmarrje anëtare e bordit FSHZH, 28 702 lekë.

Bashkëshorti, Marian Gjermeni, paga dhe shpërblime si Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare Banka e Shqipërisë 3 863 278 lekë.

Bashkëshorti, Interesa neto nga investimet në Letra me Vlerë në Lek, 853 023 lekë.

Djali, Erik Gjermeni, paga si Specialist në Bussiness Integration Partners, Dega Londër, 17 987 paund britanik.

Bashkëshorti Marian Gjermeni, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 28 479 lekë.

Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 10 037 dollar.

Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 2 400 paund britanik.

Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 6 111 euro.

Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 1 904 euro.

Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 101 234 lekë.

Bashkëshorti, gjendje parave kesh, shtuar me 2 000 paund britanik.

Bashkëshorti, gjendje parave kesh, pakësuar me 1 000 euro.

Bashkëshorti, blerë monedha me vlerë 150 000 lekë.

Gjendje llogarisë bankare, shtuar me 48 063 lekë.

Djali, Erik Gjermeni, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 691 paund britanik.

Bashkëshorti shlyer për vitin 2016 -205 294 lekë për kredi për shtëpi, për të cilën më 31 dhjetor mbeten papaguar 3 147 847 lekë.

Viti 2017

Të ardhura nga paga dhe shpërblime neto për vitin 2017 si ministre, 1 288 199 lekë.

Të ardhura nga paga dhe shpërblime neto për vitin 2017 si deputete, 588 530 lekë.

Të ardhura si shpërblim neto nga Helvetas Sëiss Intercooperation, 593 euro.

Të ardhura si shpërblim neto nga pjesëmarrja në KKT, 77 000 lekë.

Të ardhura si shpërblim neto, si anëtare bordi e FSHZH-së, 28 870 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, të ardhura nga paga dhe shpërblime neto për vitin 2017 si Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare, Banka e Shqipërisë, 3 934 950 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, të ardhura nga interesat neto, nga investimi në Letra me Vlerë të qeverisë, 790 051 lekë.

Djali, Z. Erik Gjermeni, të ardhura nga paga neto për vitin 2017 (2 muaj) si specialist në Business Integration Partners, dega Londër, 3 544.48 GBP.

Djali, Z. Erik Gjermeni, të ardhura si pagesë shërbimi ndaj kompanisë ‘Delmore’ me qendër në Tiranë, 2 000 dollarë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, pakësim, 161 310.83 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, shtesë, 5 001.2 dollarë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, shtesë, 6 606.71 GBP.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, shtesë, 1 769.02 euro.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Alpha Bank, shtesë, 3 005 550.77 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, obligacion në Alpha Bank, pakësim, 2 500 000 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në Alpha Bank, shtesë, 100 000 lekë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja cash, shtesë, 2 000 dollarë.

Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendja cash, shtesë, 150 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në Credins Bank, pakësim 47 526.62 lekë.

Djali, Z. Erik Gjermeni, gjendja e llogarisë bankare në HSBC Bank, dega Londër, shtesë, 800 GBP./CNA.al

 

 

Aktualitet

Pranohet kërkesa e PS/ Kolegji Zgjedhor çertifikon këshillin e parë bashkiak

Publikuar

-

Nga

Kolegji Zgjedhor ka çertifikuar Këshillin e parë bashkiak, duke i hapur rrugën betimit të kryetarit.

Kolegji Zgjedhor ka pranuar kërkesën e Partisë Socialiste për të certifikuar këshillin bashkiak të Urës Vajgurore.

PS-ja iu drejtua Kolegjit duke marrë certifikimin për bashkinë e parë, pasi KQZ nuk mund të të vendoste për këshillat.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të certifikonte këshillat bashkiakë, pasi nuk kishte 5 votat e mundshme që duheshin duke qenë se në cdo vendim që është marrë për 30 Qershorin, kryetari i KQZ-së Klement Zguri ka votuar kundër.

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Surpriza e madhe e trajnerit Lerda, ja kë do fusë titullar ndaj Sherif Tiraspolit

Publikuar

-

Nga

Partizani pret të enjten në stadiumin “Selman Stërmasi” moldavët e Sherif Tiraspol. Kundërshtari megjithëse superior në buxhet mbetet i një niveli më të ulët se azerët e Karabak.

Trajneri Franko Lerda pritet ta rreshtojë ekipin në një skemë akoma dhe më sulmuese. Një ndër ndryshimet e shumta që italiani pritet të bëjë është hedhja në fushë nga minuta e parë e mesfushorit venezuelian Aristoteles Romero.

Futbollisti i huazuar nga Krotone nuk ka qenë në stol në dy ndeshjet me Karabak, por shansi i 23-vjeçarit për të treguar veten pritet të vijë ndaj ekipit moldav.

Aktivizimi i fundit i Romeros si titullar daton më 4 dhjetor të vitit të kaluar, në takimin e Kupës së Itali, ku Krotone u ndesh me Bolonjën.

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Landi kujton mikun e tij të ndjerë / Publikon intervistën e Dr Florit dhe i “preku” të gjithë

Publikuar

-

Këngëtari i njohur i grupit West Side Family, Landi Hysi është bërë shumë nostaligjik, duke përkujtuar mikun e tij të ndjerë, Dr Florin.

Landi ka publikuar një video e cila tregon një nga intervistat e Dr Florit me Ardit Gjebrean. Gjatë kësaj interviste të bërë kohë më parë, Dr flori fliste për këngën e tij të preferuar “Mbi gjithçka”.

“Asnjë këngë nuk më emocionon kaq sa kjo. Edhe të tjerat më pëlqejnë, por kjo është ndryshe. Aty është bërë një magji e vërtetë”,-shprehet Dr. Flori duke pasur parasysh performancën në ‘Kënga Magjike’.

Për ata që e kanë ndjekur dhe dashur shumë kantautorin e njohur, me siguri kjo intervistë ju sjell nostalgji, ndërsa për miqtë e tij të ngushtë, kujtimet me të janë çdo moment aty dhe herë pas here shprehen në forma të tilla.

Kujtojmë se Dr. Flori u nda nga jeta në nëntor të 2014-ës në moshën 35-vjeçare.

LEXO TE PLOTE