Connect with Us

Kush është shkaku i gënjeshtrës dhe si mund të çlirohemi prej saj ?

Aktualitet

Kush është shkaku i gënjeshtrës dhe si mund të çlirohemi prej saj ?

Publikuar

-

*Nga Miron Çako 

Gënjeshtra pavarësisht se i ka “këmbët e shkurtra” dhe “hundën e gjatë”, domethënë nuk shkon gjatë edhe nuk do mbetet pa u zbuluar, përsëri njerëzit e përdorin dhe nuk heqin dorë prej saj.

Gënjeshtra shprehet me fjalë,me shkrim,me qëndrim, por edhe me veprime. Njerëzit gënjejnë sepse duan t’i shmangen një turpërimi, qortimi apo një ndëshkimi, apo për shaka. Kur gënjeshtra bëhet zakon  atëherë ajo kthehet në pasion të papërmbajtur edhe individi shëndrohet në një gënjeshtar, mashtrues patologjik.

Jetojmë në një kohë kur pavarësisht moshës edhe statusit pothuajse të gjithë njerëzit gënjejnë, si fëmijët-prindërit, prindërit-fëmijët, partnerët dhe bashkëshortët, po ashtu vëllezërit, miqtë, shokët njëri-tjetrin, etj. Gënjeshtra përdoret nga të të gjithë shtresat e statusit shoqëror, që nga pushtetari më i lartë deri tek qytetari më i thjeshtë, po ashtu në çdo fushë të shoqërisë. Kemi gënjeshtra politike, ekonomike, historike madje edhe religjoze.E gjithë kjo kakofoni të jep idenë se gënjeshtra është mëse e natyrshme edhe pa atë nuk mund të bëjmë përpara si shoqëri njerëzore.

Dr. Leonard Sakse, Ph.D. një ekspert i poligrafisë dhe profesor i psikologjisë në Universitetin Brandeis, thotë: “Gënjeshtra ka qenë prej kohësh një pjesë e jetës së përditëshme, nuk kemi mundur të kalojmë ditën pa u mashtruar.”

Bella DePaulo, Ph.D. psikologe në Universitetin e Virxhinias, konfirmon pohimin e Nietzçes se: “gënjeshtra është një kusht i jetës”. Në vitin 1996, De Paulo dhe kolegët e saj morën në studim 147 njerëz  të moshës  nga 18 deri 71 vjeç dhe mbajtën në  një ditar  të gjitha gënjeshtrat që ata i thanë gjatë një jave. Eksperimenti tregoi se shumica e atyre njerëzve, gënjyen një herë ose dy herë në ditë edhe më shumë,më shpesh seç mund të hapnin figoriferin edhe të lanin dhëmbët.

Gënjeshtra me të gjithë shumëllojshmërinë e saj është e dëmshme në radhë të parë për atë që gënjen, ashtu siç thotë  fjala e urtë: “ Dëshmitari  gënjeshtar nuk do të mbetet pa qortim dhe ai që gënjen nuk do t’i iki dënimit”( Fjalët e urta19: 3). Qortimi është në radhë të parë në aspektin psikologjik dhe moral, domethënë, vrasje ndëgjegje,ose turpërimi, përçmimi, apo veçimi nga shoqëria, por edhe një dënim penal nga kodi i të drejtës civile, në rastin kur gënjeshtari dëmton integritetin, jetën e të tjerëve, ose cënon shoqërinë.

Sipas studimeve gënjeshtra dëmton shëndetin fizik edhe mendor të atij që gënjen, sepse nga frika e vazhdueshme se mos i zbulohet gënjeshtra, ai është në gjendje të vazhdueshme stresi, me dhimbje koke, gjendje ankthi, pagjumësi që kthehet në lodhje mendore deri në neoroz. Kur gënjeshtra bëhet e pamenaxhueshme atëhere ajo bëhet një problem mendor patologjik. Gënjeshtra patologjike e quajtur edhe mitomania, është një sjellje e vazhdueshme e gënjeshtrave, ose një gjendje mendore e pandreqshme. Mitomania mund të jetë e pranishme në problemet mendore siç janë ç’regullimit e personalitet, çregullimi bipolar, apo skizofrenia. Disa psikiatër dallojnë të sëmurët mendor nga gënjeshtarët patologjike, ndërsa të tjerë i konsiderojnë të barazvlefshëm. Ajo u përshkrua për herë të parë në literaturën mjekësore në 1891 nga Anton Delbrueck. Gënjeshtrat patologjike janë faktori një, në Listën e Kontrollit të Psikopatisë (PCL).

Megjithëse ne si shoqëri e civilizuar përpiqemi të jemi të edukuar edhe të orientuar moralisht, për të mos gënjyer duke u mësuar se gënjeshtra është e keqe dhe se gjithmonë është më mirë të thuash të vërtetën, përsëri në përgjithësi shoqëria e inkurajon dhe madje shpërblen gënjeshtrën ose mashtrimin. Njerëzit e suksesshëm sot në shumicën e rasteve janë ata që gënjejnë më tepër se të tjerët, madje me paturpësi. Gënjeshtra është bërë pjesë përbërëse e disa  profesioneve si: e tregtarit, avokatit, gazetarit dhe sidomos i politikanit.Pavarësisht se politika quhet: “arti i së mundshmes” nga politikani gënjeshtar kthehet “në artin e gënjeshtrës”.Politikani gënjeshtar ka sukses në fushatën elektorale, sepse  në shoqërinë ku gënjeshtra është pasion i justifikuar, publiku zakonisht nuk dëshiron të dëgjojë të vërtetën, por dëshiron të dëgjojnë atë që duan të dëgjojnë, një gënjeshtër të stërholluar, ashtu si thuhet:“më gënje se më vjen mirë”.

Shoqëria njerëzore sado po emancipohet përsëri nuk po çlirohet dot nga gënjeshtra, përkundrazi fenomeni i gënjeshtrës është gjithnjë në rritje edhe kjo gjendje kondrandiktore vërteton fjalët profetike të apostull Pavlit për njerëzit e kohës së fundit: “Por njerëzit e këqinj dhe mashtrues do të shkojnë keq e më keq duke gënjyer edhe duke u gënjyer vetë”( 2 Timotheut 3-13)”. Kjo profetësi tregon se njerëzit do të jepen kaq shumë mbas gënjeshtrës,sa do t’i besojnë edhe vetë gënjeshtrat e tyre. Mund të themi se sot kemi një brez gënjeshtar patologjikisht të pashërueshëm. Shkrimi i Shenjtë na thotë se gënjeshtra do të rritet në mënyrë progresive si ajo,ekonomike,politike,historike,kulturore dhe religjoze dhe do të vij një kohë që do të bëhet mbisunduese dhe globale, në kohën e antikrishtit i cili do gënjejë pothuaj të gjithë njerëzit, që do ta besojnë dhe adhurojnë si njeriu-perëndi. Ai pritet të shfaqet pak para ardhjes së dytë të Zoti Jisu Krisht në botë : “Atëherë do të shfaqet ky i paudhë, të cilin Zoti do ta shkatërrojë me hukatjen e gojës së tij dhe do ta asgjësojë me të dukurit e ardhjes së tij.Ardhja e atij të paudhi do të bëhet me anë të veprimit të satanit, bashkë me çudira, shenja dhe mrekullish të rreme,dhe nga çdo mashtrim ligësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar.” (2 Thesal 2:8-10)

Kush është shkaku i gënjeshtrës?

Çdo gjë në këtë botë si edhe në aspektin psikologjik funksionon sipas parimit shkak- pasojë. Edhe gënjeshtra si një problem psikologjik e ka shkakun e saj. Shumë njerëz të shquar përgjat shekujve si filozof, moralist, fetar, artist, psikolog, shkencëtar janë shprehur për gënjeshtrën, por asnjëri prej tyre nuk na jep qartë shkakun e gënjeshtrës. Shkakun e gënjeshtrës ka zbuluar vetëm Jisu Krishti i Biri Perëndisë –Biri I Njeriut, i cili tha për vetveten:“Unë jam e vërteta” (Joani 14:6). Jisu Krishti shkakun e gënjeshtrës e gjen tek djalli. Ai i drejtohet me këto fjalë qortuese atyre që kundërshtonin të vërtetën e Tij dhe ngjiteshin mbas gënjeshtrave :”Ju jeni nga djalli, që është ati juaj dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj,ai është njeri vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën,sepse në të nuk të vërtetë.Kur thotë gënjeshtra,flet nga vetë vetja,sepse është gënjeshtar dhe ati i gënjeshtrës”  (Jaoni 18:44)

Sipas Shkrimit të Shenjtë engjëll Eusfori i cili më vonë u quajt djalli (gënjeshtari) nga vetëpëlqimi e krijoj në fillim gënjeshtrën brenda vetes, duke besuar: “se ishte i barabartë me Perëndinë”. Ai gënjeu edhe disa engjëj të tjerë të cilët u kthyen në demon (engjëj të rënë) sepse i besuan djallit që i gënjeu: “do t’ju çoj në horizonte më të larta shpirtërore, se nga ato që u ka vendosur Perëndia ”. Së fundi djalli gënjeu edhe çiftin e parë njerëzor Adamin –Eva në kopshtin e Edenit: “se ata do të bëheshin perëndi duke ngrënë frutin e ndaluar nga pema e të mirës dhe të së keqes”. (Zanafilla, kapitulli: 3)

Kur çifti i parë e pranoj gënjeshtrën, atëhere kjo energji negative e djallit u injektua brenda psiqikës së  njeriut,që në embrion e tij, ashtu  si psalmisti thotë: “ Këta të pabesë janë prishur që në barkun e nënës; këta gënjeshtar kanë marrë rrugë të keqe që në lindje.” (Psal 58:3-4)

Sipas doktrinës së krishterë njeriu gënjen se lind mëkatar,ai sapo mëson të flasë nxitet nga brenda të gënjejë dhe sa më shumë rritet aq më shumë gënjen. Këtë fakt e vërtetojnë edhe eksperimente të bërë nga psikologët, që cilët vërtetojnë se tek fëmijët nga mosha 2 deri në 7-8 vjec, ka një rritje progresive të gënjeshtrës deri në 100%.Kjo tendencë në rritje për gënjeshtrën tek fëmijët për disa psikolog nuk është aspak shqetësuese dhe se  prindërit nuk duhen të shqetësohen sepse sipas tyre; “gënjeshtrat tek fëmijët janë tregues të aritjeve dhe aftësive sociale për vetveten, ose për të lexuar mendjen e tjetrit”.

LEXO EDHE:  Brezi i paturp

Madje për psikologët disa gënjeshtra të quajtura “të bardha” shikohen si të dobishme për të rregualluar mardhëniet midis njerëzve, si psh ato që thuhen në çift. Ata mbështeten tek ky kostatim edhe tek pyetja që bëri filozofi gjerman Emanuel Kannti (1724 -1804): “Cfarë do të bënit, nëse dikush që është duke vrapuar pranë jush me një armë në dorë, ju pyet nëse ka kaluar dikush më parë dhe çfarë drejtimi ka marë? Po të them të vërtetën kjo mund të rezultojë në vdekje ose plagosje të rëndë, kurse gënjeshtra mund ta shpëtoj jetë, dhëmbshuria duhet të fitojë ndaj ndershmërisë”.

Duhet të pranojmë se pyetja e Kantit pë ta justifikuar gënjeshtrën është një rast relativ edhe jo absolut. Kjo pyetje e Kantit na bën të mendojmë se e vërteta duhet thënë me dallim,aq sa ajo nuk dëmton jetën e tjetrit,ashtu si dhe Krishti porositi nxënësit e tij kur i dërgoi dy e nga dy për t’ju thënë të vërtetën njerëzve :“Ja, unë po ju dërgoj si dele në mes të ujqërve; jini, pra, të mënçur si gjarpërinjtë dhe të pastër si pëllumbat.”(Mateu 10:16 ).

Por mençuria për të thënë të vërtetën me dallim ose nevoja e një gënjeshtre “të bardhë” në raste të veçanta,për të shpëtuar jetën e tjetrit , nuk e justifikon aspak zakonin e gënjeshtërs që ka si thelb mashtrimin ndaj tjetrit dhe për më tepër ka si shkak dhe krijues djallin, i cili zakonin e gënjeshtrave të  “bardha”, të padëmbshme, do ta shfrytëzojë dhe shpejt do t’i bëjë të zeza dhe të dëmshme.

Si mund të çlirohemi nga gënjeshtra?

Që të largohet gënjeshtra me gjithë pasojat e saj duhet të largohet shkaku i saj, domethënë djalli. Njeriu që lind dhe rritet mëkatar i vetëm nuk mund ta bëjë këtë gjë,por me ndihmën Perëndisë nëpërmjet Jisu Krishtit të Birit të Perëndisë, po, sepse: “Kush kryen mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi; prandaj është shfaqur Biri i Perëndisë: për të shkatërruar veprat e djallit.”(1 Joanit 3:8 ).

Pamundësinë tragjike të njeriut për tu liruar vetë nga gënjeshtra dhe ç`do mëkat tjetër që ndodhet brenda psiqikës së tij injektuar nga djalli,na e shpjegon sinqerisht dhe shumë qartë apostull Pavli: “Edhe, në qoftë se bëj atë që nuk dua, s`jam më vetë ai që e bëj, por është mëkati që banon në mua. Unë, pra, po zbuloj këtë ligj: duke dashur të bëj të mirën, e keqja gjindet në mua. Në fakt unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndisë sipas njeriut të brendshëm, por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia, që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe që më bën skllav të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia. Oh, njeri i mjerë që jam! Kush do të më çlirojë nga ky trup i vdekjes? I falem nderit Perëndisë me anë të Jezu Krishtit, Zotit tonë”.(Romakëve kap 7 :20-25)

Jisu Krishti zbriti nga qielli dhe si Perëndi-Njeri e mundi djallin (gënjeshtarin) në teritorin e tij në botën e mëkatit, duke u thënë  gjithmonë të vërtetën njerëzve dhe duke vdekur vullnetarisht në kryq, për të shlyer mëkatet e tyre, një ndër to edhe gënjeshtrat. Ai që bashkohet me Krishtin me anën e besimit nëpërmjet Misterit të  Pagëzimit:“Sepse të gjithë ju që jeni pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni veshur”(Galatasve 3:27), i falen mëkatet dhe fryma gënjeshtare e djallit që banon brenda tij largohet. Ai besimtar që kërkon të pagëzohet në Kishën Orthodhokse pyetet në lirinë e tij: “E mohon satanan e gjithë adhurimin dhe veprat e tij” i kthyer nga perëndimi simboli i erësirës përgjigjet: “e mohoj” dhe pastaj i kthyer nga lindja simbol i dritës, pyetet përsëri “e beson Jisu Krishtin si Zot dhe Perëndi” dhe përgjigjet: “e besoj dhe i falem si Zot edhe Perëndi”. I sapo pagëzuari në Krishtin, nëpërmjet Misterit të Mirosjes mbushet me Shpirtin e Krishtit, me fuqinë për të thënë të vërtetën, ashtu si Krishti u tha apostujve :”E kur të vijë Ai, Fryma e së vërtetës, ai do t’ju prijë në çdo të vërtetë”( Joani :1-13)

Prandaj apostull Pavli i çliruar nga pasioni i gënjeshtrës  u thotë besimtarëve më Krishtin: “Prandaj, duke e lënë mënjanë gënjeshtrën, secili t`i thotë të vërtetën të afërmit të vet, sepse jemi gjymtyrë, njeri me tjetrin.”(Efesianve 4:25)

Ata besimtar që mbas pagëzimit tundohen nga fryma gënjeshtare edhe përsëri u rrëzuan në gënjeshtrën për shkak të dobësis së tyre, duhet të lirohen sa më shpejt nga e keqja e saj nëpërmjet Misterin të Pendim –Rrëfimit,ashtu si apostull Joani thotë:” Po ti rrëfejmë mëkatet tona,Ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi,…Kemi një avokat tek Ati,Jisu Krishtin të drejtin .“( 1 Joanit: 1;9- 2 ;1)

Kurse apostull Pjetri iu thotë njerëzve: “ kush do të dojë jetën edhe të shohë ditë të mira, le të ruajë gojën e tij nga e keqja dhe buzët e tij nga e folura me mashtrime”(Pjetri 1: 3-10)

Në të kundërtën ai njeri që do mbetet në rethin vicioz të vesit të gënjeshtrës dhe nuk dëshiron të çlirohet me ndihmën e Krishtit, i cili thotë: “sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë.”(Joani 15:5) , jo vetëm nuk do të përfitojë prej gënjeshtrës , por në të kundërtën shpejt do të dëmtohet prej saj, si psikologjikisht me vrasje  ndërgjegje, sëmundje mendore, përçmim dhe veçim nga shoqëria, ose ndjekje penale, por mbi të gjitha do të ketë mbi vetë zëmërimin e Perëndisë, që thotë: Mos gënje”(Eksodi 20:16)  sepse : “Buzët gënjeshtare janë të neveritshme për Zotin.”(Proverbat 12:22)

Në qoftë se dikush nuk do ta largojë gënjeshtrën dhe do të mbetet i bashkuar me atë deri në fundin e jetës, atëhere mbas vdekjes me shpirt edhe mbas ngjalljes të vdekurve edhe me trup do të përfundoj në vendin e dënimit të përjetëshëm, ku do hidhet djalli “ati i gënjeshtrës” dhe antikrishti si na thuhet tek  Zbulesa: “Atëherë djallin që i kishte mashtruar, do ta hedhin në liqenin e zjarrit e të squfurit, ku janë bisha dhe profeti i rremë; dhe do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve.”(Zbulesa 20:10)“ “Kurse ….dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liqenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë.” (Zbulesa 21:8)

*Përgjegjësi i Zyrës Katekizmit pranë Kryepiskopatës KOASH Tiranë

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualitet

Këshilla-Si të mbroni veten dhe familjen tuaj nga tërmetet

Publikuar

-

Për dallim nga llojet e tjera të fatkeqësive natyrore, tërmetet mund të ndodhin në çdo kohë, pa ndonjë njoftim. Të jesh i përgatitur për një tërmet do të bëjë ndryshimin në aftësinë për të mbrojtur veten, familjen ose shtëpinë tënde në rast të tërmetit. Vazhdoni të lexoni për të mësuar se si të përgatisni shtëpinë dhe familjen tuaj për një tërmet, si dhe çfarë të bëni gjatë dhe pas tërmetit për të qëndruar të sigurt.

Çfarë të bëni gjatë një tërmeti

Tërmetet mund të godasin krejt papritur dhe pa paralajmërim. E rëndësishme është që që në dridhjen e parë të merrni masa mbrojtëse.

Gjeni strehë në vendin më të afërt

Nëse ndodheni jashtë, gjeni strehë ku të mundeni por mos u fusni brenda.

Nëse jeni në zyrë a shtëpi, gjeni strehë në një vend të sigurt ku të jeni të mbrojtur nga gjërat që bien.

Mos lëvizni prej andej deri sa tërmeti të ketë ndalur.

Strehohu, mbulohu dhe mbahu fort

Që në goditjen e parë futuni nën një mobilje siç mund të jetë tavolina dhe qëndroni aty.

LEXO EDHE:  Brezi i paturp

LEXO EDHE:  "Kahramani" drejt divorcit/Shkaku? Gruaja po ia harxhon të gjitha paratë

Mos u fusni poshtë krevatëve apo dollapëve të lartë që mund të shemben.

Mbuloni kokën dhe sytë mbajini mbuluar për t’u mbrojtur nga objektet fluturuese ose ato që bien.

Me njërën dorë mbuloni kokën dhe me tjetrën mund të mbaheni në një cep të mobiljes nën të cilën jeni strehuar.

Nëse mobilja lëviz, lëvizni bashkë me të.

Qëndroni nën të deri sa të jeni të sigurtë që goditjet kanë mbaruar.

Nëse nuk qëndroni dot nën pragun e derës apo nën një mobile, qëndroni pranë një shtylle të brendshme të shtëpisë dhe mbroni kokën dhe qafën.

Pragu i Derës

Pragu i derës është një nga më të fortat e të gjithë pallatit apo godinës.

Në prag duhet të përpiqeni të mbani këmbët hapur për të ruajtur ekuilibrin, të mbështeteni në njërën anë dhe me krahë të mbani fort derën./

CNA.al

SHPERNDAJE KETE MATERIAL INFORMUES

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Termet i frikshem ne Shqiperi

Publikuar

-

Nga

Nje termet 5.8 balle ka goditur Shqiperine 32 km larg Tiranes, ne detin Adriatik.

Njoftohen deme materiale dhe panik tek njerzit qe kane dale ne rruget e Tiranes.

Lekundjet jane ndjere te forta  ne Tirane, Elbasan, Durres. Korce, Fier etj…

Njoftohen deme materiale…vijon

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Provokimi i Mustafa Nanos: Duhet të jemi më racionalë me Enver Hoxhën

Publikuar

-

Nga

Këtë verë, libri i Isuf Kalos “Blloku” ka bërë jehonë të madhe. Libri është një dëshmi e njeriut, i cili ka qenë pranë ish-diktatorit Enver Hoxha për vite me radhë, duke qenë se ishte doktori i tij personal. Megjithatë, “Blloku” i Kalos ka marrë shumë kritika.

Në monologun e kësaj të premteje në emisionin “Provokacija”, gazetari Mustafa Nano ndalet pikërisht tek ky libër. Ai thotë se mënyra se si Isuf Kalo ka folur për Enver Hoxhën është e pakuptueshme dhe e pafalshme për shumë njerëz.

 

 

Sipas tij, Kalo e ka nxjerrë diktatorin si tepër human, baba të devotshëm, bashkëshort të mirë dhe si një politikan serioz. Edhe pse ka një mendim tjetër për Enver Hoxhën, Nano thotë se “Blloku” është një dokument historik i rëndësishëm, për të cilin në të ardhmen shumë njerëz do jenë të kënaqur që ekziston.

“Më duhet të them se as mua nuk më puqet Enver Hoxha i Kalos me Enver Hoxhën që unë njoh. E megjithatë nuk jam dakord me ata që sulmojnë Isuf Kalon. Blloku i tij mund të ketë provokuar shumë vetë, ndoshta ndokënd edhe mund ta ketë lënduar por, përtej të gjitha shijeve e ndjesive individuale, ky libër është një dëshmi interesante për kohët e komunizmit. Pas 50 vjetësh askush nuk do të kujtohet ta sulmojë Isufin për anëmbajtje apo empati për të ligun. Të gjithë do jenë të kënaqur që kjo dëshmi është dhënë. E që është dhënë në mënyrë të sinqertë. Blloku është një dokument historik i rëndësishëm”, thotë Nano.

Por moderatori i “Provokacijas” thotë se ka bërë edhe një vëzhgim të fundit. Sipas tij, tashmë që jemi 30 vite pas përmbysjes së komunizmit, duhet ta gjykojmë në mënyrë më racionale diktatorin Enxer Hoxha.

Sipas tij, nuk duhen thënë thënë deklarata të panevojshme që e shndërrojnë figurën e Hoxhës si bartës të të gjitha të këqijave dhe veseve të botës.

Nano merr shembull librin e Ylljet Aliçkës në librin e tij më të fundit, ku thuhet se një grua e dënuar me vdekje u fut e gjallë në dhé. Kur fshatarët i bënë gropën u lemerisën teksa dëgjonin rënkime të dala nga thellësia e tokës.

Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai, thotë Nano.

 “Kam vënë re që ca e ca vijojnë të flasin për Enver Hoxhën ashtu si kanë folur një ditë pas përmbysjes së regjimit të tij, domethënë duke shtënë në punë veç mllef, urrejtje, neveri, apo ku di unë. Kur bëhet ky diskutim, njerëz të tillë, që rëndom kanë edhe përvoja personale vuajtjesh e persekucioni, përpiqen ta likujdojnë Enver Hoxhën si personazh të historisë thjesht duke thënë se ai ishte një maskara, qen e bir qeni, një armik i popullit të vet, një tradhtar, etj, etj. Unë mendoj se 30 vjet pas rënies së komunizmit mund të jemi pak më racionalë. Dhe të jesh racional nuk do të thotë të mohosh që ai ka qenë një diktator. Jo, kjo gjë tanimë është e dokumentuar. Edhe komunisti më budalla, thellë-thellë, bie dakord se Enver Hoxha ishte një diktator.

Të jesh racional do të thotë të mos thuash mufka që synojnë panevojshmërisht ta shndërrojnë figurën e Hoxhës nga katran në katran me bojë, që e nxjerrin atë si bartës të gjithë të këqijave apo veseve të botës, që e nxjerrin atë edhe pervers, pedofil, manjak seksual, vrasës manjak. Ah, se harrova, edhe homoseksual. Sepse dihet se çfarë mendojnë shqiptarët për një homoseksual.

Të jesh racional është edhe të mos thuash, siç thotë Ylljet Aliçka në një libër që sapo e ka publikuar, që një grua u dënua me vdekje thjesht se Enver Hoxha donte ta kishte si të dashur dhe se ajo i tha “jo”. Për këtë “krim”, ajo u fut në dhé e gjallë. Madje, fshatarët e zonës, ku kësaj gruaje i bënë gropën, u lemerisën teksa dëgjonin ca rënkime të dala nga thellësia e tokës, që ishin rënkimet e kësaj gruaje duke dhënë shpirt. Tani, gjatë regjimit të Enver Hoxhës ka pasur pa fund drama e tragjedira humane. Kjo nuk diskutohet, siç nuk diskutohet që fajtori kryesor për ato ka qenë Enver Hoxha. Ne mund të stisim edhe tragjedira të tjera në një roman fiction. Por mund t’i vëmë pak fré fantazisë dreqi ta hajë! Një njeri që futet i gjallë nën dhé nuk ka se si të rënkojë. Aq më pak ka gjasa që rënkimet e saj të jenë dëgjuar nga fshatarët e lemerisur. Sepse do të ketë dhënë shpirt shumë kohë para se toga e varrmihësve apo xhelatëve të kenë mbledhur rraqet e të jenë larguar. Le ta themi copë: Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai”, u shpreh moderatori i “Provokacijas”./abcnews.al

LEXO EDHE:  Vetmia një epidemi e kohës dhe si mund ta shërojmë

LEXO EDHE:  Brezi i paturp

 

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: