Connect with us

Aktualitet

Trampolina politike e deputetit demokrat/ Sa është shtuar ndër vite pasuria e Alibeajt?

Publikuar

-

Niveli i pagave, të cilat i marrin zyrtarët e lartë në institucionet e Shqipërisë, konsiderohet i mjaftueshëm për një jetesë standarde në vend.

Por  pasuria që  ata deklarojnë pranë ILDKPKI,  nuk rezulton në përputhje me të hyrat që ata i kanë për punën që bëjnë. Të paktën një pjesë zyrtarëve si nga politika ashtu edhe nga fusha e drejtësisë nuk e justifikojnë dot.

Prandaj procesi i Vetingut shihet si shpresë për spastrimin e politikës dhe të drejtësisë nga të korruptuarit dhe të inkriminuarit.

Në vijimësi te zbardhjes së deklarimit të pasurive, CAN.al sjell pasurinë e deputetit demokrat Enkelejd Alibeaj, sipas të dhënave të pasqyruara nga Open Spending Albania.

Refeeuar deklaratave të pasurisë nga viti 2003 deri në vitin 2014, rezulton se deputeti demokrat Enkelejd Alibeaj nga vit në vit ka shënuar një rritje të konsiderueshme të pasurisë.

Në vitin 2003, ai ka vetëm të ardhurat nga puna  e tij dhe e bashkëshortes si avokatëdhe përveçse një makinë “Benz Mercedes”, vlera 9 000 000 lekë, nuk ka pasuri të patundshme. Ndërsa në vitin 2004, ai ka blerë një tjetër makinë, ‘Mercedes’ , me vlerë 300 000 lekë.

Në vitin 2005, kur mbante postin e Drejtorit të Departamentit të Kontrollit të Brendshëm-Antikorrupsion, në Këshillin e Ministrave, ka jetuar vetëm me të ardhurat nga paga e tij dhe bashkëshortes. Në vitin 2006, ai sërish ka blerë një automjet tip “Renault Clio” viti 1991 në emër të bashkëshortes autoveture.

Në vitin 2007,   para se të merrte postin e Ministrit të  Drejtësisë, rezulton se  i ka shtuar të ardhurat. Ai ka deklaruar të ardhurat nga shtatë burime dhe dy gjendje llogarie, përfshirë edhe bashkëshorten që shkonë në shumën mbi 30 milionë lek.  Edhe në vitin 2008, ka deklaruar të ardhura nga gjashtë burime dhe dy llogari bankare.

Në vitin 2009, si deputetet, është bërë edhe ponari i një ‘Toyota’, me vlerë 1 000 000 lekë. Në vitin 2010, bashkëshortja, Arjana Alibeaj, është bërë pronare me 50 % e një trualli me sip 343 m2, ndërtese me sip. 116 m2, të deklaruar sit ë trashëguar nga babai. Në vitin 2011, Alibeja ka deklaruar ta ardhura nga puna si pedagog dhe në 2014 ka deklaruar pesë burime të ardhurash dhe dy gjendje llogarie bankare.

Në vitin 2013, në deklarimin e pasurisë pas lënies së detyrës, Alibeaj, ka deklaruar gjashtë llogari bankare  përfshirë llogaritë e bashkëshortes,  me katër burime të ardhurash, që shkojnë në vlerën rreth 80 milion lekë.

Ndërsa në vitin 2017 para fillimit të detyrës, ka deklaruar  shtatë llogari bankare, duke përfshirë këtu edhe bashkëshorten.

Viti 2003

Pronar me 100 % i një makine tip “Benz Mercedes”, blerë me të ardhurat nga avokatia, vlera 9 000 000 lekë.

Të ardhura nga puna si avokat, 20 000 000 lekë. Bashkëshortja, Znj. Ariana Alibeaj të ardhura nga puna, 6 000 000 lekë.

Viti 2004

Shpenzime për blerjen e një automjeti tip ‘Mercedes’ në nëntor 2004, vlera 300 000 lekë.

Të ardhura nga veprimtaria si avokat, rreth 20 000 euro. Bashkëshortja, Znj. Arjana  Alibeaj, të ardhura nga veprimtaria si avokate, rreth 7 000 euro.

Viti 2005

Të ardhura nga paga e muajit dhjetor, 93 248 lekë.

Të ardhura nga shpërblimi i fundvitit, 27 728 lekë.

Viti 2006

Të ardhura vjetore në funksionin e drejtorit të DKBA-së, në Këshillin e Ministrave, 1 117 727 lekë.

Bashkëshortja Arjana Alibeaj, të ardhura si juriste në Agjencinë e Trajtimit të Kredisë (03.11.2006 – 31.12.2006.), 108 686 lekë.

Shpenzime për blerjen e një autoveture ti “Renault Clio” viti 1991, regjistuar në emër të bashkëshortes, 800 euro plus taksa doganore.

Viti 2007

Të ardhura nga paga dhe shpërblimi si ministër ( 19.11.2007 – 31.12.2007.), 201 470 lekë neto.

Të ardhura nga paga si drejtor i DKBA-së në Këshillin e Ministrave, (01.01.2007 – 19.11.2007.), 1 148 093 lekë neto.

Të ardhura si lektor në Shkollën e Magjistraturës, financuar nga fondacioni “Hanns Seidel”, 72 000 lekë neto.

Të ardhura nga Komisioni i Vlerësimit në Shkollën e Magjistraturës, 74 720 lekë neto.

Të ardhura nga Komisioni i Hartimit të Tezës së Noterisë, 35 000 lekë neto.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura nga paga dhe shpërblime si Avokate Shteti, (23.04.2007 – 31.12.2007.), 1 113 035 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura si juriste pranë ATK-së (01.01.2007 – 23.04.2007.), 217 886 lekë neto.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse, llogari page, në një bankë të nivelit të dytë, 166 320 lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 1 194 991 lekë.

Viti 2008

Të ardhura nga paga dhe shpërblimi si ministër 1 546 911 lekë neto.

Të ardhura nga pagesa si anëtar i Këshillit Rregullator të Territorit të Republikës së Shqipërisë, 54 000 lekë neto.

Të ardhura nga pagesa si anëtar I Këshillit Kombëtar të Punës, 7 300 lekë neto.

Të ardhura si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 45 000 lekë neto.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura nga paga dhe shpërblime si Avokate Shteti, 1 545 078 lekë neto.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse, në një bankë të nivelit të dytë, 1 099 506 lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse, në një bankë të nivelit të dytë, 1 216 094 lekë.

Të ardhura nga shitja e autoveturës tip ‘Renault’ më 30.12.2008, 250 000 lekë.

Viti 2009

Të ardhura nga paga si deputet (shtator – dhjetor 2009.), 631 423 lekë.

LEXO EDHE:  Apartamente dhe miliona lekë të pajustifikuara/ “Fati” i Altina Xhoxhajt në duart e KPK -së

Të ardhura nga paga dhe si ministër 1 174 912 lekë.

Të ardhura si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, (janar – shtator 2009.), 144 000 lekë.

Të ardhura nga pagesa si anëtar i Këshillit Rregullator të Territorit të Republikës së Shqipërisë, (janar – shtator 2009.), 18 000 lekë neto.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura nga paga vjetore, 1 523 475 lekë.

Pronar me 50 % i një autoveture tip ‘Toyota’, vlera 1 000 000 lekë.

Viti 2010

Të ardhura nga paga si deputet 2 593 422 lekë.

Të ardhura nga pagesa si lektor në universitetin jopublik, “Ilyria’, 113 858 lekë.

Pagesë si udhëheqës punimi diplome në Shkollën e Magjistraturës, 28 800 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura të përfituara nga shpërblimi i babait si ish i përndjekur, 50 000 lekë, pjesa takuese 50 %.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, pronare me 50 % e një trualli me sip 343 m2, ndërtese me sip. 116 m2, regjistruar në ZRPP Tiranë, trashëguar nga babai.

Viti 2011

Paga dhe shpërblime si deputet, 2 588 171 lekë neto.

Të ardhura si lektor në TBU, 36 000 lekë neto.

Të ardhura si lektor në universitetin ‘Ilyria’, 141 400 lekë neto.

Të ardhura si lektor pranë qendrës ‘LIST’, 28 500 lekë neto.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura nga paga për gjithë vitin 2011 plus shpërblime, 1 866 192 lekë

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar 1 496 897.45 lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtuar 302 631.79 lekë.

Viti 2012

Të ardhura nga paga, dieta, honorare komisioni dhe për karburant në dispozicion të punës si deputet, 2 764 184 lekë.

Të ardhura nga pagesa si lektor në simpoziumin mbi “Nxitja e debatit publik mbi drejtësinë dhe shtetin e së drejtës përmes botimit periodik Obiter Dictum” dhe si ekspert i gazetës periodike elektronike, GAJUS, projekte të organizuara nga qendra ‘LIST’, 15 120 lekë dhe 83 925 lekë.

Të ardhura nga pagesa në cilësinë e lektorit në formimin vazhdues të Shkollës së Magjistraturës, të financuar nga donatorë britanikë, 286 euro.

Të ardhura nga pagesa si lektor në Shkollën e Magjistraturës, 46 180 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura nga paga dhe shpërblime si Avokate e Shtetit në Avokaturën e Përgjithshme të Shtetit, 1 517 019lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, (paga dhe shpërblime) më 31.12.2012, 3 899 380.81 lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2012, 274.33 euro. Të ardhura nga shitja e automjetit tip ‘Benz’ më 05.09.2012, 10 000 euro.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 29.03.2013, 688 581.6 lekë.

Viti 2013, deklarimi i pasurisë pas lënies së detyrës

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë më 04.09.2013, (paga e shpërblime), 333 235.9 lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 274.33 euro.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime të kaluara nga llogaria rrjedhëse më 01.07.2013, 4 000 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 06.09.2013, kursime, 54 110.45 lekë.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime të kaluara nga llogaria rrjedhëse më 01.07.2013, 500 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, – 469.26 euro.

Të ardhura nga paga, dieta, honorare komisioni dhe për karburant në dispozicion të punës si deputet, 1 725 729.6 lekë.

Të ardhura nga pagesa si ekspert i gazetës periodike elektronike GAJUS, projekt i organizuar nga qendra’ LIST’, 2 144 880 lekë.

Të ardhura nga pagesa si lektor në formimin vazhdues në Shkollën e Magjistraturës, 6 480 lekë.

Të ardhura nga pagesa në cilësinë e lektorit në Fakultetin Juridik në Universitetin ‘Ilyria’, 45 000 lekë.

Viti 2017 deklaratë para fillimit të detyrës

Bashkëshortja, Arjana Alibeaj, pronare me 50 % e një shtëpie banimi dhe trualli me sip. 343 m2 në Tiranë, trashëgim nga prindërit.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, krijuar në 2013 nga paga si deputet 2009-2013 dhe të ardhura të tjera nga puna në vite, 4 000 000 lekë.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, krijuar në 2017 nga të ardhura për këshillim ligjor për një shoqëri tregtare të huaj, 10 000 dollarë.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë krijuar më 2013 nga paga si deputet në legjistlaturën 2013-2017, 500 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë krijuar në vitin 2017, 1 500 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga pagat dhe kursime, 7 123 974.76 lekë.

Bashkëshortja, Arjana Alibeaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga pas largimit nga puna, 241 000 lekë.

Bashkëshortja, Arjana Alibeaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga pas largimit nga puna, 213 700 lekë.

Pronar me 100 % i një autoveture tip ‘Toyota’ prodhim i vitit 2009, blerë në vitin 2009, vlera 10 500 euro./CNA.al

Aktualitet

Djali i Erdoganit u çon “selam” nga babai shqiptarëve të Preshevës dhe Sanxhakut

Publikuar

-

By

Bilal Erdogan,djali i Presidentit të Turqisë, përveç me autoritet e Sanxhakut si me kryetarin e Këshillit Kombëtar të boshnjakëve Dr, Sulejman Ugljanin dhe kryetarin e Novi Pazarit, Nihat Bishevac, takoi edhe kryetarin e KKSH-së dr.Shukri Ymeri si dhe liderë e përfaqësues nga Lugina e Preshevës. Mu ne ditën e kësaj vizite te birit te Erdoganit mbi qiellin e Serbisë janë parë aeroplanë luftarak, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Bilal Erdogan pritet si president dhe hero në Novi Pazar: “Unë dhe babai im i përkasim këtyre trevare”m  raportohet se ka thenë ai.

Ceremonia e hapjes së ekspozitës së gjuajtjes me hark tradicionale filloi vizitën dy ditoretnë djalit të presidentit  Erdogan në  Novi Pazarit.

Kryetari i Këshillit Kombëtar Boshnjak, Sulejman Ugljanin ka shprehur nderimin e tij të madh dhe lumturi e cila është e organizuar si një hapje e madhe kulturore e ngjarjes në Novi Pazar, duke shtuar se kjo është një nga mënyrat për të forcuar lidhjet boshnjakë dhe turq, por edhe për të forcuar ekonomike, politike, apo kulturore dhe lidhje midis Serbisë dhe Turqisë.

LEXO EDHE:  Apartamente dhe miliona lekë të pajustifikuara/ “Fati” i Altina Xhoxhajt në duart e KPK -së

Ndërsa kryetari i KKSH-së Shukri Ymeri ka felnederuar Turqine si nje anetare e NATO-s dhe aleat e SHBA-ve për rolin e saj ne stabilitetin ne Ballkan. Njëkohësisht dr.Ymeir ka falënderuar angazhimin dhe ndihmat e Turqisë për Lugine e Preshevës, simdos ne kohene ramaznit per skamnoret.

“…Sjelli për ju selamet e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan me një mesazh të rëndësishëm për të rinjtë, por edhe të gjithë të tjerët se duhet të forcojmë rrënjët tona, sepse vetëm atëherë mund të mbajë një kulturë të përbashkët dhe traditën që na lidh me  shekuj. Unë dhe babai im i përkasim këtyre trevave..”- tha në fund Erdogani i riu./Tetova Sot/

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Formacionet zyrtare/ Bayern e nis me Robben e Ribery, Reali pa Bale dhe Benzema

Publikuar

-

By

‘Titanët’ e Europës, Bayern Mynchen dhe Real Madrid, do t’i tregojnë dhëmbët sonte njëri-tjetrit në përballjen e vlefshme për ndeshjen e parë gjysmëfinale të “Champions League”.

Gjermanët të cilët presin në shtëpi kampionët e Europës në fuqi, kanë një arsye të fortë për të fituar pasi do të synojnë ‘hakmarrjen’ për eliminimin në sezonin e kaluar, po në të njëjtën fazë të kompeticionit.

Nuk mund të harrohen pretendimet e gjermanëve për njëanshmëri të gjyqtarit dhe për këtë arsye pritet një ‘luftë’ në fushë. Nga ana tjetër ‘galaktikët’ kanë treguar se janë mjeshtrit e këtij kompeticioni dhe sonte opsionin humbje e kanë fshirë nga mendjet e tyre.

LEXO EDHE:  Apartamente dhe miliona lekë të pajustifikuara/ “Fati” i Altina Xhoxhajt në duart e KPK -së

Ekipi i Zidan do të tentojë të shënojë sa më shumë gola në fushë kundërshtare për ta patur sa më të thjeshtë ndeshjen e kthimit. Për t’u evidentuar fakti se në anën tjetër qëndron një teknik si Jupp Heynckes.

Formacionet zyrtare

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Habit avokati Ngjela: Berisha, Kryeministri që nuk lejoi korrupsionin

Publikuar

-

By

Avokati Spartak Ngjela, njëherë kryetari i Partisë Ligj dhe Drejtësi, ka habitur me deklaratën e tij të bërë në emisionin “Byro Politike” të gazetares Juli Xhokaxhi, për ish-kryeministrin e Shqipërisë, Sali Berisha.

Ndonëse Spartak Ngjela e sulmon vazhdimisht ish-kryeministrin Berisha dhe klasën aktuale politike, sot ai tha se Berisha gjatë qeverisjes së tij në vitet 1992-1996, u bë shembulli sesi nuk mund të kishte korrupsion ministror. Sipas Ngjelës, po të dojë Kryeministri, nuk mund të ketë korrupsion në Ministri.

LEXO EDHE:  Zbardhet lidhja e prokurorit me Orest Sotën/ Pasuria nxjerr "zbuluar" Besnik Muçën e Krimeve të Rënda

“Po të dojë Kryeministri nuk ka korrupsion. Një shembull të tillë nuk e kemi jashtë, e kemi brenda vendit. E kam kundërshtar. Në qeverinë e 1992-1996, Sali Berisha zhduku korrupsionin ministror. Është shembull që tregon këtë.”, – tha Spartak Ngjela.

Ndërsa më tej ai u shpreh se kjo ndodhi në qeverinë e 1992-1996, pasi më vonë në qeverinë e rimarrë, vendi vijoi me korrupsion. /CNA.al

LEXO TE PLOTE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

AKTUALITET

Aktualitet20:27 - 25 April, 2018

Djali i Erdoganit u çon “selam” nga babai shqiptarëve të Preshevës dhe Sanxhakut

Bilal Erdogan,djali i Presidentit të Turqisë, përveç me autoritet e Sanxhakut si me kryetarin e Këshillit Kombëtar të boshnjakëve Dr, Sulejman...

Aktualitet20:20 - 25 April, 2018

Formacionet zyrtare/ Bayern e nis me Robben e Ribery, Reali pa Bale dhe Benzema

‘Titanët’ e Europës, Bayern Mynchen dhe Real Madrid, do t’i tregojnë dhëmbët sonte njëri-tjetrit në përballjen e vlefshme për ndeshjen...

Aktualitet20:16 - 25 April, 2018

Habit avokati Ngjela: Berisha, Kryeministri që nuk lejoi korrupsionin

Avokati Spartak Ngjela, njëherë kryetari i Partisë Ligj dhe Drejtësi, ka habitur me deklaratën e tij të bërë në emisionin...

Aktualitet20:15 - 25 April, 2018

Tjetër skandal nga “Mother Jones”/ Lobime ruse dhe nga LSI-ja

Pasi zbërtheu skemën e financimit të Partisë Demokratike të Shqipërisë për të lobuar në SHBA, revista prestigjioze investigative amerikane “Mother...

Aktualitet19:58 - 25 April, 2018

FOTO/ Kryetari i Lulit rikthen “Republikën e re” në Durrës

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, në PD-në e Durrësit pas dorëheqjes së Oerd Bylykbashit, zgjodhi që të emëronte vetë...

Aktualitet19:52 - 25 April, 2018

Aksident i rëndë/ Makina përplas për vdekje një 18-vjeçar

Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në aksin Fushë Krujë-Tiranë, ku një automjet ka përplasur për vdekje një...

Aktualitet19:42 - 25 April, 2018

Quiz politik/ Deputeti i Lulit që është më katolik se Fahriu dhe Papa

Një tjetër deputet i Bashës, Aurelës, kunatit dhe të dashurit vjehrrit Xhafe, ka shfaqur padurim për tu bërë pjesë e...

Aktualitet19:35 - 25 April, 2018

Ligji i ri grek/ 300 euro për leje 3 vjeçare

Greqia ka miratuar një projektligj të ri, për shtetasit të cilët vendosin të qëndrojnë atje, projektligj i cili, përjashton një...

Aktualitet19:30 - 25 April, 2018

Shqipëri-Kosovë-raporti i organizatës presticioze/ Urrejtja ndaj gazetarisë kërcënon demokracitë

Organizata “Gazetarët pa kufij”, me seli në Paris vlerëson në raportin e saj për lirinë e medies se po rritet...

Aktualitet19:18 - 25 April, 2018

VIDEO – Merkel dhe Rama në konferencë të përbashkët për shtyp/ Ja qëndrimi i Kancelares

Ka përfunduar takimi i kryeministrit Edi Rama me kancelaren gjermane, Angela Merkel në Berlin. Në një konferencë të përbashkët për...

Aktualitet19:11 - 25 April, 2018

Përfundon takimi i partive të opozitës/ Anashkalohet kërkesa për zgjedhje të parakohëshme

Para pak minutash ka përfunduar takimi i partive politike opozitare të Kosovës, i thirrur nga LDK, e vila është edhe...

Aktualitet19:06 - 25 April, 2018

FSHF kërkon ndëshkimin e Erjon Braçes

Pas incidentit të ndodhur në sfidën Skënderbeu-Partizani, ku u raportua se deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, ka goditur me...

Sport18:58 - 25 April, 2018

Icardi: Interi është e tashmja ime, të ardhmes nuk i dihet

“Prej shumë kohësh Interi është skuadra ime. Ky është motivi se përse kisha nevojën për të vazhduar të qëndroja këtu...

Aktualitet18:53 - 25 April, 2018

Iu kap 613 kg kokainë, kompania “Arbri Garden” fshin asetet/ Prokuroria nuk i bllokon

Kompania e frutave ekzotike “Arbri Garden” në kontenierin e të cilës u sekuestruan 613 kg kokainë e ardhur nga Kolumbia...

Sport18:48 - 25 April, 2018

Wenger: Kohët e largimit nuk i zgjodha unë, Luis Enrique më pëlqen

Arsene Wenger flet për largimin e tij nga Arsenali në fund të këtij sezoni me trajnerin francez që pak ditë...

Aktualitet18:34 - 25 April, 2018

Qëlloi me armë zjarri drejt policisë/ Në pranga 32-vjeçari

Policia greke ka vënë në pranga një 32-vjeçar shqiptar, pasi kishte qëlluar me armë zjarri drejt policisë në Kallithea të...

Sport18:27 - 25 April, 2018

Tifozët kundër Juves/ Protesta të ashpra para derbit të Italisë

Situatë aspak e qetë te Juventusi vetëm 3 ditë përpara sfidës shumë delikate ndaj Interit në Serinë A, përballje që...

Aktualitet18:21 - 25 April, 2018

“Toleranca fetare në Shqipëri”/ Meta: Të luftojmë me forcë antivlerat sociale

Të luftojmë me forcë antivlerat sociale, ka deklaruar sot Presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili ka marrë pjesë në...

Sport18:04 - 25 April, 2018

Kukësi relaksohet në plazh/ Pacult: T’i shtyjmë festën Skënderbeut

Futbolli është një sport që kërkon maksimumin në aspektin fizik. Pjesa aerobike është determinante thuajse sa pjesa teknike, megjithatë ekziston...

Aktualitet17:43 - 25 April, 2018

Video-denoncimi/ Ja si vidhen biznesmenët nga inspektorët e “Rilindjes”

Ish-kryeministri i vendit Sali Berisha, ka vijuar me publikimin e denoncimeve të mbërritura në adresë të tij nga qytetarë të...

Aktualitet17:26 - 25 April, 2018

Përfundon takimi Merkel-Rama/ Zbardhet qëndrimi i Kancelares gjermane

Ka përfunduar takimi i kryeministrit Edi Rama me kancelaren gjermane, Angela Merkel në Berlin. Burime nga takimi, bëjnë me dije...

Aktualitet17:26 - 25 April, 2018

Ish-deputeti socialist: “Gulf”, piramidë e qeverisë

Ish-deputeti i Partisë Socialiste, tashmë kryetar i partisë ZGJIDHJA, Koço Kokëdhima, ka reaguar lidhur me falimentimin e kompanisë së tregtimit...

Aktualitet17:21 - 25 April, 2018

Hapja e negociatave/ Mustafaj: Ndikimi i Gjermanisë, zero!

Ish-ministri i Jashtëm, Besnik Mustafaj, i ftuar në rubrikën “Opinion” në News24, ka folur për dhënien e rekomandimit të KE-së,...

Aktualitet17:13 - 25 April, 2018

Publikohen fotot e rralla të Kryeministrit të Kosovës/ Sherr dhe grushta me ushtarët rus

Një fotografi e Kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, e vitit 2000 është shpërndarë nëpër portalet serbe gjatë ditës së sotme....

Life Style17:00 - 25 April, 2018

A e dinit se fillimisht Toka nuk ka pasur njerëz me sy blu ?

Kërkime shkencore nga Universiteti i Kopenhagenit, Danimarkë, kanë zbuluar se njerëzit me sy blu kanë ardhur si pasojë e një...

Aktualitet16:56 - 25 April, 2018

“Skifterët” e Brukselit/ Ja çfarë ndodhi me Pëllumb Xhufin në Belgjikë

Brenda një kohe të shkurtër dhe thuajse për të njëjtën tematikë po bëj këtë intervistë të dytë me historianin e...

Aktualitet16:51 - 25 April, 2018

“Finalja e parakohshme” Bayern-Real/ Ja kush është favorit sipas kompanive të basteve

Bayern Munich, do të presë këtë mbrëmje në një super duel në “Allianz Arena”, galaktikët e Real Madrid. Në këtë...

Aktualitet16:46 - 25 April, 2018

“Më goditi me çakmak”/ Braçe akuzon arbitrin, përplaset me “Panorama Sport”

Arbitri i ndeshjes Partizani-Skënderbeu, Andi Koçi, pretendon se është qëlluar me një çakmak nga deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe,...

Trending

LAJM I REKOMANDUAR:
“Do të të mohoj, mendohu mirë!” Rita Lati kërcënon Rozën pas vendimit të papritur (FOTO)

Moderatorja e njohur e emisionit “Why Not”, Roza Lati dallohet për tipin e saj pa komplekse dhe ndan me fansat...

Close