Trampolina politike e deputetit demokrat/ Sa është shtuar ndër vite pasuria e Alibeajt? – CNA
Connect with us

Aktualitet

Trampolina politike e deputetit demokrat/ Sa është shtuar ndër vite pasuria e Alibeajt?

Publikuar

-

Niveli i pagave, të cilat i marrin zyrtarët e lartë në institucionet e Shqipërisë, konsiderohet i mjaftueshëm për një jetesë standarde në vend.

Por  pasuria që  ata deklarojnë pranë ILDKPKI,  nuk rezulton në përputhje me të hyrat që ata i kanë për punën që bëjnë. Të paktën një pjesë zyrtarëve si nga politika ashtu edhe nga fusha e drejtësisë nuk e justifikojnë dot.

Prandaj procesi i Vetingut shihet si shpresë për spastrimin e politikës dhe të drejtësisë nga të korruptuarit dhe të inkriminuarit.

Në vijimësi te zbardhjes së deklarimit të pasurive, CAN.al sjell pasurinë e deputetit demokrat Enkelejd Alibeaj, sipas të dhënave të pasqyruara nga Open Spending Albania.

Refeeuar deklaratave të pasurisë nga viti 2003 deri në vitin 2014, rezulton se deputeti demokrat Enkelejd Alibeaj nga vit në vit ka shënuar një rritje të konsiderueshme të pasurisë.

Në vitin 2003, ai ka vetëm të ardhurat nga puna  e tij dhe e bashkëshortes si avokatëdhe përveçse një makinë “Benz Mercedes”, vlera 9 000 000 lekë, nuk ka pasuri të patundshme. Ndërsa në vitin 2004, ai ka blerë një tjetër makinë, ‘Mercedes’ , me vlerë 300 000 lekë.

Në vitin 2005, kur mbante postin e Drejtorit të Departamentit të Kontrollit të Brendshëm-Antikorrupsion, në Këshillin e Ministrave, ka jetuar vetëm me të ardhurat nga paga e tij dhe bashkëshortes. Në vitin 2006, ai sërish ka blerë një automjet tip “Renault Clio” viti 1991 në emër të bashkëshortes autoveture.

Në vitin 2007,   para se të merrte postin e Ministrit të  Drejtësisë, rezulton se  i ka shtuar të ardhurat. Ai ka deklaruar të ardhurat nga shtatë burime dhe dy gjendje llogarie, përfshirë edhe bashkëshorten që shkonë në shumën mbi 30 milionë lek.  Edhe në vitin 2008, ka deklaruar të ardhura nga gjashtë burime dhe dy llogari bankare.

Në vitin 2009, si deputetet, është bërë edhe ponari i një ‘Toyota’, me vlerë 1 000 000 lekë. Në vitin 2010, bashkëshortja, Arjana Alibeaj, është bërë pronare me 50 % e një trualli me sip 343 m2, ndërtese me sip. 116 m2, të deklaruar sit ë trashëguar nga babai. Në vitin 2011, Alibeja ka deklaruar ta ardhura nga puna si pedagog dhe në 2014 ka deklaruar pesë burime të ardhurash dhe dy gjendje llogarie bankare.

Në vitin 2013, në deklarimin e pasurisë pas lënies së detyrës, Alibeaj, ka deklaruar gjashtë llogari bankare  përfshirë llogaritë e bashkëshortes,  me katër burime të ardhurash, që shkojnë në vlerën rreth 80 milion lekë.

Ndërsa në vitin 2017 para fillimit të detyrës, ka deklaruar  shtatë llogari bankare, duke përfshirë këtu edhe bashkëshorten.

Viti 2003

Pronar me 100 % i një makine tip “Benz Mercedes”, blerë me të ardhurat nga avokatia, vlera 9 000 000 lekë.

Të ardhura nga puna si avokat, 20 000 000 lekë. Bashkëshortja, Znj. Ariana Alibeaj të ardhura nga puna, 6 000 000 lekë.

Viti 2004

Shpenzime për blerjen e një automjeti tip ‘Mercedes’ në nëntor 2004, vlera 300 000 lekë.

Të ardhura nga veprimtaria si avokat, rreth 20 000 euro. Bashkëshortja, Znj. Arjana  Alibeaj, të ardhura nga veprimtaria si avokate, rreth 7 000 euro.

Viti 2005

Të ardhura nga paga e muajit dhjetor, 93 248 lekë.

Të ardhura nga shpërblimi i fundvitit, 27 728 lekë.

Viti 2006

Të ardhura vjetore në funksionin e drejtorit të DKBA-së, në Këshillin e Ministrave, 1 117 727 lekë.

Bashkëshortja Arjana Alibeaj, të ardhura si juriste në Agjencinë e Trajtimit të Kredisë (03.11.2006 – 31.12.2006.), 108 686 lekë.

Shpenzime për blerjen e një autoveture ti “Renault Clio” viti 1991, regjistuar në emër të bashkëshortes, 800 euro plus taksa doganore.

Viti 2007

Të ardhura nga paga dhe shpërblimi si ministër ( 19.11.2007 – 31.12.2007.), 201 470 lekë neto.

Të ardhura nga paga si drejtor i DKBA-së në Këshillin e Ministrave, (01.01.2007 – 19.11.2007.), 1 148 093 lekë neto.

Të ardhura si lektor në Shkollën e Magjistraturës, financuar nga fondacioni “Hanns Seidel”, 72 000 lekë neto.

Të ardhura nga Komisioni i Vlerësimit në Shkollën e Magjistraturës, 74 720 lekë neto.

Të ardhura nga Komisioni i Hartimit të Tezës së Noterisë, 35 000 lekë neto.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura nga paga dhe shpërblime si Avokate Shteti, (23.04.2007 – 31.12.2007.), 1 113 035 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura si juriste pranë ATK-së (01.01.2007 – 23.04.2007.), 217 886 lekë neto.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse, llogari page, në një bankë të nivelit të dytë, 166 320 lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 1 194 991 lekë.

Viti 2008

Të ardhura nga paga dhe shpërblimi si ministër 1 546 911 lekë neto.

Të ardhura nga pagesa si anëtar i Këshillit Rregullator të Territorit të Republikës së Shqipërisë, 54 000 lekë neto.

Të ardhura nga pagesa si anëtar I Këshillit Kombëtar të Punës, 7 300 lekë neto.

Të ardhura si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 45 000 lekë neto.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura nga paga dhe shpërblime si Avokate Shteti, 1 545 078 lekë neto.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse, në një bankë të nivelit të dytë, 1 099 506 lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse, në një bankë të nivelit të dytë, 1 216 094 lekë.

Të ardhura nga shitja e autoveturës tip ‘Renault’ më 30.12.2008, 250 000 lekë.

Viti 2009

Të ardhura nga paga si deputet (shtator – dhjetor 2009.), 631 423 lekë.

Të ardhura nga paga dhe si ministër 1 174 912 lekë.

Të ardhura si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, (janar – shtator 2009.), 144 000 lekë.

Të ardhura nga pagesa si anëtar i Këshillit Rregullator të Territorit të Republikës së Shqipërisë, (janar – shtator 2009.), 18 000 lekë neto.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura nga paga vjetore, 1 523 475 lekë.

Pronar me 50 % i një autoveture tip ‘Toyota’, vlera 1 000 000 lekë.

Viti 2010

Të ardhura nga paga si deputet 2 593 422 lekë.

Të ardhura nga pagesa si lektor në universitetin jopublik, “Ilyria’, 113 858 lekë.

Pagesë si udhëheqës punimi diplome në Shkollën e Magjistraturës, 28 800 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura të përfituara nga shpërblimi i babait si ish i përndjekur, 50 000 lekë, pjesa takuese 50 %.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, pronare me 50 % e një trualli me sip 343 m2, ndërtese me sip. 116 m2, regjistruar në ZRPP Tiranë, trashëguar nga babai.

Viti 2011

Paga dhe shpërblime si deputet, 2 588 171 lekë neto.

Të ardhura si lektor në TBU, 36 000 lekë neto.

Të ardhura si lektor në universitetin ‘Ilyria’, 141 400 lekë neto.

Të ardhura si lektor pranë qendrës ‘LIST’, 28 500 lekë neto.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura nga paga për gjithë vitin 2011 plus shpërblime, 1 866 192 lekë

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar 1 496 897.45 lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtuar 302 631.79 lekë.

Viti 2012

Të ardhura nga paga, dieta, honorare komisioni dhe për karburant në dispozicion të punës si deputet, 2 764 184 lekë.

Të ardhura nga pagesa si lektor në simpoziumin mbi “Nxitja e debatit publik mbi drejtësinë dhe shtetin e së drejtës përmes botimit periodik Obiter Dictum” dhe si ekspert i gazetës periodike elektronike, GAJUS, projekte të organizuara nga qendra ‘LIST’, 15 120 lekë dhe 83 925 lekë.

Të ardhura nga pagesa në cilësinë e lektorit në formimin vazhdues të Shkollës së Magjistraturës, të financuar nga donatorë britanikë, 286 euro.

Të ardhura nga pagesa si lektor në Shkollën e Magjistraturës, 46 180 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, të ardhura nga paga dhe shpërblime si Avokate e Shtetit në Avokaturën e Përgjithshme të Shtetit, 1 517 019lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, (paga dhe shpërblime) më 31.12.2012, 3 899 380.81 lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2012, 274.33 euro. Të ardhura nga shitja e automjetit tip ‘Benz’ më 05.09.2012, 10 000 euro.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 29.03.2013, 688 581.6 lekë.

Viti 2013, deklarimi i pasurisë pas lënies së detyrës

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë më 04.09.2013, (paga e shpërblime), 333 235.9 lekë.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 274.33 euro.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime të kaluara nga llogaria rrjedhëse më 01.07.2013, 4 000 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 06.09.2013, kursime, 54 110.45 lekë.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime të kaluara nga llogaria rrjedhëse më 01.07.2013, 500 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, – 469.26 euro.

Të ardhura nga paga, dieta, honorare komisioni dhe për karburant në dispozicion të punës si deputet, 1 725 729.6 lekë.

Të ardhura nga pagesa si ekspert i gazetës periodike elektronike GAJUS, projekt i organizuar nga qendra’ LIST’, 2 144 880 lekë.

Të ardhura nga pagesa si lektor në formimin vazhdues në Shkollën e Magjistraturës, 6 480 lekë.

Të ardhura nga pagesa në cilësinë e lektorit në Fakultetin Juridik në Universitetin ‘Ilyria’, 45 000 lekë.

Viti 2017 deklaratë para fillimit të detyrës

Bashkëshortja, Arjana Alibeaj, pronare me 50 % e një shtëpie banimi dhe trualli me sip. 343 m2 në Tiranë, trashëgim nga prindërit.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, krijuar në 2013 nga paga si deputet 2009-2013 dhe të ardhura të tjera nga puna në vite, 4 000 000 lekë.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, krijuar në 2017 nga të ardhura për këshillim ligjor për një shoqëri tregtare të huaj, 10 000 dollarë.

Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë krijuar më 2013 nga paga si deputet në legjistlaturën 2013-2017, 500 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë krijuar në vitin 2017, 1 500 lekë.

Bashkëshortja, Znj. Arjana Alibeaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga pagat dhe kursime, 7 123 974.76 lekë.

Bashkëshortja, Arjana Alibeaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga pas largimit nga puna, 241 000 lekë.

Bashkëshortja, Arjana Alibeaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga pas largimit nga puna, 213 700 lekë.

Pronar me 100 % i një autoveture tip ‘Toyota’ prodhim i vitit 2009, blerë në vitin 2009, vlera 10 500 euro./CNA.al

Aktualitet

E dashura ime vazhdon të jetë në kontakt me “shokun e saj të përfitimeve”

Publikuar

-

Një djalë shkruan për The Guardian duke paraqitur problemin e tij personal. E dashura e tij duket se është ende në kontakt me “shokun e saj të përfitimeve” dhe kjo e bën djalin të ndjehet keq.

Letra

Ajo thotë se kemi qenë miq, para se të bëheshim miq me përfitime,por më ka gënjyer kur e kam pyetur se sa shpesh kanë bërë seks.

 

Jam duke kaluar një situatë të vështirë me të dashurën time, tashmë prej pesë muajsh. Ajo shkon në një Universitet që ndodhet 144 km larg, por gjithsesi arrijmë që të takohemi sidomos fundjavave. Lidhja jonë ishte duke shkuar mirë, deri në momentin kur më tha se kishte bërë seks me një nga djemtë më popullorë të Universitetit ku unë studioj. Ajo vazhdon të flasë me të, sepse sipas saj kishin qenë miq para së të bënin seks bashkë. Kur dua të flas për këtë temë ajo më thotë ta tejkaloj këtë pjesë, gjithashtu më ka gënjyer edhe për numrin e marrdhënieve seksuale mes tyre./Cna.al

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Shenjat e fshehura të goditjes në tru, ja se çfarë duhet të dini

Publikuar

-

Iktusi, i njohur ndryshe edhe si apoplessia është një goditje  që shkaktohet kur një sasi gjaku në tru, shkakton vdekjen e qelizave të trurit, sot njihen dy  lloje iktusi.

Ishemia  lidhet me mungesën e qarkullimit të gjakut

Hemoragjia shkaktohet nga gjakderdhja

Të dyja llojet e iktusit shkaktojnë dëme në tru, dëmi më i vogël është paaftësia e pjesës së prekur të trurit për të funksionuar si duhet.

Ekzistojnë disa simptoma të cilat mund të na paralajmërojnë në rast se rrezikohemi nga iktusi, një minutë mund të bëjë diferencën, mes jetës dhe vdekjes.

Mund t’ju ndodhë që teksa ecni të keni probleme me mbajtjen e ekuilibrit ose të humbni kontrollin. Gjithashtu edhe paaftësia për të folur në mënyrë korrekte është një tjetër shenjë ndaj të cilës duhet të jemi vigjilentë. Një shenjë tjetër është edhe paqartësia në shikim.

Shihni buzëqeshjen tuaj. Merrni një pasqyrë dhe buzëqeshni, ndërkohë vërreni nëse buzëqeshja juaj është simetrike. Ngrini krahët, dhe tregohuni të vëmendshëm, nëse shihni se buzëqeshja juaj ka tendencën të shkojë për poshtë shkoni tek mjeku./Cna.al

 

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Pse nuk duhet të na pëlqejë kafeja

Publikuar

-

Në natyrë njohja e shijeve të hidhura e ka ndihmuar njeriun  qysh nga fillimet e ekzistencë së tij, për të dalluar substancat helmuese. Si ka mundësi që tani shija e hidhur e kafesë, për shumë nga ne është thjesht e parrezistueshme?

Aftësia për të dalluar shijen e hidhur na ka mbajtur larg helmimit në gjithë periudhën evolutive, substancat helmuese kemi qenë të aftë ti dallojmë përmes shijes. Por si është e mundur që tani kemi rënë kokë e këmbë në dashuri me pijen e hidhur të kafesë? Një studim i publikuar në revistën Scientific Reports , analizon lidhjen mes gjenetikës dhe ndjeshmërisë mbi shijen e hidhur si dhe predispozitën e konsumit të alkoolit dhe kafesë.

Nëse ndjekim logjikën, sapo pijmë gllënkën e parë të ekspresit në bazë të instinktit duhet ta pështyjmë, por studiuesit nga Universiteti i Illinois kanë dalë në përfundimin se personat më të ndjeshëm ndaj shijes së kafesë, janë edhe konsumatorët më besnikë të saj. Kjo sipas tyre është pasojë e përforcimit pozitiv, këta persona janë mësuar që ta lidhin shijen e kafesë me eksperienca pozitive dhe kjo e bën shijen e hidhur të saj, jo vetëm të pranueshme por edhe të dëshirueshme./Cna.al

LEXO TE PLOTE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

LAJMET E FUNDIT

Aktualitet22:38 - 9 Dhjetor, 2018

Zëri i Amerikës/ Trajtimi i rasteve të korrupsionit në Kosovë

Në Ditën Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, organizatat e shoqërisë civile në Kosovë thonë se edhe gjatë vitit 2018, me gjithë përmirësimet...

Aktualitet19:51 - 9 Dhjetor, 2018

Protestat/ Franca-Trump: Mos ndërhy në çështjet tona të brendshme

Ministri i Jashtëm i Francës i bëri thirrje Presidentit amerikan Donald Trump të dielën, që të mos ndërhyjë në politikën...

Aktualitet18:27 - 9 Dhjetor, 2018

“Merkeli mbetet kancelare”

E vogël përparësia, me të cilën u zgjodh Annegret Kramp-Karrenbauer kryetare e re e CDU-së. E besuara e Merkelit duhet...

Aktualitet18:01 - 9 Dhjetor, 2018

Protesta e Astirit/ Basha: Policia po ushtron dhunë ndaj banorëve

Banorët e zonës së Astirit kanë dalë sërish pasditen e sotme në protestë për të mos lejuar shembjen e banesave...

Aktualitet17:31 - 9 Dhjetor, 2018

Përfundon protesta e studentëve/ Nesër sërish para Ministrisë së Arsimit

Sapo është mbyllur protesta e studentëve para Ministrisë së Arsimit. Pas refuzimit që i bënë ftesës për dialog nga kryeministri...

Aktualitet15:16 - 9 Dhjetor, 2018

Studentët shkresë Ramës e Ruçit/ Kërkesat të panegociueshme

Këshillat studentorë i kanë drejtuar një letër kryeministrit Edi Rama, kreut të Kuvendit Gramoz Ruci, Ministrisë së Arsimit dhe Universiteteve...

Aktualitet14:55 - 9 Dhjetor, 2018

Robert Aliaj kërkesë studentëve/ Qëndroni të pastër, jo si ata të 90-ës

Protestës së studentëve para Ministrisë së Arsimit ditën e sotme i është bashkuar, edhe artisti Robert Aliaj. Duke folur para...

Aktualitet14:37 - 9 Dhjetor, 2018

Protesta në Bruksel/ Arrestohen 400 persona

Pas Parisit protesta të dhunshme kanë nisur edhe në Bruksel. Mësohet se më shumë se 400 njerëz janë arrestuar pas...

Aktualitet08:45 - 9 Dhjetor, 2018

Video-Kaos nga protestat në Paris/ Kulla Eifel dhe muzetë qëndrojnë të mbyllura

Protesta  e  ‘jelekëve të verdhë’ në Paris është përshkallëzuar. Mësohets e Kulla Eifel, dyqanet, restorantet dhe muzetë vijojnë të qëndrojnë...

Aktualitet17:39 - 8 Dhjetor, 2018

Media e huaj tregon skandalin/ Shqipëria publikon të dhëna të agjentëve sekretë

“The Independent” ka bërë publike një skandal të Shqipërisë që rrezikon sigurinë e vendit dhe atë ndërkombëtare. Në raportimin e...

Aktualitet16:56 - 8 Dhjetor, 2018

Protesta te Bregu i Lumit/ Banori: Shtëpitë tona nuk i lëmë pa gjak

Banorët e “Bregut të Lumit” kanë nisur sërish sot protestën e tyre për mbrojtjen e banesave nga shembja për ndërtimin...

Aktualitet15:46 - 8 Dhjetor, 2018

Protesta/ Studenti: Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit na provokuan

Një student i Fakultetit të Ekonomisë ka folur në studion e Report Tv për protestën dhe kërkesate tyre ndaj Ministrisë...

Aktualitet15:14 - 8 Dhjetor, 2018

Foto-Përleshje gjatë protestave në Paris/ Policia hedh gaz lotsjellës

Policia franceze hodhi gaz lotsjellës të shtunën mbi protestuesit me “jelekë të verdhë” në Champs Elysees. Demonstruesit po protestojnë kundër...

Aktualitet15:00 - 8 Dhjetor, 2018

Foto/ Përurohet në Vjenë romani në gjuhën gjermane “1803” i autorit Besim Xhelili

Shkrimtari nga Tetova me banim në Vjenë të Austrisë Besim Xheli, të premten në mbrëmje, më 7 dhjetor 2018,  në...

Aktualitet14:02 - 8 Dhjetor, 2018

Vlerësimi i ARRSH/ Ulet numri i objekteve që preken nga Unaza e Madhe

Autoriteti Rrugor Shqiptar, ALUIZNI, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, IKMT dhe Bashkia Tiranë kanë përmbyllur fazën finale të...

Aktualitet12:45 - 8 Dhjetor, 2018

Protesta/ Policia kordon për ndarjen e banorëve të Astirit nga studentët

Protestës së studentëve për uljen e tarifave të studimit para Ministrisë së Arsimit i janë bashkuar edhe banorët e zonës...

Aktualitet00:01 - 8 Dhjetor, 2018

Zvicra injoron ultimatumin e BE-së, për firmosjen e traktatit të bashkëpunimit

Qeveria zvicerane do të konsultojë me agjentët e brendshëm të energjisë, një projekt-traktat që përcakton lidhjet me Bashkimin Evropian, duke...

Aktualitet23:58 - 7 Dhjetor, 2018

Kriza e Makron në Francë, një rrezik për mbarë Evropën

Nga Natalie Nougayrède Për hir të Evropës, Emanuel Makron ka nevojë për ndihmën, dhe jo neverinë apo urrejtjen tonë. Një...

Aktualitet22:42 - 7 Dhjetor, 2018

I ftohti ekstrem ‘pushton’ Kinën/ Jep alarmi i kuq

Në Kinë është dhënë alarmi i kuq se dimri i këtij viti, do të jetë më i ftoht se kurrë...

Aktualitet22:23 - 7 Dhjetor, 2018

Mes lotëve, Merkel mesazh politikës/ Koha për një kapitull të ri

Delegatët e partisë kristiandemokrate CDU janë mbledhur në Hamburg, ku do të zgjidhet pasardhësja/pasardhësi i kryetares së partisë, Angela Merkel,...

Aktualitet11:53 - 7 Dhjetor, 2018

“Luftove fort me atë sëmundje të mallkuar!”/Ndahet nga jeta gazetarja e kronikës pas sëmundjes së rëndë

Sot është një ditë e trishtë për median shqiptare, pasi raportohet për ndarjen nga jeta të gazetares së kronikës, Sonila...

Aktualitet19:38 - 6 Dhjetor, 2018

“Digjen” Athina e Selaniku/ Protesta të dhunshme antiqeveritare

Dhunë e bomba zjarri kanë shoqëruar protestat e grekëve në 10-vjetorin e vrasjes së 15-vjeçarit Aleksis Grigoropulos. Në mediat vendase...

Aktualitet14:16 - 6 Dhjetor, 2018

Zhduket gruaja në Fier/ Familja apel për ndihmë

Një grua 56 vjeçe nga qyteti i  Fierit rezulton e zhdukur prej 24 orësh. Shtetësja Liljana Tafa nga fshati Zhupan...

Aktualitet13:52 - 6 Dhjetor, 2018

Tentuan të kalojnë kufirin/ Kapen dhjetëra refugjatë në Kapshticë

Rreth 18 emigrantë të paligjshëm janë ndaluar ditën e sotme në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Mësohet se emigrantët...

Aktualitet13:39 - 6 Dhjetor, 2018

Kapsolla të rrezikshme/ Policia kontrollon 34 subjekte

Policia ka vijuar me kontrollet në dyqane dhe pika shumicash në bazë të planit të masave për parandalimin dhe sekuestrimin...

Aktualitet23:41 - 5 Dhjetor, 2018

Video-Bush përlotet gjatë fjalimit të lamtumirës/ Im atë na dha besim

Ish- presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Xhorxh Bush, u përlot teksa mbante fjalimin e lamtumirës për të atin,...

Aktualitet19:34 - 5 Dhjetor, 2018

NATO paralajmëron Kosovën/ Do përballet me pasoja serioze nëse e krijon ushtrinë

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka paralajmëruar Kosovën se  do të “përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me...

Aktualitet18:23 - 5 Dhjetor, 2018

BE nxjerr zbuluar Rusinë/ Shpenzon 1,1 miliardë euro në vit për fake news

Zëvendëspresidenti i Komisionit Europian, Andrus Ansip ka deklaruar se Rusia investon një buxhet  prej 1,1 miliardë eurosh në vit për...

Trending

Read previous post:
Shembje në rrugën Tiranë-Elbasan/ Autostrada që nuk përfundon, por vetëm kërkon fonde

Segmenti Tiranë – Elbasan duket se jo vetëm nuk do të përfundojë kurrë por po kushton miliona lekë. ABC News...

Close