Gjendet i pajetë një 40-vjeçar/ Ja dyshimet e para të policisë – CNA
Connect with us

Aktualitet

Gjendet i pajetë një 40-vjeçar/ Ja dyshimet e para të policisë

Publikuar

-

Një 40-vjeçar është gjetur i pajetë një ditë më parë në banesën e tij në kryeqytet.

Policia raporton se ngjarja ka ndodhur në një banesë në rrugën “Muhamet Deliu” në zonën e Freskut në Tiranë, ndërsa i ndjeri është shtetasi me inicialet A.S.

Autoritetet shprehen se të të dhënat e para flasin për një vdekje nga përdorimi i lëndëve narkotike, pasi 40-vjeçari ka kaluar në overdozë. 40 -vjeçari ka qenë i dënuar më parë nga autoritetet ligjzbatuese.

LEXO EDHE:  Tiranë, Paris, Budapest/ Gjysma e Europës në protesta

Materialet janë referuar në Prokurorinë e Tiranës për veprime të mëtejshme. /CNA.al

Aktualitet

Kërcënimi me jetë ndaj Ylli Rakipit/ Reagon AMA

Publikuar

-

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA po përcjell me shumë shqetësim lajmet për kërcënimet serioze që ka marrë drejtuesi i programit të njohur televiziv “Të paekspozuarit”, z. Ylli Rakipi.

Si një rast i përsëritur i presionit në forma të ndryshme ndaj gazetarëve në detyrë, AMA dënon çdo përpjekje që cënon dhe rrezikon fjalën e lirë dhe integritetin e angazhimit të komunitetit të medias.

LEXO EDHE:  Tiranë, Paris, Budapest/ Gjysma e Europës në protesta

AMA solidarizohet me z. Rakipi dhe apelon për autoritetet, që menjëherë të zbardhin rrethanat dhe të venë para përgjegjësisë ligjore fajtorët e këtij akti të rëndë, si dhe të garantojnë një klimë të sigurtë dhe normale për redaksitë dhe gazetarët në ushtrimin e detyrës dhe misionit të tyre për të informuar publikun.

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

KLSH kallëzon në Prokurori një ish-regjistrues dhe tre specialistë të ZVRPP

Publikuar

-

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar në Prokurori një ish-regjistrues dhe tre specialistë të zyrës vendore të Regjistrimit të Kontrolli i Lartë i Shtetitpasurive të Paluajtëshme në qytetin e Pogradecit.

Në njoftimin e publikuar për mediat KLSh bën me dije se përsonat përkatës kanë kryer regjistrime të pasurive me AMT pa dokumentacionin e duhur ligjor në sipërfaqe 22000m2, me dokumente të parregullta duke kthyer nga tokë truall e tokë pa fryt në tokë arë , nuk kanë zbatuar kriteret e duhura ligjore për pagesa për detyrime ndaj shtetit me dëm ekonomik në vlerën 52.2 milion lekë, kanë regjistruar objekte me leje legalizimi afër liqenit  dhe mbi truall në pronësi të kulteve fetare.

Gjithashtu janë regjistruar objekte të legalizuara në kushtet e konfliktit të interesit dhe falsifikimit me qëllim tjetërsimin e pronës së shtetit.U konstatuan gjendje 942 aplikimeve praktika me të ardhura të përfituara pa dhënë shërbimin e faturuar, duke krijuar mpakte sociale negative

Njoftimi i plotë:

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të auditimit nr.726/1, datë 21.06.2018 miratuar nga Kryetari, ka audituar Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Pogradec, për periudhën 01.06.2015 deri në 01.07.2018. Bazuar në Vendimin nr.183, datë 03.12.2018 të Kryetarit për shkelje të dispozitave ligjore të konstatuara, KLSH ka përcjellë për kallëzim penal në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Pogradec për konsumim të elementëve të veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës”, neni 248 i Kodit Penal, për disa drejtues sepse:

Në 1 rast ka kryer regjistrimin dhe ka lëshuar certifikatë pronësie në kushtet e konfliktit të interesit, pasi ka nënshkruar aktet zyrtare për pronën e tij, gjithashtu ndërtesa e legalizuar nuk pasqyrohet në imazhin digjital datë 03.07.2014, nuk pasqyrohet në hartën kadastrale, madje koordinatat e genplanit datë 30.03.2018 të lejes legalizimit pasqyrojnë një objekt jashtë parcelës në fjalë.

Në 1 rast ka ndryshuar zërin kadastral nga tokë arë në tokë truall, me sipërfaqe 16325 m2, pasuria nr.254/67, ZK 3665, Hudënisht pa argumente ligjore, në zonën e mbrojtur buzë Liqenit Pogradecit, në mosrespektim të distancës nga liqeni, pa vendim të KKT dhe studim urbanistik për ndërtime, në kushtet kur kjo zonë është përfshirë më parë nga shpronësimet e pronave sipas VKM nr.222, datë 11.03.2015 dhe VKM nr.909, datë 22.12.2014 “Për rehabilitimin e bregut, gjelbërimin dhe ndërtimin e segmentit rrugor Linë-Pogradec”.

– Kanë kryer transaksione mbi pasurinë nr.79 me sipërfaqe 8200 m2 tokë arë, e regjistruar me AMTP nr. 2250, Alarup, ZK 1008, pa verifikuar elementët e formës dhe përmbajtjes të AMTP 2250, pasi kjo AMTP nuk ka asnjë vulë dhe nënshkrimin e komisionit.

-ZVRPP nuk ka kërkuar pranë KVVTP vlerësimin dhe njohjen e titullit pronësisë, si dhe nuk ka vendosur kufizim tek seksioni “E” të kartelës së pasurisë.

-Kanë regjistruar dhe pajisur me certifikatë pronësie sipas AMTP, pa verifikuar elementët e formës dhe përmbajtjes të akteve administrative, pasi disa AMTP përfshijnë sipërfaqe në zërin “arë”, ku në fakt ato janë “kullotë” të cilat nuk janë objekt i ligjit për tokën bujqësore në ZK 1387, Çerravë, me sipërfaqe 1500 m2 “arë” ku në fakt është “kullotë”, mbi bazën e të cilave janë kryer padrejtësisht dëmshpërblimet ndaj poseduesve.

ZVRPP Pogradec në 2 raste, nuk ka arkëtuar vlerën 1,975,480 lekë që përbën shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik për Buxhetin e Shtetit, që vijnë nga mos arkëtimi i të ardhurave nga mos llogaritja e tarifës së taksës ndikimit në infrastrukturë gjatë regjistrimit të lejeve të ndërtimit dhe legalizimit, penaliteteve për daljen jashtë lejes së ndërtimit.

LEXO EDHE:  “E duam Shqipërinë, pa Ramën”/ Banorët e Unazës së Re vazhdojnë protestën

– ZVRPP Pogradec gjatë periudhës 2015- 01.06.2018 ka qenë palë në 176 procese gjyqësore në cilësinë e palës së paditur dhe të palës së tretë, nga të cilat ka qenë në mungesë në 139 raste, ndërkohë në 37 raste nuk ka ndjekur të gjitha shkallët e gjyqësorit.

– ZVRPP Pogradec nuk ka zbatuar procedurat lidhur me zbatimin e afateve ligjore për kryerjen e shërbimeve të faturuara, ndaj qytetarëve, pasi administrimi i praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara të cilat prej 4 vitesh deri në 01.06.2018 arrijnë në rreth mbi 942 aplikimeve praktika me të ardhura të përfituara pa dhënë shërbimin e faturuar, mos administrimin në arkivë të dokumentacionit, mbajtjen e praktikave të aplikimeve nga specialistët për afate të gjata, që kanë sjellë si pasojë mungesën e transparencës së punës ndaj publikut dhe mosfunksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm lidhur me integritetin e punonjësve.

– Në regjistrimin e lejes së legalizimit për objektin “Godinë e kombinuar 9 Kate + Papafingo+ Bodrum” në pronësi të “K” Sh.p.k, nga verifikimi i kontratave të porosisë me palët e treta rezulton se në çmimin e shitjes janë futur dhe sipërfaqet e përbashkëta, ndërkohë që nga firma ndërtuese nuk është paguar taksa e kalimit të pronësisë për sipërfaqen totale 391 m2, që llogaritet në vlerën 138,826 lekë që përbën dëm ekonomik dhe të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit, gjithashtu në kartela nuk është regjistruar sipërfaqja e përbashkët.

– Në 14 raste për pasuritë në pronësi të “K” Sh.p.k, nga verifikimi i veprimeve në kartelat e pasurisë rezultoi se ka vepruar duke liruar pasuritë nga sekuestro e vendosur nga Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë me shkresën nr.25763 prot, datë 01.11.2016, për shlyerjen e detyrimit në vlerën 50,123,376 lekë, edhe pse kontratat e porosisë dhe më pas kontratat e shitjes janë regjistruar më pas në kohë se sa vendosja e urdhër sekuestros.

– Në 2 raste ZVRPP Pogradec për pasuritë nr.3/180+1-22, vol.39, fq.112 dhe nr.3/180+1-41, vol.39, fq.131, ka proceduar me lirimin e pasurive nga sekuestro, dhe ka regjistruar kontratat e shitjeve përkatësisht, pa asnjë dokument ligjor që justifikon heqjen e sekuestros, apo kontratë porosie regjistruar më parë në kohë nga vendosja e urdhër sekuestros. Të gjitha veprimet më sipër kanë sjellë si pasojë tjetërsimin e pasurive tek palët e treta dhe mos shlyerjen e detyrimit prej 50,123,376 lekë.

– Në 4 raste ka kryer transaksione mbi pasuritë që janë pjesë e ngastrës së tokës duke lëshuar certifikata pronësie, pasuri mbi të cilën është vendosur kufizim sipas shkresës nr.750/1, datë 16.02.2008 të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtës së Konsumatorit, përcjellë në ZVRPP Pogradec me shkresën nr.4776/1, datë 04.03.2008 të ZQRPP.

– Në 1 rast ZVRPP Pogradec kë regjistruar leje legalizimi për objekt informal, ku një pjesë e sipërfaqes së truallit të objektit të legalizuar bie mbi truall të objekteve të kultit “Truall” me sip.2520 m2 në pronësi të Komunitetit Mysliman.

Për M.SH, me detyrë ish Regjistrues, A.T, me detyrë Specialist Hartograf, E.P, me detyrë Specialist Hartograf, S.A, me detyrë të cilët në mospërmbushje të detyrës së tyre funksionale dhe në shkelje të dispozitave ligjore, kanë konsumuar elementët e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës”, të parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, KLSH  ka përcjellë me shkresë nr.726/18 prot., datë 17.12.2018 indicie për kallëzim penal Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pogradec të gjitha provat dhe dokumentet përkatëse. Bashkëngjitur gjeni në faqen e WEB-t të KLSH-së Vendimin e plotë.

 

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Këta janë 10 personazhet më të ndjekur në Instagram

Publikuar

-

‘Instagram-i’ është bërë pjesë e pandashme e jetës tonë dhe ndonjëherë nuk mund ta kalojmë ditën pa postuar foto.

Edhe për VIP-at ndodh e njëjtja gjë, madje gjithmonë ka pasur një “luftë” të fshehur se kush ka më shumë ndjekës e kush më pak.

Nëse mendoni se këto janë gjëra të parëndësishme, e keni gabim. ‘Instagram-i’ ka arritur të kthehet në biznes dhe këtë e kanë vërtetuar vetë ato që bëjnë pjesë në listën e personave më të ndjekur.

LEXO EDHE:  “E duam Shqipërinë, pa Ramën”/ Banorët e Unazës së Re vazhdojnë protestën

1. Cristiano Ronaldo (148.6 milionë ndjekës)

2. Selena Gomez (144.5 milionë ndjekës)

3. Ariana Grande (139.3 milionë ndjekës)

4. Dwayne Johnson (125.0 milionë ndjekës)

5. Kim Kardashian (122.5 milionë ndjekës)

6. Kylie Jenner (121.7 milionë ndjekës)

7. Beyoncé (121.6 milionë ndjekës)

8. Taylor Sëift (113.9 milionë ndjekës)

9. Neymar (107.7 milionë ndjekës)

10. Lionel Messi (103.8 milionë ndjekës)

LEXO TE PLOTE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

LAJMET E FUNDIT

Aktualitet15:18 - 18 Dhjetor, 2018

Tiranë, Paris, Budapest/ Gjysma e Europës në protesta

Në Hungari njerëzit dalin në rrugë kundër një ligji, në Shqipëri kundër tarifave të larta studentore, në Serbi kundër dhunës...

Aktualitet13:39 - 18 Dhjetor, 2018

Subvencionim / Në janar qeveria paguan 50% të tarifës së studimit

Kryeministri Edi Rama ka pohuar gjatë takimit më pedagogë dhe studentë të Universitetit Bujqësor se duke filluar nga janari qeveria...

Aktualitet22:49 - 17 Dhjetor, 2018

Tetë vende të BE-së anëtarë të KS të OKB-së, mbështesin ushtrinë e Kosovës

Tetë vende të Bashkimit Evropian, anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i dhanë mbështetje të hënën të...

Aktualitet21:09 - 17 Dhjetor, 2018

Dokumenti/ 6 akuzat e Gjykatës Federale dhe FBI mbi mikun e Bashës

Miku i kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, biznesmeni turk Ekim Alptekin është nën akuzë për mashtrim dhe Gjykata Federale...

Aktualitet17:52 - 17 Dhjetor, 2018

Lirohet Zogu i Zi/ Studentët spostojnë protestën

Studentët, që prej disa orësh kishin bllokuar rreth-rrotullimin e Zogut të Zi, janë larguar që aty për ta spostuar protestën ...

Aktualitet16:41 - 17 Dhjetor, 2018

Kompania shqiptare që po çan tregjet e rajonit dhe jo vetëm/ Drejtuesi i Jumbo shpjegon rrugëtimin drejt suksesit

Shitja e organizuar e mallrave me pakicë është një sektor që po njeh zhvillim të vazhdueshëm në rajon dhe më...

Aktualitet16:35 - 17 Dhjetor, 2018

Ndryshimet në ligjin e AMA dhe AKEP/ Organizohet forumi i parë i diskutimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), organizuan sot forumin e parë të diskutimit...

Aktualitet16:30 - 17 Dhjetor, 2018

Tarifa 100% për mallrat serbe/ Tensionohet situata BE-Kosovë

Pas refuzimit të heqjes së tarifës 100% ndaj mallrave serbe marrëdhëniet midis Bashkimit Europian dhe Kosovës janë përkeqësuar. Ky lajm...

Aktualitet16:29 - 17 Dhjetor, 2018

Manjani ‘shuplakë’ Ramës/ Plotësou kërkesat studentëve, lëri bejtet

Ish-ministri i Drejtësisë në Qeverinë Rama 1, Ylli Manjani në një postim në rrjetet sociale ka shkruar se kryeministri Edi...

Aktualitet15:40 - 17 Dhjetor, 2018

Krijimi i FA/ Këshilli i Sigurimit të OKB diskuton mbi Kosovën

Të hënën (17.12.) Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të diskutojë rezolutën 1244 për Kosovën. Arsye është letra...

Aktualitet15:35 - 17 Dhjetor, 2018

BE luftë kundër dezinformimit rus në internet

Me fushata dezinformuese, Moska dëshiron të ndikojë sistematikisht jo vetëm në SHBA, por edhe në Evropë. Tani krerët e shteteve...

Aktualitet15:08 - 17 Dhjetor, 2018

Shfaqja e hidhur në Samitin e BE-së/ Juncker turpërohet sërish

Një tjetër shfaqje e turpshme për Presidentin i Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker . Gjatë hyrjes së Juncker në selinë e...

Aktualitet14:22 - 17 Dhjetor, 2018

Integrimi në BE/ Kreu i opozitës greke kërcënon Shqipërinë

Kryetari i opozitës greke, Qiriakos Micotaqis, që sipas sondazheve të zhvilluara nga mediat vendase pritet të jetë kryeministri i ardhshëm...

Aktualitet13:57 - 17 Dhjetor, 2018

Përplasjet para Kryeministrisë/ Studenti: Na qëlluan si të ishim kriminelë

Pas tensionimit të situatës para Kryeministrisë, një nga studentët ka thënë se shkak për përplasjes është bërë dhuna e policisë...

Aktualitet13:38 - 17 Dhjetor, 2018

Tensionohet situata/ Protestuesit përplasen me policinë

Është tensionuar situatata  para Kryeministrisë, ku protestuesit janë përplasur  me forcat e policisë. Një pjesë e protestuesve kanë tentuar të...

Aktualitet12:23 - 17 Dhjetor, 2018

Protesta/ Studentët nga Shkodra mbërrijnë para Kryeministrisë

Studentët nga qyteti i Shkodrës i janë bashkuar protestës së të rinjve që ndodhen para Kryeministrisë. Të rinjtë shkodran sapo...

Aktualitet12:05 - 17 Dhjetor, 2018

Tymuese në protestë/ Studentët kërkojnë largimin e shkaktarëve

Ndërkohë që prej 14 ditësh studentët janë duke zhvilluar protesta të qeta, ditën e sotme mes turmës janë hedhur disa...

Aktualitet21:41 - 16 Dhjetor, 2018

Cavusoglu: SHBA po punon për ekstradimin e Gulenit

Ministri i jashtëm turk thotë se presidenti amerikan Donald Trump, kohët e fundit e siguroi Presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan...

Aktualitet19:59 - 16 Dhjetor, 2018

Abuzoi me vajzën e bashkëshortes shqiptare/ Var veten greku

Një shtetas grek 53 vjeç ka është vetëvarur, pasi është akuzuar nga bashkëshortja 35-vjeçare se ka abuzuar ndaj vajzës së...

Aktualitet19:24 - 16 Dhjetor, 2018

Ekstradimi i Gulenit/ SHBA diskutime me Turqinë

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Cavusoglu ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë komunikuar presiderntit turk...

Aktualitet19:06 - 16 Dhjetor, 2018

“Jelekët e verdhë”/ Pakësohen protestat në Francë

Prej disa javësh protestuesit me jelekë të verdhë kanë bllokuar qytetin e Parisit duke ndaluar çdo aktivitet ekoniomik dhe e...

Aktualitet18:58 - 16 Dhjetor, 2018

“Teatri” i bashkohet studentëve/ Nesër të gjithë në protestë

Aktorët, antarët e shoqërisë civile dhe qytetarët kanë nisur protestën për mbrojtjen e teatrit edhe pasditen e sotme. Në protestën...

Aktualitet18:32 - 16 Dhjetor, 2018

Akuza të forta/ Robotë rusë në operacione dezinformuese në Francë

Robotë rusë akuzohen për shkallëzimin e protestës së, jelekëve të verdhë“ në Francë. Në një kohë që qeveria i verifikon...

Aktualitet18:26 - 16 Dhjetor, 2018

Parlamenti i Kosovës mandaton ekipin për bisedimet me Serbinë

Një ditë pas vendimit për ushtrinë, Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutë dhe mandatoi ekip negociator për bisedime me Serbinë. Ekipi...

Aktualitet18:11 - 16 Dhjetor, 2018

“T’i jepet fund këmishave të përgjakura”/ Sërish protesta në Serbi

Në Beograd sërish janë mbajtur protesta të opozitës kundër presidentit Vuçiq dhe qeverisë Brnabiq. Demonstruesit kërkojnë përfundimin e aksioneve të...

Aktualitet17:53 - 16 Dhjetor, 2018

Foto/ Ministri i Jashtëm i Maqedonisë pjesë e CIA-s?

Ministri i Jashtëm i Maqedonisë, Nikolla Dimitrov, mësohet të jetë agjent i CIA-s amerikane. Këtë përfundim e kanë nxjerrë mediat...

Aktualitet17:07 - 16 Dhjetor, 2018

Paralajmërimi i banorëve të Bregut të Lumit/ Çfarë do ndodhë nesër

Banorët e Bregut të Lumit që janë duke protestuar kundra projektit të Unazës së Madhe kanë paralajmëruar qeverinë se nesër...

Aktualitet16:57 - 16 Dhjetor, 2018

Protestë masive/ Zbulohet plani i studentëve për nesër

Studentët kanë paralajmëruar se ditën e nesërme do të ketë protestë masive, ku janë ftuar të marrin pjesë të gjithë...

Trending

Read previous post:
Lëvizja për Bashkim denoncon: Lista Serbe dhe Beogradi mbajnë peng  Trepçën

Nëpërmjet një komunikate të shpërndarë pas dorëheqjes së djeshme të drejtorit të kompleksit industrial, ku përfshihen minierat e shumënjohura për...

Close